Dorpsraden aan zet over woonvisie Schouwen-Duiveland

Uitbreiding van de Zierikzeese wijk Noorderpolder.

ZIERIKZEE – Stad- en dorpsraden op Schouwen-Duiveland krijgen een zwaarwegende stem in de uiteindelijke uitvoering van de gemeentelijke woonvisie 2018-2027. Alle politieke partijen zijn zich er terdege van bewust dat plannen voor nieuwbouw en/of sloop van woningen niet exclusief op het gemeentehuis moeten worden gesmeed.

,,Niet kijken naar wat er niet kan, maar juist naar wat wél”, vertolkt GroenLinks-raadslid Femke de Vries wat wat bovenal de insteek moet worden van de woningplannen voor de komende tien jaar.  Laurence Haack (eigen lijst): ,,Met elkaar creatief zoeken naar de ruimte die er is.”  Johan Pannekoek (CU): Nu in gesprek met alle dorpsraden om de mogelijkheden per kern te bepalen.” En dan ook duidelijk aangeven wat realistisch is, benadrukt Florus van der Paauw (SGP). ,,Laten we het niet hebben over de theorerische aantalen, maar over de werkelijk te bouwen aantallen.”

Daarbij gaat het zeker niet uitsluitend over nieuwbouw, zijn alle raadsleden het over eens. Kwaliteitsverbetering van oude en slechte huizen kan in een aantal plaatsen ook al uitkomst bieden. Indien tevens wordt ingezet op het stimuleren van een betere doorstroming, betoogt Joyce den haan (LSD), komen er ook meer huizen vrij die geschikt zijn voor starters. Een puntje van aandacht binnen dat kader is nog wel nodig voor voldoende sociale huurwoningen, aldus Petri d’Anjou (PvdA). Daarover vindt ze in de woonvisie te weinig terug.

Ommezwaai

Opvallend is ook dat vrijwel raadsbreed de tijd rijp lijkt voor weer een ommezwaai in het tweede woningenbeleid. Werd de aankoop van een huis door een toerist jaren geleden juist gestimuleerd om leegstand tegen te gaan, inmiddels wordt daar heel anders tegenaan gekeken. Deze ‘deeltijdwoningen’ tellen wel voor de volle honderd procent mee op de beschikbare woningvoorraad op Schouwen-Duiveland.Dat totale aantal geldt als maatstaf om te bepalen hoeveel nieuwbouw de komende jaren verantwoord is.

In een aantal plaatsen is de verhouding tussen tweede woningen en permanent bewoonde huizen uit de hand gelopen. Bruno van der Hoek (VVD) neemt een plaats als Brouwershaven waar op nog geen 1300 inwoners 83 woningen in  bezit is van toeristen. ,,Starters vissen door deze ontwikkeling steeds vaker achter het net.”  Hij stelt voor naar Leids model  een woning eerst drie maanden exclusief te koop te zetten voor mensen die een economische of sociale band hebben in die plaats. Blijft een deal uit, dan kunnen ook andere meedingen naar dat huis. Een interessante suggestie, vinden Pvda en SP.

De woonvisie gaat uit van nieuwbouw van 480 woningen de komende tien jaar op Schouwen-Duiveland. Veel te weinig, aldus projectontwikkelaar Gino van Driessche van AM-Zeeland. Actuele cijfers laten volgens hem een trend zien waarbij de vraag naar een huis in de regio dubbel zo groot wordt.

Bron: PZC

Brouwershaven toneel van de mooiste classic’s


Op initiatief van de Watersportvereniging Brouwershaven is er van 22 tot en met 24 juni voor de vijfde keer de Brouwse Classic’s Regatta (BCR 2018) voor klassieke zeiljachten. Drie dagen zijn Brouwershaven en het Grevelingenmeer het toneel van de mooiste classic’s, met schippers die sportief strijden om elke seconde winst bij de finishlijn.

Aan de regatta wordt deelgenomen door ongeveer vijftig zeiljachten uit Nederland, België en Duitsland. Het zijn veelal unieke scherpe zeilschepen van hout, polyester of staal die gebouwd zijn voor 1975. Het oudste schip dateert van 1907.

Op donderdag 21 juni worden de eerste deelnemende zeiljachten verwacht in de stadshaven in het monumentale centrum van Brouwershaven. Op vrijdag wordt de eerste race gevaren vanuit Brouwershaven.

De schepen zijn – als ze niet aan wedstrijden deelnemen – te zien in de oude haven van Brouwershaven. Vanaf de Loswal en de Noorddijk en het voetpad naar het havenkantoor zijn de schepen zeilend te zien op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf ongeveer 11.00 u.

Speciale aandacht verdient de zaterdagavond waarbij de klassieke schepen vanaf ongeveer 17.00 uur de achtergrond vormen voor ‘Ete op de Kaie’, een culinaire manifestatie aan de Haven Zuidzijde met life optreden op initiatief van Brouw Beats.

Meer informatie over de Brouwse Classic’s Regatta”
www.bcr-regatta.nl

Bron: Ons Eiland

 

Pontje tussen Port Zélande en Brouwershaven wordt verkocht

De IJmond wordt verkocht.
BROUWERSHAVEN – De IJmond, het schip dat ’s zomers als pontje vaart tussen Port Zélande en Brouwershaven, wordt verkocht. De rederij zet een ander schip in.

De IJmond is niet zomaar een pontje. Het voormalige directievaartuig van Rijkswaterstaat is sinds zes jaar ook het woonverblijf van de familie De Vries, eigenaar van rederij Denick, met als thuishaven Terneuzen. Alleen wordt wonen op een schip met zo veel trappen om gezondheidsredenen van moeder Kirsten steeds moeilijker. Daarom zet Alexander de Vries de IJmond ‘met pijn in het hart te koop’.

Denick

De Denick 2 gaat de IJmond vervangen op de Grevelingen.

De familie De Vries gaat weer in een gewoon huis wonen. Het pontje verdwijnt niet. ,,We hebben nog de Denick 2. Dat is een prima vervanger voor de Grevelingen.”

Maar voorlopig, zolang het schip niet is verkocht, blijft de IJmond varen tussen Port Zélande in Ouddorp, De Punt op de Brouwersdam en de Loskade in Brouwershaven. Zoals elk jaar gaat het pontje in de eerste week van juli weer varen, tot eind augustus.

Bron: PZC

Toch nog geld voor restauratie molen de Haan in Brouwershaven

Molen de Haan heeft een opvallende plaats op de Brouwse vestingwal aan de Grevelingen.

BROUWERSHAVEN – Nog dit jaar wordt begonnen met de restauratie van molen de Haan in Brouwershaven. Tot groot geluk van eigenaren John en Nicole Deeben, die eerder dit jaar net buiten de subsidieboot voor de restauratie van rijksmonumenten vielen. Na jarenlang stil te hebben gestaan, zullen de wieken van de in 1724 gebouwde molen straks weer draaien.

Geweldig, vindt John Deeben. Vanwege de prominente plek van de molen op de Brouwse vestingwal nabij de Grevelingen. Maar ook omdat De Haan is uitgerust met Nederlands’ oudste geklonken wiek; vervaardigd in 1890. Een zak meel zal er nooit meer geproduceerd worden. Het bouwwerk is omgebouwd tot recreatiewoning. ,,Maar de molen wordt zo wel in ere hersteld en zal weer af en toe draaien.” Verder staan onder meer aanpak van voegwerk en vochtige muren op de to-do-list. ,,Er moet nog heel veel gebeuren, maar de komende vijfentwintig jaar is De Haan uit de zorgen.”

Nicole en John Deeben waren na één nachtje slapen in de molen smoorverliefd op het bouwwerk in Brouw
Eerder deze week stelde minister Van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 3,5 miljoen euro extra beschikbaar voor molenbehoud. Via het Molenfonds van De Hollandsche Molen komt een deel van dat bedrag naar Brouwershaven. Via fondswerving moeten de Deebens de rest bij elkaar zien te krijgen. De restauratie kost twee ton. Het Brabantse stel is sinds ruim een jaar eigenaar. Na twee jaar geleden een nachtje in de molen te hebben geslapen, waren ze op slag verliefd. ,,Je koopt natuurlijk een absurd ding. Eén van de eerste industriële gebouwen, waar je vervolgens in gaat slapen.” Maar de liefde voor de Brouwse molen zit diep. ,,Je kan er hier in Brouwershaven niet om heen. Het is de kers op de taart.”

 

 

 

Bron: pzc

Veiligebuurt app

Buurtpreventie en lokaal nieuws

Ontvang belangrijke “Alerts” van je buren, Politie, Burgernet, AmberAlert en meer…. Verdacht persoon gezien? Help een heterdaadje te pakken en deel een signalement of een vluchtrichting zodat de Politie de dader snel te weet te vangen. Woninginbraak in de buurt? Je hoort het allemaal via de Veiligebuurt app.

Blijf op de hoogte en wees samen alert, want buurtpreventie voorkomt makkelijk 30% van de inbraken. Via deze app communiceer je makkelijk met je buurt, ook als je elkaar nog niet kent en zonder je 06-nummer zichtbaar te maken voor iedereen.

Download de gratis app vandaag nog

Buurtpreventie en lokaal nieuws

‘Brouwerij en hotelhuisjes in en rondom kerk Brouwershaven’

Artist impression van het plan BROUW!. Met onder meer een brouwerij in de Grote Kerk van Brouwershaven en hotelhuisjes aan de voet van de kerk. © Hylkema Erfgoed
Artist impression van het plan BROUW!. Met onder meer een brouwerij in de Grote Kerk van Brouwershaven en hotelhuisjes aan de voet van de kerk.

BROUWERSHAVEN – Vestig een brouwerij met proeflokaal en een klimwand met panoramisch uitzichtpunt in de Grote Kerk in Brouwershaven. En combineer dat met ‘hotelhuisjes’ aan de voet van het monumentale gebouw. Dan heeft de Grote of Sint Nicolaaskerk toekomst. Dat concludeert Hylkema Erfgoed, het bureau dat de herbestemming van de Brouwse kerk onderzocht.

Allerlei herbestemmingsmogelijkheden zijn de revue gepasseerd. Van seniorenappartementen tot concertzaal. Het is een uitdaging om de kerk – een joekel van een gebouw in een stadje van nog geen 1500 inwoners – een duurzame en financieel gezonde toekomst te geven. Wel haalbaar lijkt een combinatie van culturele, recreatieve en horeca-activiteiten. Op een manier ‘die werkelijk iets toevoegt aan de aantrekkingskracht van het stadje en van Schouwen-Duiveland en Zeeland’, aldus de onderzoekers. Nu zijn het vooral watersportgerelateerde activiteiten waar het op het eiland om draait.

Het plan BROUW! is anders. In de preekkerk komt een bierbrouwerij waar het eigen biertje BROUW! wordt gebrouwen en gebotteld. Met een proeflokaal en een restaurant. Een grote glazen serre aan de westkant van de kerk biedt uitzicht over de Zeeuwse polder. Op het grasveld naast de kerk is ruimte voor kleinschalige optredens, buitenkunstexposities en markten. In de koorkerk en consistorie blijft ruimte voor exposities en een multimediaal programma waarin de historie van het stadje uit de doeken wordt gedaan. Tussen schip en koor is plek (én hoogte) voor een spectaculaire klimmuur, met buiten een panoramisch uitzichtpunt om over Grevelingenmeer en stad uit te kijken. Zonder dat de structuur van de kerk wordt aangetast.

Om de boel te kunnen financieren is een hotelplan bedacht op de plek waar nu nog de school staat. Daar zouden, helemaal in de stijl van een oud buurtje, zo’n 60 huisjes kunnen worden gebouwd met daarin kamers en studio’s. Als de gemeente die grond gunstig kan inbrengen, ligt er – aldus het rapport BROUW! –  een financieel haalbaar plan.

Het is hoe dan ook hard nodig een nieuwe invulling te geven aan de dik 700 jaar oude kerk, maakte Peter van der Meide – bestuurslid van de Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk Brouwershaven en van de Stadsraad Brouwershaven – onlangs duidelijk tijdens een vergadering van de stadsraad. Werden restauraties voorheen nog door de verschillende overheden opgehoest, nu komt 50 procent van de kosten voor rekening van de beherende stichting. Het spaarpotje van de stichting raakt in rap tempo op.

Hylkema Erfgoed bedacht onder meer een brouwerij met proeflokaal, een klimwand en hotelhuisjes in en rond de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven.

Hylkema Erfgoed bedacht onder meer een brouwerij met proeflokaal, een klimwand en hotelhuisjes in en rond de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven. © Marieke Mandemaker
Bron

Plannen om historisch Brouw ‘wakker te kussen’

Er zijn mooie verhalen te vertellen over de geschiedenis van Brouwershaven. Onder meer over de garnalenvangsten van weleer. Nog altijd is de haven van Brouw een geliefde plek. Op de achtergrond het Tonnenmagazijn, in het verleden een werkplaats voor tonnen die gebruikt werden om vaarwegen te bebakenen

Er zijn mooie verhalen te vertellen over de geschiedenis van Brouwershaven. Onder meer over de garnalenvangsten van weleer. Nog altijd is de haven van Brouw een geliefde plek. Op de achtergrond het Tonnenmagazijn, in het verleden een werkplaats voor tonnen die gebruikt werden om vaarwegen te bebakenen 

BROUWERSHAVEN – De Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven is bezig met de organisatie van een grote manifestatie ‘Dichter bij Cats’. In de maand september worden allerlei activiteiten opgezet rondom de in Brouw geboren Jacob Cats. Precies 400 jaar geleden bracht hij zijn bekendste boek Sinne- en Minnebeelden uit. De stichting heeft nog veel meer plannen om de smalstad met z’n rijke historie ‘wakker te kussen’.

Nu al heeft de stad jaarlijks de Brouwse Dag. Wat de stichting betreft komt er elk kwartaal een grote manifestatie in Brouwershaven. Bijvoorbeeld een nautisch evenement rondom de opening van het vaarseizoen, in samenwerking met de watersportvereniging. Die wens is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, weet Marco van Vulpen van de stichting. Maar ook op korte termijn gebeurt er wat. Van 8 tot en met 23 september ademt Brouwershaven Vadertje Cats. Met een tentoonstelling in de Grote Kerk en een reeks lezingen en concerten. ,,Nu denk je misschien bij hem ‘so what?’. Maar er was een tijd dat mensen niet alleen de bijbel maar ook literatuur van Cats standaard op hun nachtkastje hadden liggen.”

De Grote Kerk is de plek waar het verhaal over de Gouden Eeuw verteld moet worden. In de vorm van een vaste erfgoedpresentatie. Het is ook de plek waar het één en ander te doen zal zijn tijdens de manifestatie in september 'Dichter bij Cats'
De Grote Kerk is de plek waar het verhaal over de Gouden Eeuw verteld moet worden. In de vorm van een vaste erfgoedpresentatie. Het is ook de plek waar het één en ander te doen zal zijn tijdens de manifestatie in september ‘Dichter bij Cats’  

De stichting, die voortkomt uit de Stadsvisie Brouwershaven, heeft een paar spannende plannen om de cultuurhistorie van de stad ‘zichtbaar en beleefbaar’ te maken. Het uitgangspunt is om een paar thema’s groots uit te lichten. Om te beginnen de Gouden Eeuw, waar Jacob Cats één van de grote dragers van is. Dat verhaal moet verteld gaan worden met een vaste erfgoedpresentatie in het koor en de consistoriekamer in de Grote Kerk. In samenwerking met het Brouws Museum. Een tweede thema is het verhaal van Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam in de negentiende eeuw. De wereld van het loodswezen en de betonning. ,,Dat willen we in de buitenruimte doen, ergens rondom het Tonnenmagazijn. Met opengewerkte tonnen in het straatbeeld, die het verhaal van het loodswezen op straat vertellen.” Een derde thema waar veel mee valt te doen is de visserij en garnalenvangst. ,,Als we de kans krijgen en ergens geld vandaan weten te halen, tikken we een oude garnalenkotter op de kop.” Al dan niet varend is dat dé plek om het verhaal over de Brouwse garnalen te vertellen. ,,Met natuurlijk een broodje met lekkere verse garnaal erbij.”

Met presentaties in opengewerkte boeien, rondom het Tonnenmagazijn, wordt het verhaal over de negentiende eeuw verteld. Een periode waarin de Brouwse haven, als voorhaven van het dichtslibbende Rotterdam, een prominente plek innam. Het Rijk bouwde er een kantoor voor het loodswezen en een werkplaats voor tonnen; het huidige Tonnenmagazijn

 Met presentaties in opengewerkte boeien, rondom het Tonnenmagazijn, wordt het verhaal over de negentiende eeuw verteld. Een periode waarin de Brouwse haven, als voorhaven van het dichtslibbende Rotterdam, een prominente plek innam. Het Rijk bouwde er een kantoor voor het loodswezen en een werkplaats voor tonnen; het huidige Tonnenmagazijn.

Vrijwilligers die zich voor één van deze plannen willen inzetten, kunnen zich melden bij de Stadsraad Brouwershaven. De Stadsraad leverde vorig jaar de stadsvisie ‘Ik hou van Brouw’af. Sindsdien wordt op allerlei manieren aan de leefbaarheid van Brouw gewerkt.

Als het even kan, tikken we een oude garnalen­kot­ter op de kop.

Er zijn mooie verhalen te vertellen over de geschiedenis van Brouwershaven. Onder meer over de garnalenvangsten van weleer. Nog altijd is de haven van Brouw een geliefde plek. Op de achtergrond het Tonnenmagazijn, in het verleden een werkplaats voor tonnen die gebruikt werden om vaarwegen te bebakenen.

Hulpkring Brouwershaven van start

BROUWERSHAVEN – De Hulpkring Brouwershaven is officieel van start gegaan. Het gaat om een  initiatief van de Stadsraad Brouwershaven, waaraan verschillende lokale organisaties – zoals kerken en ouderensociëteit – meewerken.

Vrijwilligers helpen kwetsbare of oudere stadsgenoten met wat nodig is, om zo een veilige leefomgeving met elkaar te creëren. Van het doen van een klusje tot meegaan naar de dokter.

Bron

Hoe is het met ‘Ik hou van Brouw?’

De Markt met het beeld van Jacob Cats in Brouwershaven.

 BROUWERSHAVEN – Met man en macht is er aan de stadsvisie van Brouwershaven ‘Ik hou van Brouw’ gewerkt. En dat werk gaat achter de schermen onverminderd door. 

Om alle inwoners van de stad up-to-date te houden is er woensdagavond 25 april een bijeenkomst in het Tonnenmagazijn. Over alle ontwikkelingen die al lopen én over het vervolg. Aan de orde komen onder meer de oprichting van de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven en het Maritiem Greenpoint. Voorzitter Hanno Canters van de Stadsraad leidt de bijeenkomst, die om 19.30 uur begint.

Bron

Hulpkring Brouwershaven

De Hulpkring Brouwershaven is een initiatief van de Stadsraad Brouwershaven. De hulpkring wordt gevormd door een groep enthousiaste vrijwilligers die graag bereid zijn om kwetsbare- of oudere stadsgenoten te helpen. Dit kan van alles zijn: een boodschap doen, de afvalcontainer buiten zetten, het verwisselen van een lamp, het meegaan naar een arts, het instellen van de telefoon, contact, bezoek, of een gesprek wanneer iemand eenzaam is, enz, enz. Hiermee wil de hulpkring een sociaal vangnet zijn voor die medestadsbewoners welke niet beschikken over hulp van buren of familie.

Dus heeft u hulp nodig? Voelt u zich vrij om telefonisch contact op te nemen!
Wij doen het graag voor u.

06 – 15 21 23 97

Flyer hulpkring.pdf

De winkels houden het levendig aan de Markt in Brouwershaven

Vlnr : Anneke en Leo Bruel, Johan van Beveren, Antoinette Laheij, Bart Glerum en Arjan Laheij houden van de levendigheid van de Markt in Brouwershaven.

 BROUWERSHAVEN – De Markt in Brouwershaven is niet zomaar een straatje. Het is het centrum van het stadje met winkeliers, restaurants én, nog een enkele bewoner. Want de tweede woningen hebben hier de overhand.

,,Het is geen saaie dooie boel hier”, zegt Anneke Bruel. Zij en haar man Leo, voormalig huisarts in de smalstad, denken dat ze misschien wel het langst van allemaal aan de Markt wonen, sinds 1973. Voor de rest is slechts tien procent van de huizen aan de Markt volgens hen permanent bewoond. ,,Het is een voordeel als je van je huis af wil, want het huis naast ons was binnen twee dagen verkocht. Voor de school is het niet best, want eerst hadden we twee scholen en nu nog maar één”, zegt Leo. Ook visboer Johan van Beveren vindt de tweede woningen niet echt gunstig voor de leefbaarheid. ,,Ik zit tussen twee vakantiewoningen in. Jonge mensen uit Brouw die hier willen komen wonen, hebben geen schijn van kans. De gemeente fixeert volledig op Zierikzee, dus van mij mag het beleid qua tweede woningen teruggedraaid worden.”
Die tweede huizen zijn veelal van onze zuiderburen. Net als dat van de buren van de familie Bruel. ,,Het zijn Belgische Nederlanders. Heel aardige mensen hoor, maar ze komen hier misschien vier keer per jaar. Voor de rest zien we ze nooit.” Bijzonder noemt Leo het, dat het kleine plaatsje met volgens hem zo’n 1200 inwoners, zoveel middenstanders telt. ,,De winkels houden het levendig.”

,,En uit eten gaan of iets halen is hier ook geen probleem”, zegt Anneke. En omdat ze eigenlijk op de hoek van de Markt wonen, die overgaat in de Haven Zuidzijde en de Haven Noordzijde, kijken ze ook zo op de jachthaven waar hun zeilboot ligt.” Want een ding is zeker: het echtpaar Bruel maakt gebruik van alles wat Brouwershaven te bieden heeft. Uit eten gaan of iets halen is hier ook geen probleem Anneke Bruel, bewoner

Levendigheid

Ronny de Koeijer van de Spar in Brouwershaven.Ronny de Koeijer van de Spar in Brouwershaven. © Dirk Jan Gjeltema

Arjan en Antoinette Laheij zijn een van de ongeveer 40 ondernemers die het stadje volgens hen telt. ,,Brouw is wel zelfvoorzienend. Er zit zelfs een kledingzaak en de bibliobus komt hier”, zegt Antoinette. Zij is geboren en getogen in Brouwershaven en sinds vier jaar runt ze samen met haar man Eten en Drinken Oud Brouw aan de Markt. Ze wonen boven de cafetaria en drinken vaak ’s morgens op het bankje voor hun zaak koffie. ,,Dan zie je mensen naar de dokter gaan of om een boodschapje gaan. Ja, de levendigheid is hier aan de Markt.”
Eén ding is wel een ergernis en dat is parkeren. Daar heeft ook supermarkteigenaar Ronny de Koeijer last van. Het is wel vrij parkeren, maar daardoor krijg je een mengelmoes van werkverkeer, toeristen en bewoners en dan is het gauw vol als er ook nog mensen boodschappen willen doen. Qua locatie voor de haventoeristen zit De Koeijer dan ook prima aan de Markt, vindt hij, maar als hij aan de rand van de smalstad kan uitbreiden, dan tekent hij ervoor. Wellicht dat er vanuit de ontwikkelde nieuwe stadsvisie een herinrichting volgt voor de Markt.

Bart Glerum voelt zich samen met zijn vriendin Winya Hak dolgelukkig met hun huis aan de Markt. ,,Het is hier top. Er wonen fijne lui en er gebeurt hier van alles, zoals de Brouwse dag en Koningsdag. Het is makkelijk contact maken.” Bart en zijn vriendin kochten vorig jaar een woning die al vier jaar leeg stond en zijn druk bezig deze op te knappen, want dat was hard nodig. Ze komen oorspronkelijk uit Vlissingen, maar werken in de randstad. Bart: ,,We hebben overal al gewoond en wilden terug naar Zeeland. Wel op een plek waar het makkelijk aan te rijden was naar Rotterdam. Zou kwamen we op Schouwen uit.” Van mij mag het beleid qua tweede woningen terugge­draaid worden. Johan van Beveren, visboer

Er wonen naar horen zeggen wel wat bekende Nederlanders in Brouwershaven. De dichter Jacob Cats was er een van.

Bron

1e beeldvormende bijeenkomst Herijking Woonvisie

Schouwen-Duiveland gaat de woonvisie 2013-2022 herijken. De raad heeft in februari 2018 de nieuwe woningmarktanalyse vastgesteld en besloten om de huidige woonvisie met deze nieuwe gegevens te herijken.

In dat kader willen we graag alle belangstellenden uitnodigen voor de 1e beeldvormende bijeenkomst met de raad op woensdag 18 april as. van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Zierikzee (Laan van St. Hilaire 2). Tijdens deze bijeenkomst willen we met alle belangrijke spelers op de woningmarkt van de gemeente Schouwen-Duiveland kennis delen op het brede terrein van wonen, stilstaan bij de veranderingen op de woningmarkt en discussiëren over de belangrijkste aandachtspunten voor het woonbeleid.

Waarom een herijkte woonvisie?
De uitkomsten van de nieuwe woningmarktanalyse geven aan dat verdere keuzes nodig zijn om ons maximaal voor te bereiden op het versterken van de woningmarkt op Schouwen-Duiveland om problemen in de toekomst te voorkomen.

We worden geconfronteerd met demografische, maatschappelijke en economische veranderingen en nieuwe wetgeving, deze tendensen zorgen voor een behoorlijke beweging in de woningmarkt. In de huidige woonvisie en de strategische visie ‘Tij voor de toekomst’ heeft de gemeente zich als doel gesteld dat de inwoners naar wens en behoefte kunnen wonen nu, maar ook in de toekomst. Met de nieuwe gegevens uit de analyse vinden we dat het nu tijd is om te investeren in een herijkt woonbeleid.

Vragen?
Heeft u vragen over de bijeenkomst, neem dan gerust even contact op met Ellen Goossens, gemeente Schouwen-Duiveland: 0111 – 452129 of via e-mail: Ellen.Goossens@schouwen-duiveland.nl

Ruim 1,3 miljoen voor restauratie van vier monumenten, behalve voor Molen de Haan in Brouwershaven

MIDDELBURG – Voor de restauratie van de Sint Baafskerk in Aardenburg, de vestingwerken van Veere, de Koutermolen in Hoedekenskerke en de Beaufortsluis bij Walsoorden is in totaal ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar. De provincie heeft aanvragen van het Blauwe Bolwerk in Zierikzee en Molen de Haan in Brouwershaven afgewezen.

Het geld komt uit Den Haag, maar het wordt verdeeld in Middelburg. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stort elk jaar 20 miljoen euro in het Provinciefonds voor de restauratie van rijksmonumenten. Zeeland krijgt daarvan 1.375.200 euro. Op basis van vijf criteria beoordeelt het dagelijks provinciebestuur waaraan het geld wordt uitgegeven. Monumenten krijgen maximaal 70 procent van hun restauratiekosten vergoed.

De Sint Baafskerk in Aardenburg krijgt 736.868 euro. Naar de vestingwerken in Veere gaat 178.024 euro. De Koutermolen in Hoedekenskerke krijgt 201.164 euro en de Beaufortsluis bij Walsoorden 240.723.

Te weinig geld voor Blauwe Bolwerk

De restauratie van het Blauwe Bolwerk in Zierikzee is urgenter dan van de Beaufortsluis. Het Zierikzeese monument scoorde dan ook meer punten. Toch gaat de subsidie naar de Beaufortsluis, omdat er in de pot niet meer genoeg geld zat voor het Blauwe Bolwerk. Dat monument heeft recht op ruim 460.000 euro, terwijl er nog ongeveer 230.000 euro beschikbaar was. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft onlangs aangegeven dat dit niet genoeg is. Daarop is de subsidieaanvraag afgewezen en schoof de Beaufortsluis een plekje op.

Molen De Haan scoorde de minste punten, maar de subsidieaanvraag is ook afgewezen omdat niet gegarandeerd was dat de molen na de restauratie ten minste zes jaar kan worden onderhouden.

Bron

VVD bezorgd over mogelijke verzilting gronden rond Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer vanaf het strandje van Bommenede bij Zonnemaire.SCHARENDIJKE – Een eventuele verzilting van de (landbouw)gronden bij terugkeer van een beperkt getij in de Grevelingen, ligt volgens burgemeester en wethouders niet voor de hand. Maar de ontwikkeling wordt hoe dan ook nauwgezet in de gaten gehouden, tracht het college zorgen van de VVD-fractie hierover weg te nemen.

De raadsfractie vindt dat er nu al een ‘nulmeting’ moet worden gehouden, om eventuele toekomstige schade aan de gronden rond de Grevelingen te kunnen vaststellen. De VVD vreest voor dergelijke schade, zodra de grote doorlaat in de Brouwersdam is gerealiseerd. Het kabinet maakte vorige maand bekend 75 miljoen euro uit te trekken voor het creëren van een open verbinding tussen het meer en de Noordzee. Die maatregel brengt meer zuurstof binnen en zorgt zo voor verbetering van de waterkwaliteit voor vissen en planten in de Grevelingen.

Met een doorlaat ontstaat er een beperkt getij. Daarbij gaat het om maximaal verschil van een halve meter, aldus B en W.  Uit onderzoek blijkt dat er pas duidelijke toename van verzilting optreedt bij verhoging van het middenpeil van de waterstand en niet wanneer dit peil per etmaal 25 centimeter hoger en lager uitvalt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met vertegenwoordigers van de landbouwsector en die herkennen zich in dit beeld, aldus het college.

Rijkswaterstaat gaat de praktijksituatie evenwel goed in de gaten houden. Bij de verdere planuitwerking worden de zoutwaardes opgemeten en als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling achter de Brouwersdam. De uitkomsten van die monitoring worden periodiek gedeeld met alle belanghebbenden.
Bron

Een feest voor elk seizoen in Brouwershaven

Adrie Lievense is nieuwsgierig wat er bij de oesters geschonken wordt

BROUWERSHAVEN – Brouw Beats – dat zaterdag zijn premiére beleefde – in het voorjaar. de Brouwse Dag in de zomer, het Brouwershavenconcert in de herfst en de Winterfair in  december. Dat laatste in samenwerking met de Kerstmarkt. Ondernemersvereniging en stadsraad gaan ervoor zorgen dat er in elk seizoen wat reuring komt in de Smalstad.

,,Een beetje de sfeer van Koningsdag,” zo omschrijft Isla MacKay van restaurant ’t Swarte Schaep de redelijk goed bezochte paaszaterdag in Brouwershaven. Er stonden een muziekpodium en kraampjes op de Markt, er liep een dweilband rond en ’s avonds was op de Markt en in het clubhuis van de watersportvereniging live muziek. Aan het eind van de middag voeren vier versierde boten de haven in. Op de eerste stond een jazzband, die een korte jamsessie begon met  de dweilband op de kade.

,,Dit is een soort opening van het seizoen”, zegt voorzitter Debby Hanse van de ondernemersvereniging.  ,,Toen Swarte Schaep en cafetaria Oud Brouw hun plan bekend maakten, haakten andere ondernemers spontaan aan. Zo zette de vishandel zijn oesterkar buiten.” ,,De Spar huurde een springkussen en zette een stalletje voor appelflappen neer, maar ook de majorettevereniging besloot op te treden,” vult MacKay aan.

Hanse: ,,Er hangt een positieve energie in Brouwershaven. Dat heeft natuurlijk te maken met de Stadsvisie, die de gemeenteraad heeft goedgekeurd.  Het is zelfs gelukt om nog wat extra geld los te krijgen om de Markt op te knappen. Maar het heeft er zeker ook mee te maken dat de ondernemers de crisis achter zich hebben gelaten.”

In de evenementen wil Brouwershaven zich onderscheiden van de Visserijdagen, de Havendagen en de verschillende dorpsfeesten. MacKay: ,,De Brouwse Dag heeft zijn Music Play Inn. Ik denk dat we daar al uniek in zijn. En het Brouwershavenconcert komt van een drijvend podium in de haven, wat toch ook best bijzonder is.”

Ondernemers en stadsraad hebben een partner gevonden in de watersportvereniging, die in het verleden het havenconcert organiseerde en zaterdag voor het muzikale flottielje zorgde. Hanse: ,,Vroeger had je de Gondelvaart. Dan voer je ‘savonds op een versierde en verlichte boot even naar buiten, om de plaat heen en dan in een rijtje de haven binnen. Stelt helemaal niks voor. Maar zó leuk om te doen en ook nog eens leuk om naar te kijken. De watersportvereniging is geen elitaire club. Vorig jaar hebben ze hun jubileum met het hele dorp gevierd.”

Om verder uitvoering te geven aan de Stadsvisie is de stichting Erfgoed en Cultuur Brouwershaven opgericht. ,,Om fondsen te werven hebben we een stichting met Anbi-status nodig”, vertelt Hanse. En verder moet de website Brouwershaven.nu hét medium van het stadje worden. ,,Daar komen wat  knoppen bij. Voor nieuws, voor de verenigingen en voor de link naar Facebook.”

Hanse en MacKay weten waar ze het voor doen: ,,We  trekken samen met de stadsraad op in het verbeteren van de leefbaarheid. We willen weer trots zijn op de stad.”

Spreuk op kademuur is een feit!


Uit de inzendingen door de inwoners van Brouwershaven, heeft de Stadsraad besloten om er een nautisch tintje aan te geven. De winnende spreuk is door twee inwoners ingezonden

‘Een groot zeil op een klein schip, moet in de grond of op een klip’

De letters van cortenstaal op de kade zijn aangebracht door Saman. Nu moet de natuur zijn werk gaan doen zodat de letters de roest kleur krijgen en goed leesbaar worden.

We willen laten zien dat we trots zijn op onze stad!

Muziek zorgt voor levendigheid en Brouwershaven heeft natuurlijk een schitterende haven als locatie daarvoor.

Muziek zorgt voor levendigheid en Brouwershaven heeft natuurlijk een schitterende haven als locatie daarvoor. (Foto: Anneke Flikweert)

Er zit muziek in Brouwershaven, deze zaterdag voor Pasen. De campings gaan weer open, de boten worden te water gelaten. Een prachtig moment om het seizoen te beginnen met gezelligheid en muziek.

BROUWERSHAVEN – In het afgelopen jaar staken verschillende inwoners, ondernemers en verenigingen de koppen bij elkaar en besloten ze een aantal kleinschalige evenementen te organiseren om de charme van Brouw te benadrukken. “Er is een positieve flow,” constateren Debby Hanse en Jacquelina MacKay, voorzitter en vice-voorzitter van de ondernemersvereniging. “Vorig jaar bedachten we dat er veel vrouwelijke ondernemers in Brouwershaven zijn,” vertelt Antoinette Laheij. “We wilden als vrouwen onder elkaar ervaringen en expertise uitwisselen, maar al pratend kwamen we erachter dat dat toch niet handig was. Dus schoven we aan bij de ondernemersvereniging. Daarnaast liep vanuit de Stadsraad Brouwershaven het hele traject van de Stadsvisie en zo was er dus ineens van alles gaande.” “Het is belangrijk dat de ondernemers ook hun steentje bijdragen, zij vormen de ruggengraat,” vult Iman Padmos aan. Dat Brouwershaven klein en overzichtelijk is, maar tegelijkertijd een echte stad, met tal van ondernemers, heeft zijn voor- en nadelen. “We hebben korte lijnen hier. Het is tijd dat we Brouwershaven ook op de kaart zetten met leuke evenementen.”
Aan de ene kant zijn er de kortetermijnplannen voor leuke activiteiten door het jaar heen en wordt de omgeving van de Markt en de haven mooi aangekleed voor het zomerseizoen. Vanuit de Stadsvisie wordt dit jaar al een aantal verbeterpunten uitgevoerd, die Brouwershaven al snel een mooier aanzien zullen geven. Aan de andere kant is de uitwerking van de stadsvisie een zaak van langere adem. “Je voelt dat er iets gaat gebeuren. We willen graag onze schouders eronder zetten en ervoor gaan. De energie komt nu van allerlei kanten samen. We willen laten zien dat we trots zijn op onze stad.”
Door het jaar heen zijn er grotere en kleinere initiatieven: Koningsdag, zeilwedstrijden op de Grevelingen, zomermarkten, muziek op de Markt en natuurlijk de Brouwse Dag. “Muziek zorgt voor levendigheid en we hebben hier natuurlijk een schitterende haven als locatie daarvoor. Het gaat om de combinatie locatie, muziek, eten en mensen. We willen ons verbinden en samen laten zien hoe leuk het hier is. Zodra we met onze plannen kwamen, haakten allerlei ondernemers daar enthousiast op in. Zo bevorderen we samen de leefbaarheid in Brouwershaven. De nieuwe website, www.brouwershaven.nu, geeft een goed beeld van ons stadje, met korte teksten en een mooi filmpje, waar we best trots op zijn. De nadruk ligt op het historische karakter, de nabijheid van de Grevelingen en natuurlijk de imposante kerk. Er is hier zoveel moois te zien en te beleven.”
Hoog tijd dus om een bezoekje aan Brouwershaven te brengen deze zaterdag. Ook de Grote of Sint Nicolaas is open deze vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, met de verlengde tentoonstelling over de Watersnoodramp.

Bron

Markt Brouwershaven moet weer kloppend hart worden

De Markt in Brouwershaven.BROUWERSHAVEN – In de laatste vergadering voor de verkiezingen had de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland donderdag een cadeautje voor Brouwershaven.

Het is wel een beetje een sigaar uit eigen doos die de raad weggaf aan Brouwershaven. In totaal is 75.000 euro beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma van de stadsvisie Ik hou van Brouw. Het geld dat nu met een unaniem gedragen amendement van LSD, VVD en ChristenUnie wordt geoormerkt, moet uit dat budget worden geput. Eerder zag LSD nog de mogelijkheid de smalstad een extraatje te gunnen, maar daarvoor bleek het verzet bij andere partijen al snel te groot. Het unanieme besluit werd desondanks door een delegatie uit Brouwershaven op de tribune met een bescheiden applaus verwelkomd.

Wethouder Jacqueline van Burg (LSD) gaf aan dat het college het amendement ‘van harte kan ondersteunen’. ,,Want inmiddels houdt iedereen van Brouw.” Van Burg voelt ook wel iets voor de suggestie van de PvdA om bij de plaatsing van informatiepanelen te beginnen met het oude stadhuis aan de Markt.Markt

Subsidie voor aanpak verkrotte woningen

Geld voor slopen of vernieuwen van uw woning

In onze provincie staan veel verouderde woningen die er zo slecht aan toe zijn dat je ze wellicht beter zou kunnen slopen. Andere woningen zijn misschien ook niet best maar juist wel de moeite van het aanpakken waard – bijvoorbeeld door ze samen te voegen met andere en dan van twee woningen één te maken. Voor dat soort ingrepen kunt u subsidie krijgen van de Provincie.

Misschien droomt u van een extra stuk tuin, een uitbouw of een garage. Een slaapkamer op de begane grond. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) kan u helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen.

Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. Om de kwaliteit van de woningmarkt te verbeteren, zijn er de afgelopen jaren met het PIW-geld al ruim duizend huizen vernieuwd, gesloopt of samengevoegd.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moet (het plan voor) uw huis voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo kunt u subsidie krijgen voor het slopen of samenvoegen van een of meer particuliere woningen, voor de sloop en nieuwbouw van een particuliere woning of voor het bloksgewijs levensloopbestendig en energieneutraal opknappen van drie of meer particuliere woningen. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 19 maart tot en met 20 april via het digitale aanvraagformulier op www.zeeland.nl/piw. Voor de zomervakantie krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer weten?

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal informatieavonden. Deze informatieavonden zijn bedoeld om plannen/ideeën informeel te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is. Zie het schema hieronder. Of kijk op www.zeeland.nl/piw. Nog vragen? Mail naar piw@zeeland.nl.

Advies over duurzaamheid

Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning, en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Informatieavonden

Als u meer wil weten over de PIW-subsidie, bezoek dan een van onderstaande informatieavonden.

Waar?   Wanneer?  Hoe laat?

Gemeentehuis Terneuzen* ma. 26 maart  19.00-21.00 uur
Gemeentehuis Oostburg wo. 28 maart  17.00-19.00 uur
Stadskantoor Goes do. 29 maart 18.00-20.00 uur
Gemeentehuis Hulst wo. 4 april 18.00-20.00 uur
Gemeentehuis Tholen do. 5 april  18.00-20.00 uur
Gemeentehuis Zierikzee ma. 9 april 19.00-21.00 uur
Gemeentehuis in Vlissingen do. 12 april 18.00-20.00 uur
* Gezamenlijke bijeenkomst met de gemeente Terneuzen over subsidies voor slopen en (ver)bouwen.

Geen blanco cheque voor Brouwershaven

ZIERIKZEE – De stadsraad Brouwershaven krijgt extra geld voor het opknappen van de Markt. Maar stads- en dorpsraden mogen geen blanco cheque krijgen, ook al hebben ze goede ideeën.

Alle fracties waren donderdagavond in de raadscommissie vol lof over de stadsraad Brouwershaven, die in haar stadsvisie tientallen maatregelen voorstelt om Brouwershaven mooier en leefbaarder te maken.

LSD-raadslid Joyce den Haan kondigde voor volgende week een wijzigingsvoorstel aan waarin de stadsraad geld krijgt om nog dit jaar onderzoek te doen naar het verkeer en het parkeren op de Markt. Ook mag dit plein voor 5000 euro worden voorzien van bloembakken. Voor het onderzoek wordt 30.000 euro uitgetrokken. En wat Den Haan betreft mag dat alles meer kosten dan de 75.000 euro die voor de stadsvisie is gereserveerd.

Daar dachten de andere partijen toch wat genuanceerder over. Corine den Baars (VVD):  ,,Wat is er nog over van die 75.000 euro?” PvdA-fractieleider Petri d’Anjou vond het bijzonder dat de renovatie van de Markt naar voren wordt gehaald. ,,Waarom moet een extern bureau dat onderzoek doen. Kunnen onze ambtenaren dat niet?”, wilde Sylvia Serry van D66 weten.

,,Nee,”antwoordde Den Haan. ,,Het moet extern, want binnen de organisatie is er geen capaciteit voor.” Wethouder Jacqueline van Burg kon de partijen financieel geruststellen, want er blijkt nog dertig mille over te zijn.

De stadsraad heeft haar zelf gevraagd het restant te mogen gebruiken om de Markt eerder aan te pakken. Na dit antwoord kon Den Haan aangeven dat zij haar wijzigingsvoorstel aanpast, zodat het niet langer lijkt alsof Brouwershaven een blanco cheque krijgt. ,,Want”, zoals Jos Hoeijmakers van Alert! het uitdrukte: ,,Er zijn meer woonkernen. De koek moet eerlijk worden verdeeld.”

Bron: PZC

Extra subsidie voor plannen Burgh-Haamstede en Brouwershaven

Het centrum van Burgh-Haamstede.BURGH-HAAMSTEDE – Het gemeentebestuur heeft dinsdag 75.000 euro extra uitgetrokken voor het opstellen van een dorpsvisie voor Burgh-Haamstede. Coalitiepartij LSD vraagt donderdag om 35.000 euro extra voor Brouwershaven.

De dorpsvisie Burgh-Haamstede, die kwaliteit en vitaliteit van het duindorp moet verbeteren, gaat in totaal 125.000 euro kosten. Er was 50.000 begroot. De gemeente wil de extra kosten op zich nemen omdat er aan deze dorpsvisie meer werk zit dan aan de plannen voor de andere woonkernen. De visie moet behalve Burgh en Haamstede ook Westenschouwen, Burghsluis en Nieuw-Haamstede omvatten.  Qua inwonertal is Burgh-Haamstede na Zierikzee de grootste kern. En verder vereist, net als in Renesse, het duingebied veel aandacht. De beide adviesbureau’s hebben daardoor meer tijd nodig gehad. De gezamenlijke rekening bedraagt een ton.

Zaaltjes gehuurd

De dorpsraad heeft ook heel veel moeite gedaan de inwoners bij de visie te betrekken. Zo zijn in alle kernen bijeenkomsten gehouden. Er is drukwerk gemaakt, er is een digitaal platform ingericht en zijn zaaltjes gehuurd. Dat heeft alles bij elkaar 25.000 euro gekost. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad binnenkort voor de benodigde extra 75.000 euro uit de algemene reserve te halen.

Al eerder, namelijk in de commissievergadering van donderdag, komt coalitiepartij LSD met haar initiatiefvoorstel om ook extra geld beschikbaar te stellen voor de stadsvisie van Brouwershaven. Dit plan is klaar en de stadsraad wil er zo spoedig mogelijk mee aan de gang.

Markt

Het eerste project is de herinrichting van de Markt.  Die moet aantrekkelijker worden voor voetgangers en maritiem worden aangekleed.  Maar daar is wel onderzoek voor nodig. Daaruit moet duidelijk worden hoe het huidig gebruik van de Markt zich verhoudt tot parkeren en verkeersbewegingen. De stadsraad vraagt daarna om uitwerking van een aantal varianten voor herinrichting. Op het prijskaartje van dit onderzoek prijkt een bedrag van 30.000 euro.  Volgend jaar moet er een concreet voorstel op tafel liggen.

Het komend toeristenseizoen moet de huidige Markt er ook gelikt uitzien. LSD wil de stadsraad 5000 euro geven voor de aanschaf van een aantal plantenbakken en plantenhangers.  Burgemeester en wethouders hebben vorig jaar al 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de stadsvisie. Mocht dit niet genoeg blijken, dan is LSD bereid het budget te verhogen. Donderdag wordt duidelijk wat de andere fracties in de gemeenteraad hiervan vinden.

Bron: PZC

Doe mee met de Landelijke Opschoondag!

Beste Stadsraad,

Op 24 maart is het Landelijke Opschoondag. In verschillende gemeentes in heel Nederland gaan wijken, dorpen, bedrijven, scholen en/of verenigingen aan de slag om hun buurt schoon te maken van zwerfafval door een opruimactie te organiseren.

Zwerfafval op straat, troep in de wegbermen, zwerfvuil in waardevolle natuurgebieden of afval rondom bedrijven, sportclubs en scholen. Iedereen ergert zich aan rondslingerend afval. Het ziet er niet netjes uit maar het kan je ook een onveilig gevoel geven. Ook heeft zwerfafval grote gevolgen voor de mens en het milieu.

Om het probleem van zwerfafval aan te pakken is het belangrijk dat wij als bewoners onze leefomgeving schoon houden. Doe daarom mee met een opruimactie in jou buurt. Naast dat het goed is voor het milieu, is een opruimactie ook gezellig en brengt het bewoners bij elkaar. Start bijvoorbeeld met een bakje koffie of thee, of ga voor een heerlijke warme soep achteraf.

De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon. Meld je opruimactie  aan op de website en bestel gratis materiaal ter ondersteuning van jou opruimactie. Voor alle scholen en bso’s die een opruimactie plannen in de periode tussen 5 maart en 1 april, is er een gratis Re-Cycle-Me knutselpakket beschikbaar.  Ga naar de website: www.supportervanschoon.nl voor het aanmelden van een opruimactie.

Het NME Schouwen-Duiveland ondersteunt dergeijke opruimacties ook vanuit het project Schoon Zeeland dat ondesteunt wordt door de Gemeente Schouwen-Duiveland. Schoon Zeeland is een campagne voor een mooie, schone provincie, zonder zwerfafval op het strand en aan de dijken.

Voor een geslaagde opruimactie kun je bij ons materiaal lenen zoals knijpers, handschoenen en hesjes. We denken graag mee voor het organiseren van een gezamelijke opruimactie met bijvoorbeeld de school, ondernemers uit het dorp of een sportvereniging.

Voor meer informatie, neem gerust contact op!

Met vriendelijke groet,
Terry Bom

NME-Centrum Schouwen-Duiveland
p/a Radarschool De Zonnewijzer
I.M. van der Bijlstraat 15, Zonnemaire
Postadres: Postbus 245, 4300 AE Zierikzee
bereikbaar op: ma en wo
e-mail: terry.bom@nmesd.nl
www.nmeschouwenduiveland.nl
www.schoonzeeland.nl

Ik hou van Brouw

Op initiatief van de Stadsraad ligt er voor Brouwershaven nu een ambitieus plan om de smalstad weer op de kaart te zetten. Brouw moet weer de allure van vervlogen tijden krijgen. Burgemeester en wethouders zien de plannen wel zitten en willen er mee aan de slag. ‘Ik hou van Brouw’ heet het werkstuk dat nu op tafel ligt.

Een groot aantal inwoners heeft meegedacht over de manier waarop Brouwershaven nieuw leven ingeblazen kan worden. Om jongeren te binden moet het openbaar vervoer beter, kunnen er trendy eethuisjes komen en moet er naar de evenementen gekeken worden. Ook voor ouderen kan het openbaar vervoer beter. De markt moet een meer centrale rol gaan vervullen door een ontmoetingsplek Jacob Cats te creëren. De kerk kan een multifunctioneel centrum worden en door de vestinggracht  te herintroduceren worden de oude contouren van de stad weer zichtbaar. Om de watersport aan zich te binden moet de nu rommelige ogende havenhoek in de stad worden aangepakt. In de plannen wordt er gesproken over een nautisch kwartier. In de plannen staat nog veel meer geschreven. De gemeenteraad moet er nog een klap opgeven, maar burgemeester en wethouders vinden de gekozen richting al een goede. Het is overigens niet de eerste keer dat Brouwershaven met de toekomst bezig is. Ooit leefde er het idee om van Brouwershaven een kunstenaarsstad te maken. En later diende het ambitieuze Innovation Island zich aan. Daarvan is niets terecht gekomen, omdat de gemeente de stekker uit de plannen had getrokken. De plannen die nu op tafel liggen hebben meer kans van slagen en worden opgepakt, zoals dat ook in bijvoorbeeld Renesse is gedaan.

 

Strandje Brouwershaven is nu officieel een zwemlocatie

BROUWERSHAVEN – Het al jaren in gebruik zijnde strandje aan de Grevelingen in Brouwershaven wordt dit jaar voor het eerst vermeld in de provinciale lijst van zwemlocaties.
De aanwijzing door de provincie houdt in dat het strandje wordt gecontroleerd op waterkwaliteit en veiligheid voor de bezoekers. Het Brouwse strandje ligt in de buurt van de scouting en pal tegenover het eiland Dwars in den Weg. De stadsraad in blij met de aanwijzing. ,,We hebben het zelf aangekaart,” reageert stadsraadvoorzitter Hanno Canters. ,,Het heeft vier jaar geduurd. We hebben er wat bankjes neergezet en mogelijk komen er nu nog meer voorzieningen.”

Met de aanwijzing van Brouwershaven telt Schouwen-Duiveland nu twaalf officiële zwemlocaties: zes aan de Grevelingen (Scharendijke, Brouwershaven, Bruinisse), één aan de Oosterschelde (Ouwerkerk) en vijf aan zee. In totaal zijn er 56 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland.

De provincie heeft de lijst woensdag gepubliceerd. Het gaat nog maar om een ontwerpbesluit. De lijst ligt tot en met 20 maart ter inzage. Tot die tijd is het mogelijk een schriftelijke zienswijze in te dienen.

Bron: PZC

Taalvrijwilliger worden?

vacature taalhuisvrijwilliger dec 2017Het Taalhuis op Schouwen-Duiveland is 6 september j.l. van start gegaan, de inwoners van Schouwen-Duiveland met een taalvraag weten het informatiepunt in de bibliotheek goed te vinden. In oktober zijn de eerste taalvrijwilligers gecertificeerd en ingezet om de mensen met een taalvraag te begeleiden. 15 januari gaat de 2e training van start en we zijn op zoek naar enthousiaste inwoners die taalvrijwilliger zouden willen worden. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking om op deze manier mee te helpen aan de aanpak van de laaggeletterdheid op Schouwen-Duiveland.

vacature taalhuisvrijwilliger dec 2017.pdf

Hulpkring Brouwershaven

Op initiatief van de Stadsraad Brouwershaven hebben een aantal Brouwse verenigingen het plan opgevat om een hulpkring op te zetten. De bedoeling hiervan is om de leefbaarheid van Brouwershaven te verbeteren. Dit als gedeeltelijke uitwerking van het sociale gedeelte van de onlangs gepresenteerde Stadsvisie Brouwershaven. Het doel van de hulpkring is om kwetsbare stadsgenoten, die niet meer alles zelf kunnen doen, de helpende hand te bieden. Dit kan zijn als gevolg van ziekte, handicap, leeftijd of andere redenen. Bijvoorbeeld een keer helpen bij een klein klusje zoals het verwisselen van een lamp of het buitenzetten van de rolemmer. Maar ook het doen van een boodschap, het ophalen van medicijnen of het begeleiden bij een artsbezoek. Zo kan er een sociaal vangnet ontstaan voor medestadsbewoners die niet beschikken over hulp van buren of familie. Zo’n hulpkring bestaat uit vitale Brouwenaars die zich vrijwillig kunnen en willen inzetten voor een ander. Maar zonder dat het de al bestaande hulp door buren/familie/vrienden of andere hulpverleningsorganisaties vervangt.
Als u dit een goed initiatief vindt en interesse heeft om daaraan mee te doen dan kunt u ons tijdens de Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018 van 19:00 – 21:00 uur in het Tonnenmagazijn hierover benaderen. Maar u kunt dit natuurlijk ook aangeven via onze website of in een persoonlijk contact. Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Namens de Stadsraad en verschillende Brouwse verenigingen.

het Brouwse project ‘Hulpkring’

Kort verslag een vergadering van de Stadsraad Brouwershaven betreffende het Brouwse project “Hulpkring”.

Aanwezig namens:
Stichting Ouderensocieteit Brouwershaven: Anneke Bouman.
PKN Brouwershaven: Joëlle Kooman, Heleen van der Mark en Roel van der Wekken.
GKV Brouwershaven: Niels van ’t Hof en Maarten Kristelijn.
Vrouwen van Nu (VVN): Wil Obbink.
SMWO: Wilma Jansen en Stefan Kreeft.
Stadsraad Brouwershaven: Hanno Canters (voorzitter), Angelique van Dongen, Henk Zielman en Peter van der Meide (verslag)

1. Opening.
Hanno opent de vergadering en heet allen welkom.
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.

2. Resumé voorgaand overleg.
Hanno legt de aanleiding en het doel van deze bijeenkomst uit.

3. Presentatie behoefte onderzoek “Hulpkring”.
Stefan geeft een toelichting op het project “Hulpje” en hoe daar in de kernen Renesse, Kerkwerve, Zonnemaire en Dreischor handen en voeten aan wordt gegeven. Wat zijn de resultaten van een onderzoek hiertoe in de kern Brouwershaven en wat betekent dat voor het op te starten project. Dat aan een hulpvraag een materiële, maar ook een immateriële kant kan zitten. Belangrijk is dat de hulpkring een vangnet is: eerst komen de professionele organisaties, de buren of de familie in beeld, dan pas iemand van de hulpkring. Wilma licht toe dat eenzaamheid en kwetsbaarheid de immateriële kanten van het project zijn. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden wat misschien beter via het SMWO gecoördineerd kan worden.

4. Afstemmen intentie, opzet en beleid.
Door allen wordt de wenselijkheid uitgesproken voor het opstarten van het project “Hulpkring” omdat dit een positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van Brouwershaven. De praktijk zal leren hoeveel en welke hulpvragen er zullen komen. De Stadsraad draagt bij in het financiële aspect van het project. De opzet is kortdurende materiële hulpverlening door vrijwilligers met verschillende achtergronden en verschillende deskundigheid. Verzoeken om hulp worden door een drietal vrijwilligers telefonisch gecoördineerd, welke vervolgens kunnen putten uit een netwerk van vrijwilligers die bereid zijn de gevraagde materiële en incidentele hulp te verlenen. Immateriële hulpvragen worden doorgesluisd naar het SMWO.

5. Acties: wie doet wat.
Het SMWO assisteert en adviseert bij het opzetten van het project “Hulpkring” beleid. De Stadsraad zorgt voor de publiciteit, te beginnen bij de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Hiertoe komen woensdag 6 december 2017 om 19.30 uur Wil, Niels, Peter en Stefan bij elkaar. Tevens wordt dan nagedacht over de verdere opzet en uitwerking van het project.

6. Volgend overleg.
Het volgende overleg vindt plaats op maandag 5 maart 2018 om 19.30 uur in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn. Uitgesproken wordt dat deze bijeenkomst in een constructieve sfeer is verlopen en dat het project positief wordt benaderd. Niets meer aan de orde zijnde, sluit Hanno om circa 21.00 uur de vergadering en nodigt allen uit voor een nazit.

 

Klokken en torenspits

Nog even een berichtje n.a.v. een vraag tijdens onze laatste jaarvergadering over de klokken en torenspitsen.
Maandag 27-11-2017 en dinsdag 28-11-2017 worden het carrillion, klok en zeilboot weer teruggeplaatst op het Stadhuis. Woensdag 29-11-2017 de luidklok en de torenhaan op de Grote Kerk. Dus over 1,5 week hebben is er weer muziek te horen en goud te zien!!

‘Rare toestanden met zonnepanelen in Brouwershaven’

zonnepanelen

BROUWERSHAVEN – Zomaar even een zonnepaneel op je dak plaatsen, zit er niet in. Zeker in een kern waar sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht heb je je aan strikte welstandsregels te houden. Dat leidt tot rare situaties in Brouwershaven, kaartte inwoner Peter van der Sluijs woensdagavond bij de stadsraad aan.

Aanleiding voor hem om het onderwerp aan de kaak te stellen is het feit dat de kerk aan het Bostonplein in Brouwershaven geen vergunning krijgt voor de plaatsing van zonnepanelen. De Welstandsnota schrijft voor dat bij monumentale gebouwen of gebouwen in een beschermd stads- en dorpsgezicht geen zonnepanelen aan de voorkant mogen worden geplaatst. ,,Maar die kerk ligt in een gebied waar allemaal huizen staan die na de oorlog zijn gebouwd. Het gaat voor het grootste deel om jaren vijftig woningen.”

Ook wil niet altijd zeggen dat de voorzijde van een pand het meest in het oog springende deel van een gebouw is. Daar moet naar gekeken worden, vindt Van der Sluijs. Temeer omdat de gemeente Schouwen-Duiveland werkt aan de realisatie van een energieneutraal eiland.

De Stadsraad Brouwershaven gaat er over met de gemeente in gesprek, beloofde voorzitter Hanno Canters. Prima plan, reageerde wethouder Cees van den Bos. ,,Het is iets ‘nieuws’ en Brouwershaven is cultuur-historisch een heel specifieke kern. Het is moeilijk om het beleid passend te krijgen, dus het is goed om daarover in gesprek te gaan.”

Schoon zwemwater bij strandje Brouw

BROUWERSHAVEN – Het strandje van Brouw wordt door de provincie als officieel zwemwater aangemerkt.

Daar is tweeëneenhalf jaar aan bemonstering aan vooraf gegaan. Uit de metingen is gebleken dat het water schoon is. Komend voorjaar wordt een bord geplaatst. Er waren al twee picknickbanken neergezet, maar die vielen ten prooi aan vandalisme. De ene is verdwenen, de ander werd beschadigd teruggevonden. De Stadsraad Brouwershaven maakt zich sterk voor herstel.

Stadsraad Brouw hoopt op geld stadsvisie

Wethouder Cees van den Bos.

ZIERIKZEE – Leefbaar Schouwen-Duiveland komt tijdens de begrotingsvergadering donderdag met een amendement om structureel geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van masterplannen en stads- en dorpsvisies.

,,Daar zijn we heel blij mee”, gaf voorzitter Hanno Canters van de Stadsraad Brouwershaven woensdagavond tijdens een vergadering van de stadsraad aan. ,,Dit is een opsteker voor ons. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.”

Leefbaar Schouwen-Duiveland wil vanaf 2019 tien jaar lang een jaarlijks bedrag van oplopend 80.000 euro in de begroting opnemen. Waarmee in totaal een investeringsbedrag van 13 miljoen euro voor masterplannen en stads- en dorpsvisies beschikbaar komt. ,,Zodat het niet bij plannen maken alleen blijft, maar zaken ook uitgevoerd kunnen worden”, zegt Joyce den Haan (LSD). Zij heeft zich van meet af aan ingezet voor stads- en dorpsvisies.

‘Ik hou van Brouw’

De Stadsraad Brouwershaven loopt voorop met het zelfstandig ontwikkelen van een eigen stadsvisie. Het resultaat, het document ‘Ik hou van Brouw’, is in juni aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Omdat het om een pilot gaat is het voor de gemeente ook even zoeken hoe het verdere proces snel en efficiënt kan worden opgepakt, aldus wethouder Cees van den Bos. In december wordt door ambtenaren en stadsraad gezamenlijk een voorstel richting gemeenteraad geformuleerd. De verwachting is dat de stadsvisie in januari 2018 bij de raad ligt. ,,En dan zul je zien dat een aantal zaken laaghangend fruit zijn, waar we snel iets aan kunnen doen. Zoals snoeionderhoud bijvoorbeeld.” De bedoeling is zulke zaken direct aan te pakken. Daar is al 75.000 euro voor uitgetrokken in de begroting. Maar grotere projecten is een ander verhaal, aldus Van den Bos. En daar zou een reserve, zoals in het amendement voorgesteld, handig voor zijn.

Beuk voor 100-jarige Aat van der Hout uit Brouwershaven

Burgemeester Gerard Rabelink plantte de beuk samen met Aat in het park aan het Kaeskenswater in Zierikzee.

ZIERIKZEE – De honderdjarige Aat van der Hout-Gast is een pronte dame die nog zelfstandig woont. Woensdag kreeg de Brouwershavense een beukenboom aangeboden van de gemeente.

Burgemeester Gerard Rabelink plantte de boom samen met Aat in het park aan het Kaeskenswater in Zierikzee.  Daarna werd getoost met een glaasje fris. De boom van Aat staat naast die van haar overleden echtgenoot Joop. Hij was in 2015 honderd geworden.

BuitenBeter app

Over BuitenBeter

image001

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol.

Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

Ervaar het zelf:
image002

 • Download nu op je smartphone! (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows Mobile).
 • Doe een proefmelding om de app te proberen. Zie de website: http://www.buitenbeter.nl

‘Er gaat meer kapot dan je scherm’

IMG_7144Waar gebruik jij je telefoon voor? Muziek luisteren, appen, bellen, navigeren, spelletjes… Kan jij je een dag zonder je telefoon voorstellen? Dat hoeft ook niet, maar het is wel handig na te denken over wanneer jij je telefoon wel en niet veilig gebruikt.

Gebruik jij je telefoon bijvoorbeeld ook op de fiets? Nog even snel dat berichtje checken of muziekje wisselen. Dan weet je waarschijnlijk nog niet dat dit de kans op een ongeluk verdubbelt. Smartphonegebruik in het verkeer is dus niet veilig en brengt risico’s met zich mee. Het zorgt ervoor dat je niet je volledige aandacht voor het verkeer hebt waardoor het snel mis kan gaan. Hier kunnen Wessel uit Middelburg en Finn uit Vlissingen helaas over meepraten. Bekijk hun filmpjes hieronder.

“Ook als gedeputeerde van verkeersveiligheid kies ik voor veilig smartphonegebruik op de fiets. Afleiding is een belangrijke oorzaak van ongelukken in het verkeer. Samen kunnen we het een stuk veiliger maken op de weg door onze aandacht bij het verkeer te houden. Kies jij er ook voor om je smartphone veilig te gebruiken?”, aldus Harry van der Maas.

Het verhaal van Wessel
“Ik keek even op mijn telefoon, 3 seconden later lag ik op de grond.”, Wessel (18 jaar) uit Middelburg.
www.aandachtvoorverkeer.nl

Nieuwe leden gezocht!

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven? Heb je visie op of ideeën over de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven? Dan is de Stadsraad iets voor jou! De Stadsraad Brouwershaven zoekt nieuwe leden! Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bijwonen, b.v. op 6 november en 11 december of op 8 november bij de jaarvergadering. Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar de Stadsraad Brouwershaven via info@stadsraadbrouwershaven.info graag met een (korte) motivatie of via pb mag natuurlijk ook.

Uitnodiging dialoogavond over Mobiliteit op SD 6 november in de Zuidhoek

Uitnodigingdialoogavond6novMobiliteitopSDBeste mensen,

Graag nodig ik u uit voor de dialoog op 6 november a.s. over Mobiliteit op Schouwen-Duiveland.
Je kunt je hiervoor aanmelden via bijgaande uitnodiging.

Passend bij het thema kunnen mensen zonder mogelijkheid van vervoer bij de aanmelding aangeven dat ze opgehaald willen worden.

Deze uitnodiging kun je gerust doorsturen naar andere belangstellenden, graag zelfs.
Tot 6 november in de Zuidhoek, Zierikzee!

Uitnodigingdialoogavond6novMobiliteitopSD.pdf

Digitale poll Toekomst Toerisme

 

Schermafbeelding 2017-10-02 om 19.06.13De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland!
-Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

Met deze prikkelende uitdaging is 18 september het Symposium Toekomst van het toerisme afgesloten. Meer dan 130 recreatieondernemers, belangenorganisaties, inwoners, politiek en overheden kwamen meepraten en meedenken over hoe we met elkaar het toerisme ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam kunnen maken en houden. Op 18 september is er enthousiast gediscussieerd, zijn er talloze goede ideeën naar voren gebracht en hebben we elkaar beter leren kennen. Een prachtige oogst waar de recreatieve denktank en de gemeente Schouwen-Duiveland samen mee verder kunnen om de toekomst van ons toerisme verder vorm te geven. Maar we zijn nog niet klaar!

Op dit forum kan iedereen zijn mening en ideeën over het toerisme met ons delen.
Dat doen we aan de hand van een aantal thema’s, volgens ons de tien belangrijkste en overkoepelende thema’s voor de toekomst van ons toerisme. Per thema hebben we een vraag geformuleerd, met daaraan gekoppeld een aantal stellingen. Per vraag kunt u een aantal stellingen kiezen waar u het mee eens bent. Daarnaast is er per thema volop ruimte om in uw eigen woorden aan te geven wat uw wensen, zorgen, of ideeën zijn.

Ook als er naar uw mening nog andere thema´s zijn die aandacht vragen dan horen we dit uiteraard graag!

Bron: https://toekomsttoerismeschouwen-duiveland.nl/Praat-mee

Start project de Bijenlinie, enquête

Geachte heer, mevrouw,

Dagelijks horen we het: het gaat niet goed met de bijen. De achteruitgang van bijen vraagt dus om aandacht. We weten dat er diverse initiatieven zijn om leefomstandigheden van wilde bijen in natuurgebieden, op het platteland en in de stad te verbeteren. Hoe meer we hiervan weten hoe makkelijker we kunnen samenwerken. Daarom houden we een enquête om dit in kaart te brengen.

In Zeeland en andere provincies zijn we gestart met het project de Bijenlinie, met als doel structureel iets te doen voor wilde bijen. Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en het IVN gaan daarvoor samen aan de slag. We gaan actief inzetten op bijvriendelijk beheer en op aanleg van nestel- en leefplekken.

Wat doet de Bijenlinie?
We zoeken samenwerking met erfeigenaren, overheden en particulieren en (biologische) bedrijven die iets (kunnen) doen aan gebiedjes waar bijen kunnen nestelen. We willen zandheuvels of steilwanden creëren. We kijken waar beheer anders kan. We inventariseren geschikte gebieden en geven advies over wat er voor bijen nodig is. Het gaat erom dat we kansrijke bijenplekken krijgen. De Bijenlinie wil in Nederland 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Om vast te stellen waar al bijenplekken zijn en waar kansen liggen komt er landelijk een overzicht van alle bijen-initiatieven die er nu zijn.
Wilt u de enquête invullen? Dan horen we van u en andere partners wat ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Daarmee kunnen we samen bepalen wat nodig is om in Zeeland te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestel- en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt in alle provincies verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met de kansenkaart willen we tonen wat er voor de wilde bij gedaan wordt of nog kan en gaan we landelijk 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Landelijk gaat het om de campagne “Nederland zoemt” .
Ons project maakt deel uit van het nationale project ‘Wilde Bijenlinie’ van de 12 Landschappen en van het nationale project ‘Nederland Zoemt’ van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Landschappen. Beide projecten worden mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Uw reactie is heel waardevol voor ons! Klik op de link om de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

namens de partners van de Zeeuwse Bijenlinie,
Met vriendelijke groet,
Sylvia Tuinder
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)

0113 – 23 09 36
sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN te Goes (Post & Bezoek)

Groen vrijwilligerswerk doen? Kijk op www.natuurwerkzeeland.nl

Speciaal voor onze vrijwilligers diverse (gratis) activiteiten en cursussen!
Kijk hier voor één van de vele bijeenkomsten.

 https://www.facebook.com/LandschapsbeheerZeeland/

Uitnodiging manifestatie leefbaarheid op 1 november

DIGI_UIT_leefbaarheidsmanifistatie-01Geachte heer/mevrouw,

Ik nodig u van harte uit voor de manifestatie “Aantrekkelijk Zeeland, Samen werken aan leefbaarheid”. Zie hiervoor bijgevoegde uitnodiging.
U kunt zich aanmelden via de link in de uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Harry van der Maas
gedeputeerde provincie Zeeland

DIGI_UIT_leefbaarheidsmanifistatie-01.pdf

Toekomst toerisme

Praat digitaal mee vanaf 22 septemberBeste deelnemer,

Afgelopen maandag was het symposium over de toekomst van het Toerisme. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde middag/avond. Met 140 aanwezigen was de belangstelling groot. Recreatie-ondernemers, belangenorganisaties, inwoners en overheden gingen met elkaar in dialoog over de toekomst van de recreatie op Schouwen-Duiveland.

In twee presentaties werd een beeld geschetst van het profiel van de Duitse en Belgische gast. Ook werd in gegaan op de toeristische bestemming Limburg, hoe deze provincie en gemeentes daar bezig zijn met de toekomst van het toerisme en welke lessen Zeeland en Schouwen-Duiveland daaruit kunnen trekken. Deze drie presentaties kunt u hier downloaden.

Na de presentaties en een gezellige netwerkbijeenkomst, vonden de workshops plaats. De resultaten van elke workshop zijn aan het einde van de bijeenkomst aan u gepresenteerd. Hierbij werd ‘live’ meegetekend. Het overzicht van de tekeningen treft u aan in de bijlage.

Reageer nu ook digitaal: vanaf 22 september! Ga naar www.toekomsttoerisme.nl

Het Symposium heeft weer veel informatie opgeleverd en inspiratie gegeven. Dit nemen we allemaal mee om te komen tot een nieuwe visie toerisme. Naast het Symposium kunt u via www.toekomsttoerisme.nl ook nog digitaal reageren. Vanaf 22 september aanstaande kunt u aan de hand van stellingen reageren op de toeristische thema’s. Uiteraard is het ook mogelijk om eventuele overige reacties, tips of ideeën over het toerisme op ons eiland te geven. Bijgevoegd treft u ook de flyer aan die na afloop van het symposium aan alle deelnemers is meegegeven over het digitaal meepraten.

De recreatieve denktank Schouwen-Duiveland dankt u hartelijk voor uw deelname en inbreng!

Met vriendelijke groet,
Denktank Visie Toerisme

Tekening Workshops.pdf

 

Meer strand beleving

Thema - Strand belevingOnze stranden zijn misschien wel onze belangrijkste toeristische trekker. Hoe zorgen we ervoor dat de stranden voor iedereen aantrekkelijk blijven? De natuur op Schouwen-Duiveland is veelzijdig en waterrijk. Dit trekt uiteenlopende groepen natuurliefhebbers. Hoe zorgen we ervoor dat wij en onze gasten kunnen blijven genieten van onze prachtige natuur en stranden, zonder deze te verstoren of aan te tasten?

Bekijk in de bijlage hoe Theo Nieuwenhuizen ‘Directeur van Habo Hoveniers’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer strand beleving” en andere thema’s op 18 september. Aanmelden voor het symposium is niet meer mogelijk! Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.

In de bijlage treft u eveneens het programma en een overzicht van de workshops aan. Inloop is vanaf 14.30. Het programma start om 15.00.

Wij zien u graag dan!

 

Meer duurzame mobiliteit

Thema - Meer duurzame mobiliteitOok de wereld van de mobiliteit verandert snel. De gast van vandaag en morgen laat zich graag vervoeren van de ene plek naar de andere. Gemak en duurzaamheid staan daarbij centraal. Hoe zorgen we samen voor duurzaam toeristisch vervoer van en naar onze kust en naar de unieke plekken op het eiland? En het liefst ook nog met een beetje beleving….

Bekijk in de bijlage hoe Rob Pouw ‘General Manager Landal Port Greve’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer duurzame mobiliteit” en andere thema’s.

Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!

Meld u hier aan.

Thema – Meer duurzame mobiliteit.pdf

Ons eiland het hele jaar gastvrij

doc02351920170828125707_001Schouwen-Duiveland is een gastvrij eiland. Gasten verlangen steeds meer service en gastvrijheid en genieten het liefst het hele jaar door tijdens korte vakanties. Hoe zorgen we met elkaar voor nog meer gastvrijheid op het eiland, waarbij onze gasten in alle seizoenen van ons eiland kunnen genieten?

Bekijk in de bijlage hoe Gerdien Janse ‘Workshopleider/kinderboekenschrijver’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Jaarrond Gastheerschap” en andere thema’s.
Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog en meld u hier aan.

Thema – Jaarrond gastheerschap.pdf

Vooroplopen met (digitale) promotie

Thema - Digitale promotie

 

De promotie van ons eiland is te versnipperd. Gasten weten niet goed wat er zoal te doen is, terwijl evenementen een belangrijke trekker zijn voor toeristen. De gast van vandaag en morgen kiest steeds sneller en het liefst digitaal. Hoe kunnen we gezamenlijk onze promotie en marketing beter laten aansluiten op de wensen van onze bezoekers? En hoe benutten we samen de kansen van digitalisering en big data?

Bekijk in de bijlage hoe Marc Ruijtenberg ‘eigenaar van Strandpark de Zeeuwse Kust’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer (digitale) promotie” en andere thema’s.
Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog en meld u hier aan.

Thema – Digitale promotie.pdf

 

“Ik hou van Brouw! De mooiste stad aan de Grevelingen”

Alle bewoners hebben vandaag een ansichtkaart ‘Ik hou van Brouw! mooiste stad aan de Grevelingen ontvangen.
Ik hou van Brouw!Ik hou van Brouw! 1

Beste inwoner(s) van Brouwershaven,

De Stadsvisie Brouwershaven is klaar. Op donderdag 6 juli j.l. is de visie aangeboden aan wethouder van Burg. De stadsvisie is geheel tot stand gekomen door de enthousiaste inzet en inbreng van Brouwse inwoners, ondernemers, organisaties en leden en adviseurs van de Stadsraad Brouwershaven.

De stadsvisie beschrijft de kansen en mogelijkheden voor de toekomst van Brouwershaven aangevuld met ‘verlanglijstjes’ voor zowel de korte als lange termijn. Het doel van de stadsvisie is om de kwaliteit, sociale samenhang en leefbaarheid van onze mooie smalstad voor de toekomst te garanderen en hernieuwde trots tot stand te brengen. Maar ook om de noordkant van Schouwen-Duiveland blijvend te versterken met de nodige voorzieningen. De stadsvisie is te downloaden via onze site www.stadsraadbrouwershaven.info

Wij wensen u een mooie zomer toe. En hopelijk zegt ook u na het lezen van de stadsvisie: “Ik hou van Brouw! De mooiste stad aan de Grevelingen”.

Stadsraad Brouwershaven

Monnikenwerk: Sint Nicolaaskerk voor de gemeenschap

De Nicolaaskerk in Brouwershaven.

De Nicolaaskerk in Brouwershaven.

Monnikenwerk: Sint Nicolaaskerk voor de gemeenschap

Binnenkort viert de watersportvereniging in Brouwershaven haar 50-jarig bestaan. De vereniging organiseert een feestje voor de bevolking. In de kerk en dat is precies de bedoeling: het gebouw is een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Het monument wordt alleen ’s zomers nog gebruikt voor kerkdiensten. Verder is de kerk toegankelijk tijdens exposities, concerten en evenementen zo lang die maar een spiritueel, cultureel of maatschappelijk karakter hebben.

Volgens de Monumentenwacht, die de kerk met regelmaat inspecteert is de staat van onderhoud heel redelijk. “Het zout heeft na de Ramp wel zijn sporen nagelaten. Het water heeft in de kerk twee meter hoog gestaan en nog maanden daarna bleef bij vloed het water de kerk instromen. Inmiddels zijn de muren drie keer gerestaureerd, maar welke garanties daarbij ook zijn afgegeven, na een paar jaar maakt het zout alle werk ongedaan.”

Subsidie

De Stichting stelt alles in het werk om het monument in stand te houden, onder andere door subsidies ‘los te peuteren’. “De eisen die worden gesteld voor verkrijging van de ‘monumentensubsidie’ zijn aangescherpt. Voor ieder project moet tegenwoordig minstens 50% uit eigen middelen bekostigd kunnen worden, voordat de er een subsidieaanvraag voor de andere 50% ingediend kan worden. Zo is vorig jaar het buitenschilderwerk aangepakt. Komend jaar staat het up-to-date maken van de klokkenstoel in de planning en de mechanische restauratie van het orgel. De aanpak van het orgel zal tussen de veertig- tot vijftigduizend Euro gaan kosten.”

Dit voorjaar heeft de stichting subsidie verkregen voor een herbestemmingsonderzoek. “We hopen dat het advies dat uit het onderzoek voortvloeit ons ook in staat stelt nieuwe financiële bronnen aan te boren. De bevolking van Brouwershaven is wat ons betreft ook betrokken bij het behoud van het monument.”

Expositie

Tijdens de zomermaanden zit de loop er goed in, bij de Grote of Sint Nicolaaskerk. Van half tot eind juli was er een expositie van schildersvereniging ‘Tussen de havens’ (die op een zondagmiddag alleen ruim honderd bezoekers trok). Sindsdien is er een expositie over 500 jaar reformatie te zien. De Estafette ‘Als een lopend vuur’, die in het kader van de herdenking van de reformatie wordt georganiseerd eindigt binnen Zeeland op 26 augustus in Brouwershaven (10.45 uur).

Los van de evenementen: de kerk zelf is al een bezoek waard. Je kijkt er je ogen uit. De bouw ervan is in 1293 gestart, het middenschip dateert uit 1300, de zijbeuken uit 1400 en het koor uit het eind van de 15e eeuw.

Bron http://www.pzc.nl/monnikenwerk/monnikenwerk-sint-nicolaaskerk-voor-de-gemeenschap~ab07e477/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Oudersoos start weer op 29 augustus 2017

Start weer 29-08-2017De ouderensociëteit Brouwershaven start weer op 29 augustus.
Komt u van 14:30 – 17:00 uur spelletjes doen en gezellig bijpraten?

U bent van harte welkom in het bijgebouw van de kerk aan het Bostonplein.

Andere data zijn: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober en 7 en 21 november.
In december zijn er twee feestelijke middagen: Sinterklaas op 5 december en
kerst op 19 december.

Inclusief 2 consumpties € 3,00

 

Zalig Zeeland

logo

Zalig Zeeland, uw vraagbaak over Schouwen-Duiveland

Heeft u een evenement, op de website http://www.zalig-zeeland.com (inmiddels in 11 maanden al meer dan 16.000 bezoekers) is een agenda http://www.zalig-zeeland.com/agenda ingevoegd.
Hierop worden voor zo ver bekend, evenementen die plaats vinden op Schouwen-Duiveland toegevoegd. Deze evenementen worden druk bekeken.
Op de radio worden de evenementen extra gepromoot.

 

Stadsraad Brouwershaven wil een nautisch kwartier rond jachthaven

694-4

De Nieuwe Jachthaven van Brouwershaven moet worden doorontwikkeld tot een nautisch kwartier. Dat is een van de aanbevelingen uit de donderdag gepresenteerde stadsvisie Brouwershaven. Voor het nautisch kwartier moet op het hoge deel bij de molen een gebouw worden neergezet met horeca, winkels en appartementen.

Daaromheen wordt, grenzend aan het water, een park aangelegd waar kinderen kunnen spelen en waar ook de muziektent staat. Het voetpad langs de jachthaven wordt verbreed tot een boulevard en dat gebeurt ook in de bocht bij het Tonnenmagazijn en aan de Haven Noordzijde. Zo ontstaat een wandelroute naar het centrum.

Daar verdwijnt Jacob Cats van zijn vertrouwde stek op de Markt. Het beeld wordt aan de kop van de Oude Haven op een verhoogd plateau gezet. Eromheen komen trappen, waar je op kan zitten. Op de wanden langs de ‘Trappen van Brouw’ worden verhalen verbeeld: over de handel, de garnalenvangst, het loodswezen en natuurlijk over Cats zelf. Stadsvisie en stadsvlag worden zaterdag ten doop gehouden bij de start van de Brouwse Dag.

 

IMG_6458
IMG_6463
IMG_6462
IMG_6466

Stadsvisie Brouwershaven is af

 

694Na bijna een jaar werk is de stadsvisie Brouwershaven klaar. Eerst wel, toen niet en uiteindelijk toch met een subsidie van de gemeente.

Het document heet ‘Ik hou van Brouw’ en bevat aanbevelingen om het voorzieningenniveau van de Smalstad op peil te houden. De stadsvisie wordt donderdag 6 juli om 17.00 uur in het Tonnenmagazijn aangeboden aan wethouder Jacqueline van Burg.

Onthulling informatieborden gekrompen en verdronken dorpen

Op elf plaatsen op Schouwen-Duiveland komen informatieborden over ‘Gekrompen en verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland’ te staan. De officiële onthulling is woensdag 5 juli in Brouwershaven.

schouwen1540-600x386

In de omgeving van de smalstad wordt het informatiebord over Klaaskinderkerke, één van de elf locaties, onthuld. Op Schouwen-Duiveland zijn in de loop van de vijf eeuwen meer dan twintig dorpen gekrompen of verdronken vanwege de Tachtigjarige Oorlog en de Watersnoodramp. Door middel van borden bij de gekrompen en verdronken dorpen wordt de herinnering levend gehouden aan de plaatsen waar geleefd, gewoond en gewerkt werd. De elf gekrompen dorpen zijn Zuidwelle, Ellemeet, Elkerzee, Looperskapelle, Klaaskinderkerke, Brijdorpe, Duivendijke, Beldert, Capelle, Viane en Nieuwerkerke.
http://www.wereldregio.nl/2017/06/26/onthulling-informatieborden-gekrompen-en-verdronken-dorpen/

Bijna iedereen wil af van tweede woningen

694-3RENESSE – Behalve Renesse willen ook andere kernen op Schouwen-Duiveland dat er geen huizen meer worden verkocht aan toeristen. Alleen Burgh-Haamstede, Ellemeet en Ouwerkerk hebben daar geen moeite mee.

Liever een huis dat jarenlang te koop staat, en dus leeg en niet onderhouden? Of liever dat het wordt gekocht door een Duitser die er nu en dan een weekend doorbrengt? Het blijft een dilemma op Schouwen-Duiveland.

In Renesse zijn ze er klaar mee. De dorpsraad stuurde er twee maanden geleden een brandbrief naar andere dorps- en stadsraden met het verzoek om samen bij de gemeente afschaffing van het tweede-woningen-beleid te bepleiten.

Hanno Canters van de stadsraad in Brouwershaven hoefde er niet eens over na te denken. ,,We hebben zo’n brief zelf ook al eens naar de gemeente geschreven, dus Renesse krijgt onze volledige steun. Hier in Brouw wordt 20 procent van alle huizen verkocht aan toeristen. Je ziet ze nooit!”

In Burgh-Haamstede denken ze er heel anders over. ,,Wij zien liever tweede woningen dan woningen die zo lang leeg staan dat ze verpauperen”, zegt Chantal Cloodt namens de dorpsraad. ,,We zijn het hier ook wel gewend; bijna heel Nieuw-Haamstede is gebouwd op tweede woningen. Die zien er altijd prima verzorgd uit.”

Morgen het hele verslag in de PZC.

Een lintje aanvragen

Lintje2

Traditiegetrouw reikt burgemeester Gerard Rabelink de dag voor Koningsdag onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Lintjesregen in 2018 alweer gestart. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. De voordracht is mogelijk tot en met 15 juli 2017. Een voorstel moet te allen tijde vanuit de samenleving komen. Men moet worden voorgesteld door anderen. Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet u met een aantal zaken rekening houden.

 • Op tijd aanvragen. Belangrijk is dat u de onderscheiding vroegtijdig aanvraagt. Voor de lintjesregen van 2018 moet uw aanvraag vóór 16 juli 2017 zijn ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.
 • Contact. Vrijwilligers die zich vijftien jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Neem vooraf contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente, om in grote lijnen na te gaan of de betrokkene door zijn verdiensten inderdaad in aanmerking komt voor een lintje. Deze kan u vertellen wat u moet doen om iemand voor te dragen.
 • Voorstel. Wilt u iemand voordragen dan moet u hiervoor een voorstelformulier invullen. Het voorstel moet de naw-gegevens bevatten van de kandidaat plus een korte levensbeschrijving. In uw voorstel moet u uiteraard ook motiveren waarom u de betrokkene wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. In uw motivatie moet u een antwoord geven op vragen als; welke activiteiten verricht de kandidaat, waarom zijn de verdiensten zo bijzonder, wat is het belang ervan voor de samenleving, in welke perioden is de kandidaat actief geweest, is de kandidaat lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief en is er sprake van een vergoeding van deze activiteiten. Het voorstel dient eveneens door derden ondersteund te worden.
 • Advies. Op basis van de voorstellen brengt de burgemeester advies uit aan de Commissaris van de Koning. Is dit advies positief dan kan er ook een suggestie worden gedaan over de hoogte van de onderscheiding. Ook de Commissaris van de Koning oordeelt over de voordracht, die vervolgens wordt voorgelegd aan het Kapittel voor de Civiele Orden, dat eveneens advies uitbrengt. Is het eindoordeel van de minister ook positief dan wordt de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.
 • Algemene informatie is ook te verkrijgen via de website van het Kapittel: www.lintjes.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw Nannie Dorst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 168 (maandag en donderdag de gehele dag en dinsdag- en vrijdagochtend) of e-mail nannie.dorst@schouwen-duiveland.nl.

Gemeente besteedt hertenparken niet uit!

694-2

De gemeente Schouwen-Duiveland houdt het beheer van drie hertenkampjes op het eiland in eigen hand.

In de zoektocht naar manieren om kosten te besparen, is voorgesteld om onderhoud en beheer van de hertenparkjes van Nieuwerkerk, Brouwershaven en Ouwerkerk uit te besteden aan de respectievelijke dorpsraden en de stadsraad.

“Dat gaan we toch maar niet doen,” licht wethouder Jacqueline van Burg haar besluit toe. “Hoe welwillend stads- en dorpsraden ook zijn. Ze hebben soms een gebrek aan vrijwilligers en dat kan dan ten koste gaan van de continuïteit van zo’n parkje.

Een ander zorg zijn de besmettelijke dierziekten. Als er bijvoorbeeld vogelgriep uitbreekt, dan vraag je nogal wat van de mensen van de dorpsraad. Dan moeten alle vogels in het hertenparkje worden opgehokt.

Alles overwegende, hebben we als college besloten dat hertenkampjes een maatschappelijke voorziening zijn die de leefbaarheid bevordert. Als gemeente moeten we ze daarom in stand houden.”

Bron PZC

Hoe ziet u het buitengebied in de toekomst?

flyer gebiedsconferentie-A5_1flyer gebiedsconferentie-A5_2
Voor het buitengebied zijn we van start gegaan met het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie omdat de huidige structuurvisie geactualiseerd moet worden. Dit doen we in het licht van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting begin 2019 in werking treedt. Het grote verschil met de vorige wetgeving is dat we echt met onze inwoners en ondernemers actief om de tafel gaan zitten en in contact blijven. Kortom geen eenmalig gesprek, maar een relatie opbouwen is het idee.
We hebben een website laten maken die gaat over de toekomst van Schouwen-Duiveland (www.toekomstschouwen-duiveland.nl) , op deze site gaan we graag met u in gesprek over een aantal belangrijke onderwerpen. We beginnen met het gesprek over de toekomst van het buitengebied (inclusief het water).

Want hoe houden we ons eiland mooi en vitaal?
Wat kunnen inwoners daaraan bijdragen? Wat moeten wij doen? Met wie willen inwoners zich organiseren om iets aan te pakken. Zijn er inwoners die met plannen die wij maken willen meedenken en kunnen wij met hen meedenken? Wat speelt er allemaal in het buitengebied (en water) van de gemeente? Kortom we willen in gesprek met iedereen die een band heeft met het buitengebied.

Meedoen kan op verschillende manieren.

Reageren op de vraagstukken
Begin 2017 hebben we met ongeveer 35 inwoners en partijen in het buitengebied gesproken en dat heeft ons inzicht gegeven in veel vraagstukken die in het buitengebied spelen. Daarnaast hebben we vraagstukken opgehaald bij onze ambtelijke collega’s, van provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en gemeente. Al deze vraagstukken zijn de basis voor onze gesprekken op de gebiedsconferentie. U kunt de vraagstukken op verschillende manieren bekijken en u kunt daar tot 22 mei op reageren via www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl .

23 mei Gebiedsconferentie
Op 23 mei om 19.00 uur organiseren we een openbare gespreksavond voor iedereen die geïnteresseerd is in het buitengebied. In drie ronden gaan we met elkaar in gesprek over een breed scala aan onderwerpen om zo meer kennis en
informatie op te halen. Wilt u meedoen? Meld je dan aan via www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl. Dan houden we rekening met uw komst.

De flyer/poster van de aankondiging van de gebiedsconferentie is in de bijlage opgenomen. Het verzoek aan u is om uw eigen achterban te informeren over de website buitengebiedschouwen-duiveland.nl en de mogelijkheid om mee te praten. Wilt u de flyer via uw eigen kanalen verspreiden ?
flyer gebiedsconferentie-A5.pdf

Internetconsultatie vanaf midden juni
Met het werk dat op de gebiedsconferentie gedaan wordt organiseren we op de website www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl een discussie over de belangrijkste thema’s om de nieuwe koers voor het buitengebied van Schouwen-Duiveland te vinden.

Vragen en informatie
Kijk op onze website www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl .
U kunt natuurlijk ook een emailbericht sturen aan kitty.henderson@schouwen-duiveland.nl of telefonisch contact opnemen.

 

De Schoener, open dag 9 mei en 11 mei

17966232_644775089046069_6175126328656126946_oScheep in te Brouwershaven voor de juiste koers bij De Schoener.

Op 9 mei en op 11 mei zijn er open dagen op OBS de Schoener van 9.00 uur tot 14.30 uur.
Ook bij de peutergroep en de buitenschoolse opvang van Kibeo staat de deur open.
Iedereen die belangstelling heeft of zomaar binnen wil kijken is welkom.

http://deschoener.obase.nl

Hop-on Hop-Off bus, halte Markt en nieuwe haven

Gasten kunnen op een inspirerende manier kennis maken met het eiland Schouwen-Duiveland. Samen met ondernemers, overheden en vervoersmaatschappijen wordt invulling gegeven aan toeristisch openbaar vervoer middels een sightseeing bus. Om gasten fan te maken en verwachtingen te overtreffen zorgt de sightseeing bus voor de ultieme beleving en inspiratie.

sigt-seeingbus-1sigt-seeingbus-2

Vanuit de ondernemers is er een uitdrukkelijke behoefte aan ontsluiting van de gehele regio en de verschillende attracties; het reguliere openbaar vervoer geeft hier niet voldoende invulling aan. De sightseeing bus is de verbinding tussen de verblijfsaccommodatie, attracties en musea op Schouwen-Duiveland. De verschillende musea op Schouwen-Duiveland, waaronder het Watersnoodmuseum, maar ook de Jachthaven in Bruinisse zijn straks nog beter bereikbaar voor de gast. Voor dit vervoer staan niet snelheid en frequentie, maar vooral beleving en ‘sightseeing’ voorop.

Daarnaast rijden er dit jaar ook toeristische taxi’s. Middels de toeristische taxi’s wordt de bereikbaarheid verbeterd voor gasten van de aangesloten accommodaties naar onze stranden, attracties, steden en dorpen op geheel Schouwen-Duiveland.

Toeristische taxi-1Toeristische taxi-2

Met de ZeelandPas krijgen gasten van de leden van de Stichting Schouwen-Duiveland Pas geweldige voordelen én gratis extra’s bij attracties, musea en andere belevenissen in heel Zeeland. Daarnaast reist men gratis én onbeperkt met de sightseeing bus en ontvangt men voordeel op het gebruik van de toeristische taxi. De sightseeing bus is tegen betaling ook toegankelijk voor alle overige gasten op en inwoners van Schouwen-Duiveland. Zij betalen het reguliere OV-tarief en kunnen hierbij gebruik maken van hun OV-chipkaart of andere openbaar vervoerbewijzen.
De opstapplaatsen worden voorzien van duidelijke en herkenbare halteborden inclusief dienstregeling. De acceptanten van de ZeelandPas op Schouwen-Duiveland worden benoemd en de halte wordt voorzien van een wandelroute kaart. Hiermee wordt de gast juist, volledig en op een inspirerende manier geïnformeerd over alle mogelijkheden op Schouwen-Duiveland.

De sightseeing-bus rijdt vanaf 1 juli tot en met 2 september 2017 op dinsdag, donderdag en zaterdag en in het voor- en naseizoen vanaf 22 april tot 24 juni en vanaf 3 september t/m 4 november 2017 tenminste elke zaterdag. De bus vertrekt vanaf het transferium in Renesse in twee richtingen (een noord- en een zuid lijn) en rijdt het gehele eiland rond. Er kan op diverse plaatsen worden ingestapt en uitgestapt. De totale sightseeing ronde duurt 2,5 tot 3 uur. Voor de complete dienstregeling en meer informatie over het toeristisch openbaar vervoer zie www.zeelandpas.nl/info.

De bus gaat rijden vanaf 22 april 2017. Voor de complete route en data van de sightseeing bus klik hier. Voor de volledige dienstregeling en haltes klik hier.

routekaart_en_datums_sightseeing_bus_schouwen-duivelanddienstregeling_sightseeing_bus_schouwen-duiveland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

routekaart_en_datums_sightseeing_bus_schouwen-duiveland.pdf
dienstregeling_sightseeing_bus_schouwen-duiveland.pdf

 

fototentoonstelling ‘Wie is het Waterschap”

Binnenkort wordt in het Watersnoodmuseum de fototentoonstelling “Wie is het Waterschap” van waterschapsfotograaf Rudy Visser geopend.

Op 1 mei 2017  vindt de opening van de tentoonstelling plaats in het museum (inloop vanaf 15.00 uur). De openingshandeling wordt verricht door dijkgraaf Toine Poppelaars van het Waterschap Scheldestromen.

Als afsluiting van het programma bieden we u graag een drankje aan.

Voor verdere details omtrent het programma en wijze van aanmelden verwijs ik u graag naar de uitnodiging in de bijlage.
Uitnodiging opening fototentoonstelling Wie is het Waterschap.pdf

Week van Ons Water

Vanaf 12 tot en met 21 mei is het weer de landelijke Week van Ons Water. Waterschap Scheldestromen organiseert diverse gratis activiteiten. Op diverse plaatsen in Zeeland. Aanmelden is voor de meeste activiteiten nodig.

Lees het programma in bijgaand persbericht.
WeekvanOnsWater.pdf

Stadsraad Brouwershaven blij met unanieme beslissing Gemeenteraad

In november 2016 werd onder regie van en geïnitieerd door de Stadsraad Brouwershaven vol enthousiasme de aftrap gegeven om samen met bewoners en ondernemers te komen tot een Stadsvisie voor Brouwershaven. De plannen en beoogde werkwijze zijn voorafgaand aan dit traject in een Startnotitie aangeboden aan de Gemeente Schouwen-Duiveland. Na een hoopvolle start en vruchtbare eerste fase, leek het twee weken geleden toch nog mis te gaan.

De verantwoordelijk wethouder deelde in een door de Stadsraad aangevraagd bestuurlijk overleg mee dat er vooralsnog geen middelen waren en dat het proces was gestart zonder goedkeuring van de Gemeente. Dat noodzaakte de Stadsraad om de Gemeenteraad te informeren over de ontstane impasse.

De Gemeenteraad reageerde zonder uitzondering met verwondering en onbegrip op de gebeurtenissen. Gisterenavond heeft de Gemeenteraad aan alle twijfel en onzekerheid een einde gemaakt middels een unaniem aangenomen amendement op het inderhaast door het Gemeentebestuur aangeboden Raadsvoorstel inzake subsidies en ondersteuning voor Stads- en Dorpsraden bij het opstellen van stads- en dorpsvisies voor de komende jaren. Dat amendement doet recht aan eerder aan de Stadsraad toegezegde middelen en voorgestelde werkwijze.

Met onverminderd enthousiasme kan en zal het intensieve traject om te komen tot een Stadsvisie worden voortgezet. De verwachting is dat de Stadsvisie in juni 2017 kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Brouwershaven en de Gemeente Schouwen-Duiveland. De Stadsraad Brouwershaven wil langs deze weg de gehele Raad bedanken voor haar consistente en enthousiasmerende houding in dit proces.

Stadsvisie Brouwershaven – de tussenstand

Beste Brouwenaren,

Eind november vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de plannen voor het opstellen van een Stadsvisie, om van Brouwershaven de mooiste Stad aan de Grevelingen te maken. De afgelopen maanden is samen met een aantal bewoners en ondernemers middels werkateliers hard gewerkt om onze wensen en ideeën voor het revitaliseren van Brouwershaven, letterlijk en figuurlijk, in kaart te brengen. Wij zijn daarbij ondersteund door een aantal professionals. Het resultaat van deze eerste verkenning is uitgewerkt in een ‘Kansenkaart’ die u hiernaast ziet.

Graag willen wij onze bevinden met u delen, om aansluitend met u van gedachten te wisselen of wij met de nu gemaakte keuzes op de juiste weg zijn. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een openbare vergadering op:

woensdag 12 april 2017
aanvang 19:30 uur
(zaal open om 19:00 uur)

 


Agenda

1. Opening en welkom

2. Uitgangspunten Stadsvisie

3. De kansenkaart voor Brouwershaven
Toelichting op de kansenkaart door deelnemers van de werkateliers en betrokken adviseurs

Pauze

4. De dialoog
Nadere toelichting op en verkenning van de diverse thema’s (in groepen)

5. Plenaire terugkoppeling

6. Afsluiting

Uitnodiging 12 april - p1Uitnodiging 12 april - p2

Stadsraad Brouwershaven krijgt zijn zin met excuses van gemeenteraad

694ZIERIKZEE – De stadsraad van Brouwershaven mag onder eigen regie verder met zijn stadsvisie. De gemeente betaalt daar geen 50.000, maar 70.000 euro aan mee.

‘Triest dat we dit nu pas kunnen regelen’ (LSD), ‘We betreuren dat dit zo is gegaan’ (VVD). ‘Brouwershaven wacht al veel te lang’(CDA). Het zijn kwalificaties die de gemeenteraad donderdag gaf aan de gang van zaken rond de stadsvisie Brouwershaven. De stadsraad had die al goeddeels op papier staan toen de wethouder vorige maand meldde dat de spelregels waren veranderd. De stadsraad had niet op eigen houtje mogen werken en van 75.000 euro steun kon geen sprake zijn. Dat was in 2015 beloofd, maar in 2016 veranderde de gemeenteraad het beleid. Het gemeentebestuur dacht deze fout met een nieuw voorstel goed te maken, maar daar nam de gemeenteraad donderdagavond genoegen mee.

 In een unaniem gesteund amendement legt de raad de regie bij het opstellen van visies bij de stads- en dorpsraden. Bovendien krijgt Brouwershaven 70.000 euro. In het voorstel van B en W lag de regie naar keuze bij dorpsraad of gemeente en kreeg Brouwershaven slechts 50.000 euro.

Bron PZC

Bijeenkomst Vrijwilligerswerk: ‘Samen optrekken in een veranderende samenleving’

uitnodiging_bijeenkomst_vrijwilligerswerk

Iedere dag zijn talloze vrijwilligers actief op het gebied van sport, hulpverlening, zorg, cultuur, jeugd- en ouderenwerk. Met hart en ziel zetten zij zich in en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen.
Zonder de inzet van vrijwilligers zouden allerlei activiteiten waar inwoners veel plezier en steun in vinden niet mogelijk zijn. Vrijwilligers zijn belangrijk voor Schouwen-Duiveland en worden in de toekomst nog belangrijker!


Vrijwilligerswerk: hoe staan we ervoor?

De tijden veranderen, en snel ook. Veel meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op eigen kracht, op de omgeving en op de inzet van vrijwilligers. Wat betekenen deze veranderingen voor u als vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie?

Samen met u, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en Vrijwilligerspunt Schouwen-Duiveland, willen we in gesprek gaan over hoe we vrijwilligers het best kunnen ondersteunen.

Wanneer en waar?
Maandagmiddag 10 april 2017 van 16.45 uur- 20.30 uur) 453 444 tot en met Brede School Noorderpolder 4301 NW Zierikzee

Aanmelden
Voor een goede organisatie van de avond is het belangrijk om te weten of u wilt deelnemen.

U kunt zich tot en met 3 april 2017 aanmelden bij janny.de.jonge@schouwen-duiveland.nl
Maximaal 2 personen per organisatie.

Voor vragen kunt u mailen aan janny.de.jonge@schouwen-duiveland.nl of bij het Vrijwilligerspunt SMWO s.engel@smwo.nl.

uitnodiging_bijeenkomst_vrijwilligerswerk.pdf

Terugkoppeling commissie- en raadsvergadering inzake Stadsvisie Brouwershaven

Vanavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het ingesloten amendement, waarin het proces en de middelen voor het opstellen van de Stadsvisie worden geborgd. Hier is veel werk en overleg aan vooraf gegaan. En we hadden een mooie volle tribune vanavond. Dit voelt goed! Iedereen heel veel dank voor de inbreng en support.

Onderstaand de opnames van zowel de commissie als de raadsvergadering (raadsbesluit v.a. 27’).

Commissie OR
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/vergadering/407950/Commissie%20Openbare%20Ruimte%2030-03-2017

Gemeenteraadsvergadering
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/vergadering/367028/Gemeenteraad%2030-03-2017

Vanaf volgende week zal het overleg met de gemeente starten over borging.

Tot zover voor nu.
Hanno Canters

Brouwershaven kan verder met stadsvisie

694BROUWERSHAVEN – De stadsraad Brouwershaven kan verder met haar toekomstplan. Er komt alleen geen 75.000 euro subsidie van de gemeente, maar 50.000 euro.

Een week geleden trok de stadsraad boos de stekker uit de stadsvisie, toen in een gesprek met wethouder Wout van den Berg bleek dat de spelregels zijn veranderd. De stads- en dorpsraden hebben niet langer de regie over toekomstplannen, maar de gemeente en het budget is verlaagd. Als antwoord op de boze stadsraad heeft het gemeentebestuur snel een nieuw voorstel geschreven. Daarin staat dat zowel gemeente als stads- en dorpsraden het initiatief mogen nemen.

Wethouder Wout van den Berg: “Een herstelpoging?Ja, kort door de bocht gezegd wel. Maar dan met de nuance dat het de gemeenteraad was die in 2015 besloot dat er stads- en dorpsvisies moesten komen. En dat het ook de gemeenteraad was die eind 2016 vond dat de regie daarover terug naar de gemeente moest.”

Brouwershaven krijgt nu het nieuwe budget van 50.000 euro, 25.000 euro minder dan het oude. Van den Berg: “Als er meer geld moet komen is dat ook aan de raad.” Het nieuwe voorstel komt 30 maart in zowel commissie- als raadsvergadering.

Bron: PZC

Hanno Canters: Dit artikel is zonder raadpleging van de Stadsraad geschreven. Het voorstel voor borging en geld voor de Stadsvisie wordt donderdag 30 maart a.s. om 19:30 in een speciale commissievergadering en direct daarop aansluitend in de gemeenteraad behandeld. De Stadsraad heeft vertouwen in de politiek en het bestuur en gaat er vanuit dat dit donderdag goed komt.

Brouwerhaven: ‘Dit is rommelig. Onnodig’

images0.persgroep.net

BROUWERSHAVEN – Brouwershaven is mooi. Maar kan nog veel mooier. De smalstad is aan onderhoud onderhevig, constateerde de stadsraad. Terecht, zo blijkt bij nadere inspectie. Er zijn wel wat verfpotten en snoeischaren nodig.

Als de stadsraad de stad bijeen roept om het over de toekomst te hebben, dan zit gelijk het hele Tonnenmagazijn vol. De inwoners van Brouwershaven zijn betrokken. Het is hun stadje. En daar valt wel wat aan te verbeteren, luidde de conclusie na de laatste vergadering.

Rommeligimages1.persgroep.net

Wat dan? Kom maar mee, zegt voorzitter Hanno Canters. Die heeft nog maar drie stappen uit zijn woning aan de Markt gezet of hij stopt. Bij een parellelle serie scheefgereden paaltjes. ,,Dit is rommelig. Onnodig.”

Vier stappen verder en hij stopt weer. Op een overvolle parkeerplaats. ,,Zo veel auto’s. Maak er nou eens een mooi plein van, met een paar parkeerplaatsen voor de ondernemers en hun klanten, en laat de rest buiten het centrum parkeren.”

Rotterdamimages2.persgroep.net?

Tien stappen verder en Canters staat weer stil. Tussen ondergrondse afvalcontainers, palen en borden. ,,Als je de ene kant op kijkt, wordt je zicht op het mooie oude stadhuis ontnomen door een wirwar aan borden en als je de andere kant op kijkt, zie je dat het nog 80 kilometer is naar Rotterdam. Rotterdam! Hallo, we staan hier in de oude binnenstad van Brouwershaven. Maar eigenlijk dus op een doorgaande weg. Zonde.”

En zo heeft de voorzitter van de stadsraad nog wel meer kanttekeningen. Over de authentieke straatlantaarns die prompt werden vervangen door moderne lampen, over de loopplank over de sluis die plotseling weg was. ,,Het zijn zaken waar we het hier allemaal over eens zijn”, vertelt Canters. ,,Brouwershaven is mooi, maar als we mooi willen blijven, dan zal er geïnvesteerd moeten worden. Dat heeft de gemeente de laatste jaren te weinig
gedaan. Althans, hier. Al het geld ging naar Renesse, Bruinisse en Zierikzee.”

Bolwerken

De bolwerken, je zou ze haast vergeten. Omdat ze nauwelijks zichtbaar zijn door al die bosschages. ,,We hebben als stadsraad een landschapsarchitect in de arm genomen die eerder werkte in Brielle en Willemstad. Wat hij daar heeft gedaan, is lelijke struiken weghalen zodat je de oude vesting weer te zien kreeg. Dat willen we hier ook.”

Op het bolwerk staan twee picknickplaatsen. Bij de ene ontbreekt het bankje, bij de andere de prullenbak. De 18e eeuwse sluis die groen is van begroeiing, de hekjes met afgebladderde verf, de naast het voetpad gelegen stortplaats van snoeiafval, de eeuwige molshopen. Hoe meer Canters erop let, hoe meer hij zich ergert. ,,We willen echt geen Veere zijn, het hoeft echt niet tot in de puntjes, maar onze toeristen krijgen nu een rommelig beeld van Brouwershaven. Dat vinden wij zonde.”

Antikraak

Maar ja, wie moet dat allemaal gaan betalen? Met de 75.000 euro die de stadsraad dacht te krijgen, maar die nu toch niet meer komen omdat de gemeente de regie van de stadsraad heeft overgenomen, kun je nog geen fractie van alle wensen bekostigen.

Maar kijk eens daar, wijst Canters naar de oude peuterspeelzaal. ,,Dat is nu antikraak, maar het is allemaal strategische grond van de gemeente. Bouw daar huizen! Mensen staan te springen om hier te wonen. En als je autobedrijf Slager nou naar het industrieterrein verplaatst, heb je nog meer bouwgrond. Een prachtig stadje onder de rook van Rotterdam. Wie wil dat nou niet?”

 Bron PZC

Miscommunicatie nekt stadsvisie Brouwershaven

Vorige week heeft de Stadsraad Brouwershaven een brief geschreven naar alle fractievoorzitters in de gemeenteraad en de leden van het college van B&W over de borging van onze stadsvisie (regievoering) en de financiële middelen die wij daarvoor willen inzetten. Door de publicatie van onze brief op de website van de gemeente, is dit krantenartikel vandaag in de PZC gekomen. We willen graag de rust bewaren, want wat in het artikel staat is niet helemaal waar; we hebben het proces namelijk niet stil gelegd en het loopt juist heel erg goed. Mocht er meer nieuws volgen dan houden jullie daar uiteraard graag van op de hoogte.

Volledig krantenartikel Bron PZC
694BROUWERSHAVEN – De stadsraad van Brouwershaven stopt met voorbereidingen van de stadsvisie. Het geld dat de raad dacht te krijgen voor het toekomstplan, komt niet. Miscommunicatie tussen stad en bestuur.

Brouwershaven kan wel een opkikker gebruiken, kaartte de stadsraad vorig jaar aan in het gemeentehuis. Dat vonden ze daar ook: 75.000 euro zou vrijkomen om de smalstad te revitaliseren.

Samen met een landschapsarchitect ging de stadsraad aan de slag met de stadvisie. Het gemeentehuis werd op de hoogte gehouden. In december was er nog een afspraak, in januari was er nog mailcontact. Maar toen werd het stil. Tot de stadsraad hoorde dat er helemaal geen geld komt.

Tussendoor is namelijk nog een amendement aangenomen. ,,Daarin staat dat de regie wordt gelegd bij de gemeente”, zegt wethouder Wout van den Berg. ,,Met dat besluit komen eerdere besluiten te vervallen. Ook geldelijke toezeggingen.”

Terwijl de stadsraad nou juist dacht dat met dat amendement de regie bij de stadsraad werd gelegd. ,,Wij voelen ons niet serieus genomen”, schrijft Hanno Canters namens de stadsraad.

Verkeerde interpretatie of verkeerde uitleg? Allebei, zegt LSD-raadslid Robbert Lievense. ,,We zijn al heel lang regiegemeente, maar als we iets niet kunnen is het regie voeren. Dus we gaan eerst de term regie goed omschrijven en die vervolgens voeren. Met de stadsvisie blijft de basis, zodat de stadsraad door kan met waar die mee bezig was.”

 

Kastanjeboom geplant voor 100 jarige in Brouwerhaven

VIDEO | BURGHSLUIS – Vijfenzestig jaar heeft Martien Hart op ‘‘t Ouwe Sluusje’ gewoond. Had de gemeente Schouwen-Duiveland geen boom voor Martien geplant, dan hadden zijn oude buurtjes dat wel gedaan als-ie honderd werd.

694Want de familie Hart is Burghsluis en Burghsluis is de familie Hart, zoals één van de buren het donderdag zei. ,,Hij is een echte Zeeuw, in hart en nieren en helemaal vergroeid met het Sluusje’’, vertelt oud-buurvrouw Annemarie Kuipers. Met de Watersnoodramp werd ’t Sluusje hard getroffen. Tien mensen uit het buurtje kwamen om. Voormalig paardenknecht én ‘burgemeester van ’t Sluusje’ Martien bouwde daarna stukje bij beetje de buurt weer op. Donderdag plantte hij er eigenhandig een juttepeer. ,,Omdat ik die peertjes vroeger ook altijd in Burgh ging halen.’’


De gemeente Schouwen-Duiveland geeft elk jaar alle eeuwelingen een boom. Behalve de juttepeer van Martien werd een tamme kastanjeboom geplant voor mevrouw Corrie Catsman-Slager, in het Slingerbos in Brouwershaven. Op Schouwen-Duiveland zijn inmiddels zo’n dertig bomen voor honderdjarigen geplant.

Boomfeestdag

OBS de Schoener doet mee met 20 leerlingen aan de te houden boomfeestdag op woensdag 22 maart 2017. Het thema dit jaar is “Bomen verbinden”.
De wens is wilgen knotten aan de trambaan in Zonnemaire tussen 10:30 – 12:00 uur.

Gedenkboom

Nieuwe bomen voor oude mensen

Twee 100-jarigen van Schouwen-Duiveland krijgen komende week een eigen gedenkboom.

Op donderdagmiddag 16 maart, Mevrouw Catsman plant een tamme kastanje geplant in het Slingerbos bij Brouwershaven en meneer Hart zet een juttepeer aan de Oude Havenweg in Burghsluis. Het planten van bomen voor en door eeuwelingen is een traditie op het eiland. De 100-jarigen mogen dan ook altijd zelf de soort kiezen.

Bron PZC

Terrassenbeleid

foto

Terrassenbeleid 2017

Het huidige terrassenbeleid sluit niet meer aan op de hedendaagse praktijk. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het terrassenbeleid in 2017 actualiseren.


Wij horen graag uw mening

Inmiddels hebben wij een eerste concept gemaakt van een nieuw terrassenbeleid.

Graag informeren wij u over de voorgenomen wijzigingen. Voordat wij dit nieuwe beleid vaststellen willen wij bij de gebruikers van terrasvergunningen, de omwonenden, dorpsraden, de branchorganisatie en ondernemersverenigingen toetsen of dit beleid beter aansluit op de behoefte.

Wij hopen dat de aanwezigen extra input kunnen geven om het conceptbeleid aan te vullen en te verbeteren. Dit doen we met een openbare inspraakavond op maandag 27 maart 2017 in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur starten we met een presentatie, gevolgd door een discussie. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Wat komt er zoal ter sprake?

 • Ruimere mogelijkheden voor meubilairkeuze
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een winterterras
 • De verplichte ruimte tussen terras en rijbaan
 • Welstand, masterplannen en beeldkwaliteitsplannen van enkele kernen
 • Het voorkomen van overlast voor omwonenden

Aanmelden
Wilt u als u komt dit uiterlijk 23 maart 2017 melden aan Carina Verlinde via carina.verlinde@schouwen-duiveland.nl.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

concept beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1
concept toelichting en bijlagen beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1

Buurtzorg vindt onderkomen in Brouwershaven

Buurtzorg onderkomen in BrouwershavenBuurtzorg heeft na tien jaar haar plaats wel veroverd. Nieuw onderkomen in Brouwershaven

Buurtzorg Nederland bestaat tien jaar en ook op Schouwen Duiveland is de club al acht jaar actief. Reden voor een feestje... Deze week reden er drie bussen met cliënten naar de Zak van Zuid-Beverland. Even eruit. Buurtzorg is op Schouwen-Duiveland inmiddels uitgegroeid tot zes teams (twee in Zierikzee, en één in Bruinisse, Renesse, Haamstede en Brouwershaven) en telt vijftig medewerkers. Buurtzorg is een initiatief geweest van Jos de Blok uit Almelo. Hij wilde af van de ongebreidelde groei van managementlagen in de zorg en bedacht een concept, waarbij de managementstructuur werd weggelaten en de zorgverleners zelf aan het roer kwamen te staan. En na tien jaar werkt het nog steeds prima, zeggen Annet Verwest uit Drieschor en Margriet Selders; beiden actief in Middenschouwen. De komst van Buurtzorg hakte er wel even in op Schouwen-Duiveland. Zo'n zesentwintig medewerkers van bestaande zorgaanbieders namen ontslag en stortten zich in het Buurtzorgavontuur. Volgens Annet Verwest zijn de meesten nog steeds actief binnen de organisatie wat voor haar betekend dat de medewerkers het naar hun zin hebben. Op dit moment heeft Buurtzog zo'n driehonderd cliënten en dat is volgens Margriet Selders redelijk constant. "Ja eigenlijk verandert dat niet echt. Er gaat eens iemand weg en er komen weer nieuwe mensen bij".Mensen die zorg aan huis nodig hebben; persoonlijke verzorging en verpleegzorg. Nadrukkelijk niet te verwarren met huishoudelijke hulp, zoals die door de gemeente wordt toegekend. Wie zorg nodig denkt te hebben meldt zich bij een zorgaanbieder naar keuze, die vervolgens met het zorgkantoor het administratieve deel voor haar rekening neemt. Ook de medewerkers van Buurtzorg hebben geen last van die administratieve rompslomp. Die wordt in het hoofdkantoor in Almelo afgehandeld. En juist dat vinden de twee erg prettig. Op die manier zeggen ze meer tijd vrij te kunnen maken voor wat sociaal contact met de cliënten. Die dreigen vaak in eenzaamheid te raken en stellen een praatje of een kop koffie erg op prijs. Annet Verwest: "Er is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de zorg en daar kwam Buurtzorg erg goed uit. Dat is natuurlijk erg leuk om te horen". De kritiek dat Buurtzorg vooral de 'gemakkelijke' cliënten heeft en de andere zorgaanbieder de intensieve zorg, spreekt ze tegen. "Dat hoor je ja. Maar dat is niet waar. Wij verplegen de mensen ook thuis hoor". Volgende week opent het team Middenschouwen overigens haar nieuwe kantoor in Brouwershaven; aan de Noorddijkstraat nummer 8 waar eerder een witgoedzak zat. Het moet nog ingericht worden, maar op deze manier probeert het team zichtbaarder te zijn. En als die verhuizing achter de rug is gaan de teams op het eiland kijken of ze het onderlinge overleg kunnen verbeteren. Volgens Margriet Selders van belang omdat de verschillende teams verschillende deskundigheid in huis hebben. "En daar kunnen we dan allemaal gebruik van maken". Maar deze week stonden de busreisjes centraal. "In het teken van eenzaamheidsbestrijding. Want dat is zo belangrijk", besluit ze.
Bron Wereldregio

Standplaatsenbeleid

foto

Inspraak beleidsvorming standplaatsenbeleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om in 2017 het standplaatsenbeleid te actualiseren. Het huidige beleid dateert alweer van 2011 en gebleken is dat de hedendaagse praktijk niet meer aansluit op het huidige beleid..

Uw mening is van belang…..bezoek de inspraakavond

Wij hebben inmiddels een eerste concept gemaakt van een nieuw standplaatsenbeleid.

Dit beleid willen we, voordat wij het vaststellen, toetsen bij de gebruikers van de standplaatsvergunningen, de omwonenden van standplaatslocaties, dorpsraden en ondernemersverenigingen. Wij organiseren daarvoor een voor iedereen toegankelijke inspraakavond in de burgerzaal op het gemeentehuis in Zierikzee op 16 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.00 uur maken we kennis aan de bar met een kopje koffie en om 19.30 uur starten we met de presentatie en de discussie. Wij hopen van de aanwezigen nuttige informatie te krijgen om het beleidsstuk aan te vullen of te versterken.

Wij verzoeken u uw komst voor 12 maart 2017 aan te kondigen bij de behandelend ambtenaar de heer A. Franse via het mailadres adrie.franse@schouwen-duiveland.nl.

De belangrijkste wijzgigen op een rijtje

 • Het mogelijk maken van een culinaire standplaats op het Havenplein in Zierikzee.
 • Het niet langer verlenen van standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen in de openbare ruimte als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn. Die vergunningen krijgen een maximale looptijd van 5 jaren.
 • Bij meer gegadigden voor een standplaatslocatie wordt geloot.
 • Voor standplaatsvergunningen op eigen terrein en voor medische diensten (bevolkingsonderzoek) kan ongewijzigd een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.
 • Er is een overgangsregeling voor huidige vergunninghouders met een standplaats in de openbare ruimte: de vergunning voor onbepaalde tijd wordt omgezet naar een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van éénmalige verlenging voor drie jaar. Na die periode komen alle standplaatsen beschikbaar om via een loting te worden vergund.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

Concept beleidsregels standplaatsen 2017
Concept toelichting beleidsregels standplaatsen 2017
Bijlage beleidsregels standplaatsen 2017

Subsidie koningsdag & sinterklaas

Op 24 november 2016 nam de gemeenteraad een motie aan over een pilot met subsidies voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas in 2017. De in de motie benoemde subsidie bedraagt 1 euro per inwoner voor Koningsdag en 1 euro per inwoner voor Sinterklaas. Het college heeft vandaag besloten over de uitvoering van deze motie.

Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen. De bedragen per kern, per feest, zoals benoemd in de motie staan vermeld in onderstaande tabel. We verzoeken u deze subsidiemogelijkheid onder de aandacht te brengen bij lokale organisatoren van volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas.

Besluit college: centraal aanvragen
In de motie staan de beschikbare extra subsidiebedragen voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern benoemd. Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, maar ook stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen.

Dorps- en stadsraden ontvangen nu al leefbaarheidsbudgetten ter verdeling voor lokale initiatieven (budgetsubsidie). Deze subsidiebedragen blijven in tact, hier verandert niets aan. Als stads- en dorpsraden zelf volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas willen organiseren, kunnen zij hier ook zelf subsidie voor aanvragen. Hierbij geldt wel dat zij deze extra subsidie correct moeten opnemen en verantwoorden in hun administratie over 2017. In 2018 wordt deze verantwoording opgevraagd om de evaluatie van de pilot te kunnen uitvoeren.

Pilot betreft alleen 2017
In 2017 kunnen organisatoren van activiteiten rondom Koningsdag en Sinterklaas subsidie aanvragen bij het college. De pilot wordt voorlopig alleen in het jaar 2017 uitgevoerd. Of de pilot nog een vervolg krijgt wordt in 2018 naar aanleiding van de evaluatie besproken.

Hoe subsidie aan te vragen
Wilt u een subsidieaanvraag indienen, maakt u hiervoor dan gebruik van het aanvraagformulier. Uw aanvraag voor deze projectsubsidie voor volksfeesten moet uiterlijk 4 weken voor de activiteit bij het college ingediend zijn. Deze termijn wijkt af van de standaard termijn die op het aanvraagformulier vermeld staat.

Iedereen kan het formulier downloaden en printen door op de gemeentelijke website http://www.schouwen-duiveland.nl in het zoekvak rechts boven ‘subsidie aanvragen’ te tikken. Kies uit de resultaten het onderwerp “Subsidie aanvragen bij de gemeente Schouwen-Duiveland”. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden en printen.

Contactpersoon bij vragen
Hebt u vragen over deze pilot, de subsidiebudgetten of werkwijze, neemt u dan contact op met Bert Stuit via 0111 452 141 of bert.stuit@schouwen-duiveland.nl

Maximale budgetten voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern
Kernen op S-D Aantal inwoners 1-1-2016 Budget Koningsdag Budget Sinterklaas

Kernen op S-D 
Brouwershaven
Bruinisse
Burgh-Haamstede
Dreischor
Ellemeet
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland
Ouwerkerk
Renesse
Scharendijke
Serooskerke
Sirjansland
Zierikzee
Zonnemaire

Aantal inwoners 1-1-2016
1.368
3.913
4.284
984
354
1.019
2.691
758
320
2.298
626
1.552
1.284
288
350
11.017
757

Budget Koningsdag
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Budget Sinterklaas
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Openbare raadsbijeenkomst toekomst huisvesting basisonderwijs Schouwen-Duiveland

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de openbare raadsbijeenkomst over de toekomst van de huisvesting van basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. Het conceptplan wordt aanstaande maandagavond 13 februari 19:00 uur aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare raadsbijeenkomst. Wethouder Onderwijs Jacqueline van Burg opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio, inclusief financiële consequenties. Het gaat hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader uitgewerkt samen met betrokkenen binnen de kaders van het beleidsplan.

De aard van deze bijeenkomst is puur informatief.

Vervolg
Na de raadsbijeenkomst volgt het reguliere besluitvormingsproces in het college, de raadscommissie Samenleving en Bestuur en de gemeenteraad. Naar verwachting wordt Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op 20 april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd.

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig.

Landschapsontwikkelingsplan

In 2016 is er weer gewerkt aan de TOP-projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan van Schouwen-Duiveland. Zo hebben 60 basisschoolleerlingen landschapslessen gevolgd en zijn met (natuur)ouders op pad gegaan, is er voor de derde maal een landschapsdag georganiseerd op het terrein van De Molenberg in Burgh-Haamstede, zijn er 382 cultuurhistorische elementen in het buitengebied van Schouwen-Duiveland geïnventariseerd die via een digitale kaart raadpleegbaar zijn, zijn de voorbereidingen gestart voor realiseren van twee ruiterrustplaatsen en het beleefbaar maken van de 16 verdronken en gekrompen dorpen van Schouwen-Duiveland, zijn er weer een aantal Schouwers geplaatst en zijn de klapbank bij museum Goemanszorg, het voetpontje bij Schuddebeurs en Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee een feit. In de recent verschenen nieuwsbrief hebben we de resultaten van 2016 op een rij gezet en gaan we in op het vervolg.

Hier kunt u de nieuwsbrief nr.6 downloaden.

Informatieavond speelruimtebeleid

Afgelopen periode is het speelruimtebeleid opgesteld. Dit is tot stand gekomen op basis informatie die eilandbreed is opgehaald.

Onder andere door rondgangen met de kinderen. Flmpjes van deze rondgangen kunt u hier zien.

Op 24 januari heeft het college het concept speelruimteplan besproken en vrijgegeven voor inzage. Graag lichten we het beleidsplan ook aan u toe en willen we u de gelegenheid bieden om uw laatste opmerkingen aan ons mee te geven.

We nodigen u daarom uit voor een Informatieavond op donderdag 9 februari. In verband met de reservering van de ruimte vragen wij u om aan te melden op het e-mail adres Annelieke.Schipper@schouwen-duiveland.nl

Op basis van deze avond wordt het beleid, voordat het naar de raadscommissie gaat, mogelijk nog aangepast. Vervolgens is het de bedoeling om het plan aan te bieden aan de raadscommissie. Vervolgens wordt het dan besproken in de gemeenteraad. Voor u is er dan nog gelegenheid om in te spreken.

Highlights speelruimteplan
Met het speelruimteplan hebben we rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen op ons eiland. De wens tot meer uitdaging is er in verwerkt, voor iedere speelplek is een advies gegeven hoe deze (her)ingericht kan worden.

Het tijdsbestek voor uitvoering van het speelruimteplan is tien jaar. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt. Door omvorming en verplaatsing willen we de ambities uit het speelruimteplan realiseren.

Hier kunt u het Speelruimteplan en de Plekkentekening downloaden. 

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig op deze informatieavond.

Kerstboomverbranding & lampionoptocht

03_20161221_poster-kerstboomverbrandingDe Scouting Grevelingengroep Brouwershaven houdt op zaterdag 14 januari 2017 in samenwerking met de Brandweer, Stadsraad, Muziekvereniging Apollo, Majorettevereniging Apollonia, de Watersportvereniging en andere vrijwilligers voor de tweede keer de traditionele Kerstboomverbranding en dit jaar combineren we dat met de lampionnenoptocht. Die avond bent u van harte welkom onder het genot van Koek en Zopie om het enorme vreugdevuur bij te wonen. Gratis lampionnen worden vanaf 18:15 uur uitgedeeld bij de muziektent op de Markt, onder begeleiding van de muziek en majorettes is de aanvang van de verlichte optocht om 18:30 uur. Aansluitend is er de spectaculaire kerstboomverbranding op het scoutingterrein waar de brandweer om 19:00 het vreugdevuur zal aansteken. De kerstbomen kunnen ingeleverd worden in Brouwershaven op de Markt, veldje Meekrapstraat of het scoutingterrein. In Zonnemaire bij de ingang van het sportveld, het transport naar Brouw wordt verzorgd.

http://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/71930/kerstboomverbranding-en-lampionoptocht-
http://www.wereldregio.nl/2017/01/03/kerstboomverbranding-en-lampionoptocht/

Rayonhoofd gezocht!

Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Schouwen-Duiveland is in samenwerking met de Gemeente Schouwen-Duiveland en Hartveilig Wonen gestart om onze gemeente Schouwen-Duiveland Hartveilig te maken. Dat wil zeggen dat er voldoende AED's (Automatsiche Externe Defibrillator) beschikbaar zijn en ook voldoende burgerhulpverleners. Een burgerhulpverlener is iemand die is opgeleid om te kunnen reanimeren, inclusief het gebruik van een AED.

Om dit project is goede banen te leiden is er een werkgroep gevormd bestaande uit een kerngroep en rayonhoofden. Wij hebben echter nog niet voor iedere stads- en dorpskern een rayonhoofd. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die deze taak voor hun stad of dorp op zich willen nemen.
In de bijlage vind u de taakomschrijving voor de rayonhoofden.

Voor de kernen waar nog geen rayonhoofd beschikbaar voor is, wordt deze taak voorlopig weg gelegd bij de stads- of dorpsraad.

Bij deze vragen wij u om uzelf beschikbaar te stellen als rayonhoofd! Of deze informatie door te sturen naar iemand die interesse heeft in deze taak. Aanmelden kan door uw gegevens te mailen naar: dejongeriny@gmail.com.
Vermeld daarbij de volgende gegevens.

Kern
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres

Er zijn al mensen die zich voor hun kern beschikbaar hebben gesteld als rayonhoofd waarvoor dank! Willen deze mensen wel even reageren op deze email met hun gegevens?

Bij voorbaat dank.

Werkgroep Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland

Dhr. M.J. (Riny) de Jonge

Taakomschrijving rayonhoofd

Voor het project `Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland” is er een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit een kerngroep en per stad of dorpskern een rayonhoofd.

Kerngroep

De kerngroep bewaakt de grote lijnen van de werkgroep en fungeert als vraagbaak voor de rayonhoofden. De kerngroep bestaat uit:

 • Peter Aarnoudse vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten
 • Jeffrey van Doorenmalen vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten, financiën
 • Riny de Jonge aansturing rayonhoofden
 • Evelein Mesman coördinator opleidingen reanimatie en AED

Rayonhoofden

Rayonhoofden zijn mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven. Van de rayonhoofden wordt verwacht dat zij voor hun stad of dorp zorg dragen dat er een volledige dekking is met betrekking tot het aantal AED’s die beschikbaar zijn voor Hartveilig Wonen. Daarnaast zorgt het rayonhoofd dat er voldoende vrijwilligers aangemeld zijn als burgerhulpverlener.

Voor een uitleg over de werking van Hartveilig Wonen zie:

Het rayonhoofd zorgt dat de kerngroep altijd beschikt over de actuele informatie. Zodra uw rayon voldoende AED’s en vrijwilligers heeft, is het uw taak om deze situatie te bewaken. Dat wil zeggen dat u regelmatig controleert of de AED’s nog aanwezig zijn, voldoende onderhouden en bereikbaar zijn.

Als het aantal vrijwilligers terugloopt, zoekt u naar nieuwe vrijwilligers, die vervolgens geschoold worden. Daarnaast neemt u deel aan de werkgroepvergaderingen.

Uiteraard hoeft u dat niet allemaal alleen te doen. Binnen de werkgroep is al veel werk verzet en kennis beschikbaar. Heeft u vragen over:

 • De werking van Hartveilig Wonen;
 • De werking van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Een AED (buiten)kast;
 • De juiste manier om uw project aan te pakken;
 • De cursus reanimatie & AED;
 • Enz.

Dan kunt u altijd contact opnemen met één van de werkgroep leden. Samen staan we sterk en zorgen we voor een Hartveilige gemeente Schouwen- Duiveland!

Ben je Bob, zeg het hardop!

ben-je-bob-zeg-het-hardop
Van half december 2016 tot half maart 2017 wordt er campagne gevoerd gericht op preventie van rijden onder invloed van alcohol. De campagne wordt massamediaal gevoerd met TV-sports, radiospots, online banners, attentieborden, posters langs de weg e.d. Uiteraard zal politie ook controleren op alcohol in het verkeer.

In 200 is Bob in Zeeland geïntroduceerd. Sindsdien is Bob een vaste waarde in de campagnes. Voor een ruime meerderheid van de automobilisten is het maken van Bob-afspraak inmiddels een gewoonte.

Doel van de campagne is automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Dat schept voor henzelf en voor iedereen in de directe omgeving duidelijkheid over het voornemen om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden. Uit onderzoek weten we dat als mensen dit uitspreken ze meer geneigd zijn om zicht eraan te houden. Door zich vroeg als Bob kenbaar te maken doet diegene ook een beroep op zijn omgeving om hem/haar te helpen bij het nakomen van zijn/haar voornemen. Met de poster "Ben je Bob, zegt 't hardop!" wordt hier nadrukkelijk de aandacht op gevestigd.

Als vaste deelnemer van onze Zeeuwse verkeersveiligheidcampagnes, sturen wij u bijgaande campagnematerialen. Hiermee kunt u meewerken aan het verkeersveiliger maken van de provincie.

rovz_folder_bob_2016

rovz_folder_bob_2016_0

Slim met geld omgaan ‘Dina schrijft’!

logo-sd

Persbericht

Datum             28-11-2016
Woordvoering      Debby Hanse
debby.hanse@schouwen-duiveland.nl
Tel: 0111-452273
06-30281772

Gratis magazine aan voor minima
met bespaartips en regelingen

Schouwen-Duiveland is een nieuw magazine rijker: ‘Dina schrijft’. Deze speciale editie voor en door de minima is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland en Dina Bart, budgetcoach en hoofdredacteur van ‘Dina schrijft. Deze bewaarspecial bevat informatie over de minimaregelingen van de gemeente en allerlei tips om slim met geld om te gaan ‘Dina schrijft’ is gratis verkrijgbaar, onder meer in de hal van het gemeentehuis (balie werk en inkomen).

De regelingen om mensen met een krappe beurs te ondersteunen zijn er. Maar in de praktijk blijkt dat mensen met weinig inkomen niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke voorzieningen. Daardoor missen ze een tegemoetkoming waarop ze wel recht hebben. “Als gemeente steken we veel energie in de voorlichting over deze regelingen aan mensen met een minimum inkomen. Toch bereiken we nog lang niet iedereen en dat is jammer”, aldus wethouder Cees van den Bos (sociaal domein).

Om daarin verandering te brengen heeft Dina Bart op verzoek van de gemeente een speciale, eenmalige en gratis editie voor Schouwen-Duiveland samengesteld. ‘Dina schrijft’ is een full colour bewaarmagazine met informatie, tips, regelingen en mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen. Het tijdschrift is een initiatief van Dineke Bart van de stichting Uit-zicht ( http://www.stichtinguit-zicht.nl/ ).

Als budgetcoach, maar vooral ook als ervaringsdeskundige deelt zij via dit tijdschrift haar kennis met anderen Dat gebeurt onder meer door een artikel over verstandig boodschappen doen, goedkoop wassen met zelfgemaakt wasmiddel en budgettering.

Dina schrijft is behalve in het gemeentehuis, ook verkrijgbaar bij de bibliotheek in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede, het Leger des Heils (Poststraat Zierikzee), sportcentrum Laco (Zierikzee) en de ruilwinkel/kledingbeurs (Calandweg, Zierikzee) en de dorpshuizen.

Digitale versie: Dina schrijft:
DINAschrijft Schouwen-D. v9.pdf