Ben je Bob, zeg het hardop!

ben-je-bob-zeg-het-hardop
Van half december 2016 tot half maart 2017 wordt er campagne gevoerd gericht op preventie van rijden onder invloed van alcohol. De campagne wordt massamediaal gevoerd met TV-sports, radiospots, online banners, attentieborden, posters langs de weg e.d. Uiteraard zal politie ook controleren op alcohol in het verkeer.

In 200 is Bob in Zeeland geïntroduceerd. Sindsdien is Bob een vaste waarde in de campagnes. Voor een ruime meerderheid van de automobilisten is het maken van Bob-afspraak inmiddels een gewoonte.

Doel van de campagne is automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Dat schept voor henzelf en voor iedereen in de directe omgeving duidelijkheid over het voornemen om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden. Uit onderzoek weten we dat als mensen dit uitspreken ze meer geneigd zijn om zicht eraan te houden. Door zich vroeg als Bob kenbaar te maken doet diegene ook een beroep op zijn omgeving om hem/haar te helpen bij het nakomen van zijn/haar voornemen. Met de poster "Ben je Bob, zegt 't hardop!" wordt hier nadrukkelijk de aandacht op gevestigd.

Als vaste deelnemer van onze Zeeuwse verkeersveiligheidcampagnes, sturen wij u bijgaande campagnematerialen. Hiermee kunt u meewerken aan het verkeersveiliger maken van de provincie.

rovz_folder_bob_2016

rovz_folder_bob_2016_0

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.