Rayonhoofd gezocht!

Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Schouwen-Duiveland is in samenwerking met de Gemeente Schouwen-Duiveland en Hartveilig Wonen gestart om onze gemeente Schouwen-Duiveland Hartveilig te maken. Dat wil zeggen dat er voldoende AED's (Automatsiche Externe Defibrillator) beschikbaar zijn en ook voldoende burgerhulpverleners. Een burgerhulpverlener is iemand die is opgeleid om te kunnen reanimeren, inclusief het gebruik van een AED.

Om dit project is goede banen te leiden is er een werkgroep gevormd bestaande uit een kerngroep en rayonhoofden. Wij hebben echter nog niet voor iedere stads- en dorpskern een rayonhoofd. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die deze taak voor hun stad of dorp op zich willen nemen.
In de bijlage vind u de taakomschrijving voor de rayonhoofden.

Voor de kernen waar nog geen rayonhoofd beschikbaar voor is, wordt deze taak voorlopig weg gelegd bij de stads- of dorpsraad.

Bij deze vragen wij u om uzelf beschikbaar te stellen als rayonhoofd! Of deze informatie door te sturen naar iemand die interesse heeft in deze taak. Aanmelden kan door uw gegevens te mailen naar: dejongeriny@gmail.com.
Vermeld daarbij de volgende gegevens.

Kern
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres

Er zijn al mensen die zich voor hun kern beschikbaar hebben gesteld als rayonhoofd waarvoor dank! Willen deze mensen wel even reageren op deze email met hun gegevens?

Bij voorbaat dank.

Werkgroep Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland

Dhr. M.J. (Riny) de Jonge

Taakomschrijving rayonhoofd

Voor het project `Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland” is er een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit een kerngroep en per stad of dorpskern een rayonhoofd.

Kerngroep

De kerngroep bewaakt de grote lijnen van de werkgroep en fungeert als vraagbaak voor de rayonhoofden. De kerngroep bestaat uit:

  • Peter Aarnoudse vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten
  • Jeffrey van Doorenmalen vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten, financiën
  • Riny de Jonge aansturing rayonhoofden
  • Evelein Mesman coördinator opleidingen reanimatie en AED

Rayonhoofden

Rayonhoofden zijn mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven. Van de rayonhoofden wordt verwacht dat zij voor hun stad of dorp zorg dragen dat er een volledige dekking is met betrekking tot het aantal AED’s die beschikbaar zijn voor Hartveilig Wonen. Daarnaast zorgt het rayonhoofd dat er voldoende vrijwilligers aangemeld zijn als burgerhulpverlener.

Voor een uitleg over de werking van Hartveilig Wonen zie:

Het rayonhoofd zorgt dat de kerngroep altijd beschikt over de actuele informatie. Zodra uw rayon voldoende AED’s en vrijwilligers heeft, is het uw taak om deze situatie te bewaken. Dat wil zeggen dat u regelmatig controleert of de AED’s nog aanwezig zijn, voldoende onderhouden en bereikbaar zijn.

Als het aantal vrijwilligers terugloopt, zoekt u naar nieuwe vrijwilligers, die vervolgens geschoold worden. Daarnaast neemt u deel aan de werkgroepvergaderingen.

Uiteraard hoeft u dat niet allemaal alleen te doen. Binnen de werkgroep is al veel werk verzet en kennis beschikbaar. Heeft u vragen over:

  • De werking van Hartveilig Wonen;
  • De werking van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
  • Een AED (buiten)kast;
  • De juiste manier om uw project aan te pakken;
  • De cursus reanimatie & AED;
  • Enz.

Dan kunt u altijd contact opnemen met één van de werkgroep leden. Samen staan we sterk en zorgen we voor een Hartveilige gemeente Schouwen- Duiveland!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.