het Brouwse project ‘Hulpkring’

Kort verslag een vergadering van de Stadsraad Brouwershaven betreffende het Brouwse project “Hulpkring”.

Aanwezig namens:
Stichting Ouderensocieteit Brouwershaven: Anneke Bouman.
PKN Brouwershaven: Joëlle Kooman, Heleen van der Mark en Roel van der Wekken.
GKV Brouwershaven: Niels van ’t Hof en Maarten Kristelijn.
Vrouwen van Nu (VVN): Wil Obbink.
SMWO: Wilma Jansen en Stefan Kreeft.
Stadsraad Brouwershaven: Hanno Canters (voorzitter), Angelique van Dongen, Henk Zielman en Peter van der Meide (verslag)

1. Opening.
Hanno opent de vergadering en heet allen welkom.
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.

2. Resumé voorgaand overleg.
Hanno legt de aanleiding en het doel van deze bijeenkomst uit.

3. Presentatie behoefte onderzoek “Hulpkring”.
Stefan geeft een toelichting op het project “Hulpje” en hoe daar in de kernen Renesse, Kerkwerve, Zonnemaire en Dreischor handen en voeten aan wordt gegeven. Wat zijn de resultaten van een onderzoek hiertoe in de kern Brouwershaven en wat betekent dat voor het op te starten project. Dat aan een hulpvraag een materiële, maar ook een immateriële kant kan zitten. Belangrijk is dat de hulpkring een vangnet is: eerst komen de professionele organisaties, de buren of de familie in beeld, dan pas iemand van de hulpkring. Wilma licht toe dat eenzaamheid en kwetsbaarheid de immateriële kanten van het project zijn. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden wat misschien beter via het SMWO gecoördineerd kan worden.

4. Afstemmen intentie, opzet en beleid.
Door allen wordt de wenselijkheid uitgesproken voor het opstarten van het project “Hulpkring” omdat dit een positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van Brouwershaven. De praktijk zal leren hoeveel en welke hulpvragen er zullen komen. De Stadsraad draagt bij in het financiële aspect van het project. De opzet is kortdurende materiële hulpverlening door vrijwilligers met verschillende achtergronden en verschillende deskundigheid. Verzoeken om hulp worden door een drietal vrijwilligers telefonisch gecoördineerd, welke vervolgens kunnen putten uit een netwerk van vrijwilligers die bereid zijn de gevraagde materiële en incidentele hulp te verlenen. Immateriële hulpvragen worden doorgesluisd naar het SMWO.

5. Acties: wie doet wat.
Het SMWO assisteert en adviseert bij het opzetten van het project “Hulpkring” beleid. De Stadsraad zorgt voor de publiciteit, te beginnen bij de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Hiertoe komen woensdag 6 december 2017 om 19.30 uur Wil, Niels, Peter en Stefan bij elkaar. Tevens wordt dan nagedacht over de verdere opzet en uitwerking van het project.

6. Volgend overleg.
Het volgende overleg vindt plaats op maandag 5 maart 2018 om 19.30 uur in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn. Uitgesproken wordt dat deze bijeenkomst in een constructieve sfeer is verlopen en dat het project positief wordt benaderd. Niets meer aan de orde zijnde, sluit Hanno om circa 21.00 uur de vergadering en nodigt allen uit voor een nazit.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.