Verslag Stadsraad 25 Februari 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 25 februari 2019
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen en Sonja van Tooren
Afwezig mk: Corina Jansen en Tom Stuij
Op deze maandelijkse vergadering in 2019 hebben de stadsraadleden verslag gedaan van hun representaties de afgelopen maand. Zo is onder andere de SRB  vertegenwoordigd geweest tijdens het bezoek van Minister Cora van Nieuwenhuizen aan Zierikzee.
Verder is het doorlopend overleg met de Gemeente over de voortgang van de Stadsvisie aan de orde gekomen.
De Marktateliers voor de herinrichting verlopen voorspoedig. Ook komt er een extra overleg met de ondernemers. Het is de bedoeling om half april een voorlichtingsavond voor de bewoners te organiseren in het Tonnenmagazijn.
De georganiseerde Mobiliteitsavond op 6 februari heeft een behoorlijk aantal bezoekers getrokken. Als vervolg op deze avond wordt er vanuit de Stadsraad en de Provincie verder gesproken over de mogelijkheid om te komen tot een deelautoproject in Brouwershaven.

Door de Stichting Cultureel Erfgoed Brouwershaven (SCEB) wordt rondom de
Monumentendag 2019 een tentoonstelling georganiseerd in de Grote Kerk “Rotjeknor en Brouwse Bruis”! Gelijker tijd is er dan ook de expositie rondom de Tram in Brouwershaven.
Stadsraadlid Corina Jansen is aan haar statutair laatste jaar bezig als stadsraadslid. Het is dus zaak nu al uit te zien naar opvolging. Belangrijk omdat Corina ook het penningmeesterschap vervult.
Er zijn deze bijeenkomst geen subsidieaanvragen afgewikkeld. Wel is het bekend dat er komende periode weer een of meer aanvragen verwacht kunnen worden.
Verdere ingekomen stukken (meldingen en uitnodigingen) zullen worden beantwoord of zijn afgewikkeld.
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 25 maart 2019.

Na tien jaar heropent De Brouwerie in ‘Brouw’

BROUWERSHAVEN – Marjelle Tantner en Steven Westerweel kochten het en gaan begin maart open. Ze gaan de uitdaging om de Brouwerie nieuw leven in te blazen met veel plezier aan. “We zijn begonnen in Zonnemaire, maar we wilden meer uitMarjelle Tantner en Steven Westerweel kochten het restaurant en gaan begin maart open. daging en iets groters. Zo kwamen we in Brouwershaven terecht. De Brouwerie heeft een prachtige tuin van 1100 vierkante meter en een grote serre die helemaal open kan. Het had tien jaar stilgelegen, dus we moesten heel veel schoonmaken, opruimen en de tuin snoeien. Daarnaast hebben we geschilderd, het een nieuwe uitstraling gegeven en een nieuwe keuken geplaatst.” Die keuken is gespecialiseerd in visgerechten, schelp- en schaaldieren. “Uiteraard is er ook wel een stukje vlees verkrijgbaar, maar we richten ons echt op vis. We werken met een houtsgrilloven. Weer net anders dan anders.”

De Brouwerie is in het hoogseizoen zes dagen per week geopend vanaf 16.00 uur (dinsdag gesloten), daarbuiten vijf dagen (dinsdag en woensdag gesloten). Houd Facebook en de website in de gaten voor meer informatie!

Bron: https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/zakelijk/648888/na-tien-jaar-heropent-de-brouwerie-in-brouw-?redir

Majorettenvereniging uit Brouwershaven 2e op Champions Trophy

Majorettevereniging Apollonia uit Brouwershaven.
BROUWERSHAVEN – Majorettevereniging Apollonia uit Brouwershaven heeft zaterdag met hun groepsshow de tweede plaats behaald op de Champions Trophy in het Belgische Houthalen.

 Maud, Nikita, Jaimie, Sjanna, Cindy Marita en Merel mochten tijdens dit internationale ‘Kampioenschap der lage landen’ Nederland vertegenwoordigen. Het was de eerste keer dat de vereniging uit Brouwershaven werd uitgenodigd voor een buitenlands kampioenschap. Ze waren dan ook heel tevreden met het behaalde resultaat.

Bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/majorettenvereniging-uit-brouwershaven-tweede-op-champions-trophy~a68e1b0a/

 

Kort verslag mobiliteitsavond – 6 februari jl.

Kort verslag van de Mobiliteitsavond op woensdagavond 6 februari 2019 in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven.

Aanwezig zijn circa 40 inwoners van Brouwershaven, waaronder wethouder Ankie Smit en enkele volksvertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 1. Opening.

De voorzitter Hanno Canters opent de vergadering welke als thema “Vervoer” heeft, heet allen hartelijk welkom en draagt vervolgens de leiding over aan Tom Stuij.

 1. Gespreksonderwerpen.

Tom Stuij geeft de volgende gespreksonderwerpen aan, welke per onderwerp toegelicht worden door een expert:

 1. a) Het Openbaar Vervoer door Ben van der Meer;
 2. b) Het gebruik van deelauto’s door Willem van Zalm, e.a.;
 3. c) De autonoom rijdende auto’s door Ron de Bruijn;
 4. d) Een blik in de toekomst door Rissan Slaghek.

 

 1. Het Openbaar Vervoer (OV).

Ben van der Meer geeft de verschillende vormen van OV in Zeeland weer, de onderscheiden soorten bussen die er rijden, de buslijnnummers op en vanuit Schouwen-Duiveland en hoe en waar er betaald kan worden voor het gebruik van OV.

 1. Het project deelauto’s.

Willem van Zalm van de Energie Werkgroep Schouwen-Duiveland (EWSD), Sjoerd de Jong van E-Mobility Park en Alex Bouwke van Zeeuwland presenteren de mogelijkheden van het gebruik van deelauto’s. Het uiteindelijke doel is dat deelauto’s een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

 1. Autonoom rijdende auto’s.

Ron de Bruijn, adviseur duurzame mobiliteit bij de Provincie Zeeland, geeft uitleg over de ontwikkeling en het gebruik van elektrische- en zelfrijdende auto’s. We moeten nu beginnen aan toekomstbestendige en slimme mobiliteit.

 1. De toekomst van de mobiliteit.

Rissan Slaghek, verbonden aan de TU te Delft, blikt in the future of mobility.  De ontwikkeling en innovatie liggen in de elektrische energie en zelfrijdende vorm.  Maar durven wij hierbij zowel letterlijk als figuurlijk het stuur los te laten?  Overigens liggen hiertoe ook nog de nodige technische uitdagingen.

 1. Afsluiting.

Na deze bijzonder interessante en boeiende (toekomst)visies constateert Tom Stuij  dat er ons veel veranderingen de wachten staan, bedankt de vier sprekers hartelijk met een presentje.

Aansluitend worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een nazit aan de bar.

 

Nieuwe route leidt wandelaars door en langs Brouwershaven

BROUWERSHAVEN – Smalstad Brouwershaven heeft een plekje gekregen aan de parelketting van de VVV Zeeland. Het toeristenbureau heeft een 3,5 kilometer lange wandelroute door en langs de stad uitgezet. De wandelroute door Brouwershaven voert uiteraard ook langs de haven.

De wandeling is interactief en geschikt voor het hele gezin, legt directeur Eric van den Dobbelsteen uit. In combinatie met een app op de smartphone plopt op verschillende ijkpunten een verhaal op over die locatie. De bedoeling is dat onderweg vragen worden beantwoord. Elk goed antwoord geeft een letter en die letters vormen aan het eind een woord.

De VVV heeft nu 14 van deze ‘parelroutes’ in Zeeland.

bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/nieuwe-route-leidt-wandelaars-door-en-langs-brouwershaven~a2d5b192/

 

Brouwershaven vol vertrouwen 2019 in!

BROUWERSHAVEN – Voorzitter Hanno Canters van de Stadsraad Brouwershaven heeft hoge verwachtingen van wat 2019 voor de smalstad kan gaan betekenen.
Hanno Canters zou het toejuichen als in en rond Brouwershaven een wegentraject wordt ingericht voor het testen van volledig zelfstandig rijdende elektrische auto's in het verkeer. De provincie ziet daartoe mogelijkheden op Schouwen-Duiveland.

De investeringen van de gemeente in diverse projecten en de herinrichting van het centrum geven Brouwershaven een enorme kwaliteitsimpuls, aldus Canters vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak.
Hij prees in dat verband tevens de nieuwe evenementen en activiteiten die worden opgezet door ondernemers en betrokken inwoners. ,,We zien dat het ene initiatief tot het andere leidt. Dat is goed voor Brouwershaven.”

Bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/brouwershaven-duikt-vol-vertrouwen-2019-in~a23e1d95/

Eik bij molentje Brouwershaven wordt gekapt

Molen Windlust bij de haven van Brouwershaven heeft binnenkort geen last meer van de grote eik die er naast staat. De gemeente is namelijk van plan om die te kappen.

Molenaar Jan Eeland kan die beslissing wel begrijpen. De boom is veel groter dan het molentje en houdt de molen uit de wind.
De molen, eigendom van de gemeente, is overigens niet zo vaak meer in gebruik. Eeland schat in dat hij eens per maand in Brouwershaven is. Het merendeel van de tijd is hij op de molen in Zonnemaire, De Korenbloem.
Bron: pzc.nl

Brouwershaven krijgt loopbrug over haven terug

BROUWERSHAVEN – Het ouderwetse rondje Brouwershaven wordt hersteld. Het stadje krijgt haar loopbrug over de sluis terug. En snel ook: volgend jaar al.

Dat is het resultaat van jaren lobbyen door de stadsraad van Brouwershaven. Die spreekt al lange tijd de langgekoesterde wens van de bevolking uit. Maak maar een plan, antwoordde de gemeente. Nu dat plan, de zogeheten stadsvisie, er ligt, komt de gemeente met geld over de brug.
Drie ton trekt de gemeente uit om Brouwershaven een boost te geven. Tweeënhalf gaat regelrecht naar de loopbrug. Voorzitter Hanno Canters van de stadsraad zegt dat die zo snel mogelijk komt. ,,Volgend jaar nog. En zodra die er ligt, geven we een groot feest.”

Toeristen
Want deze brug is niet zomaar een brug voor Brouwershaven. ,,We hadden een loopbrug over de sluis, maar die moest weg voor onderhoud en daarna hebben we hem nooit meer teruggezien. Dat is hier altijd heel erg betreurd. Mensen moesten nu helemaal om de haven lopen om naar het water te gaan. De brug werd echt gemist.”
De loopbrug wordt een schuifplank, aangesloten op de sluis. ,,We gaan hem zo snel mogelijk bestellen. Overigens niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor toeristen. Ook voor hen wordt Brouwershaven hiermee een stuk aantrekkelijker. Je bent straks zo bij ons nieuwe strandje.”

Green port
De overige halve ton gaat naar de aanleg van een green port, ofwel een groene haven. ,,Dat is een drijvende aanlegsteiger waar elektrische boten kunnen aanleggen en opladen. Padmos, het bedrijf dat in onze haven bootmotoren verkoopt, heeft een elektrische boot aangeschaft en kan die daar van stroom voorzien.”
Maar gezien de opkomende markt van elektrische voer- en vaartuigen zullen dat er in de toekomst nog veel meer zijn. Ook Staatsbosbeheer heeft belangstelling getoond voor een green port in Brouwershaven. Die overweegt ook elektrische boten aan te schaffen. Zo kan Brouwershaven straks een mooi opstappunt zijn voor vaartochten over de Grevelingen.”

Markt
En dan wordt de historische Markt ook nog eens helemaal heringericht. Dat gebeurt in 2020, zodra het laatste stuk van de havenkade is vervangen. ,,Komend jaar gaan we laten zien wat wij en de bewoners van Brouwershaven precies willen, ook qua parkeren en verkeer.”
Het kan allemaal niet op in Brouwershaven. Ook Canters is razend enthousiast. Dat was een paar jaar geleden wel anders. ,,Ondernemers investeren, de gemeente investeert en we gaan nog een beroep doen op de provincie. Eindelijk gaan er dingen gebeuren in Brouwershaven.”
Bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/brouwershaven-krijgt-loopbrug-over-haven-terug~aedcdbed

Trampad

Het bordje Trampad is geplaatst op de hoek van de Haven Zuidzijde en de Markt.
In de volksmond noemt men dit pad “Doktersslopje” omdat de ingang van de vroegere dokterspraktijk daar was.
We hebben de voormalige tramremise (brandweerkazerne), de “rails” aan de Haven Zuidzijde en nu de oorspronkelijke naam van het Trampad die naar het verleden van de RTM verwijzen.

Image may contain: plant and outdoorImage may contain: one or more people, sky and outdoor