1e beeldvormende bijeenkomst Herijking Woonvisie

Schouwen-Duiveland gaat de woonvisie 2013-2022 herijken. De raad heeft in februari 2018 de nieuwe woningmarktanalyse vastgesteld en besloten om de huidige woonvisie met deze nieuwe gegevens te herijken.

In dat kader willen we graag alle belangstellenden uitnodigen voor de 1e beeldvormende bijeenkomst met de raad op woensdag 18 april as. van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Zierikzee (Laan van St. Hilaire 2). Tijdens deze bijeenkomst willen we met alle belangrijke spelers op de woningmarkt van de gemeente Schouwen-Duiveland kennis delen op het brede terrein van wonen, stilstaan bij de veranderingen op de woningmarkt en discussiëren over de belangrijkste aandachtspunten voor het woonbeleid.

Waarom een herijkte woonvisie?
De uitkomsten van de nieuwe woningmarktanalyse geven aan dat verdere keuzes nodig zijn om ons maximaal voor te bereiden op het versterken van de woningmarkt op Schouwen-Duiveland om problemen in de toekomst te voorkomen.

We worden geconfronteerd met demografische, maatschappelijke en economische veranderingen en nieuwe wetgeving, deze tendensen zorgen voor een behoorlijke beweging in de woningmarkt. In de huidige woonvisie en de strategische visie ‘Tij voor de toekomst’ heeft de gemeente zich als doel gesteld dat de inwoners naar wens en behoefte kunnen wonen nu, maar ook in de toekomst. Met de nieuwe gegevens uit de analyse vinden we dat het nu tijd is om te investeren in een herijkt woonbeleid.

Vragen?
Heeft u vragen over de bijeenkomst, neem dan gerust even contact op met Ellen Goossens, gemeente Schouwen-Duiveland: 0111 – 452129 of via e-mail: Ellen.Goossens@schouwen-duiveland.nl

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.