Dorpsraden aan zet over woonvisie Schouwen-Duiveland

Uitbreiding van de Zierikzeese wijk Noorderpolder.

ZIERIKZEE – Stad- en dorpsraden op Schouwen-Duiveland krijgen een zwaarwegende stem in de uiteindelijke uitvoering van de gemeentelijke woonvisie 2018-2027. Alle politieke partijen zijn zich er terdege van bewust dat plannen voor nieuwbouw en/of sloop van woningen niet exclusief op het gemeentehuis moeten worden gesmeed.

,,Niet kijken naar wat er niet kan, maar juist naar wat wél”, vertolkt GroenLinks-raadslid Femke de Vries wat wat bovenal de insteek moet worden van de woningplannen voor de komende tien jaar.  Laurence Haack (eigen lijst): ,,Met elkaar creatief zoeken naar de ruimte die er is.”  Johan Pannekoek (CU): Nu in gesprek met alle dorpsraden om de mogelijkheden per kern te bepalen.” En dan ook duidelijk aangeven wat realistisch is, benadrukt Florus van der Paauw (SGP). ,,Laten we het niet hebben over de theorerische aantalen, maar over de werkelijk te bouwen aantallen.”

Daarbij gaat het zeker niet uitsluitend over nieuwbouw, zijn alle raadsleden het over eens. Kwaliteitsverbetering van oude en slechte huizen kan in een aantal plaatsen ook al uitkomst bieden. Indien tevens wordt ingezet op het stimuleren van een betere doorstroming, betoogt Joyce den haan (LSD), komen er ook meer huizen vrij die geschikt zijn voor starters. Een puntje van aandacht binnen dat kader is nog wel nodig voor voldoende sociale huurwoningen, aldus Petri d’Anjou (PvdA). Daarover vindt ze in de woonvisie te weinig terug.

Ommezwaai

Opvallend is ook dat vrijwel raadsbreed de tijd rijp lijkt voor weer een ommezwaai in het tweede woningenbeleid. Werd de aankoop van een huis door een toerist jaren geleden juist gestimuleerd om leegstand tegen te gaan, inmiddels wordt daar heel anders tegenaan gekeken. Deze ‘deeltijdwoningen’ tellen wel voor de volle honderd procent mee op de beschikbare woningvoorraad op Schouwen-Duiveland.Dat totale aantal geldt als maatstaf om te bepalen hoeveel nieuwbouw de komende jaren verantwoord is.

In een aantal plaatsen is de verhouding tussen tweede woningen en permanent bewoonde huizen uit de hand gelopen. Bruno van der Hoek (VVD) neemt een plaats als Brouwershaven waar op nog geen 1300 inwoners 83 woningen in  bezit is van toeristen. ,,Starters vissen door deze ontwikkeling steeds vaker achter het net.”  Hij stelt voor naar Leids model  een woning eerst drie maanden exclusief te koop te zetten voor mensen die een economische of sociale band hebben in die plaats. Blijft een deal uit, dan kunnen ook andere meedingen naar dat huis. Een interessante suggestie, vinden Pvda en SP.

De woonvisie gaat uit van nieuwbouw van 480 woningen de komende tien jaar op Schouwen-Duiveland. Veel te weinig, aldus projectontwikkelaar Gino van Driessche van AM-Zeeland. Actuele cijfers laten volgens hem een trend zien waarbij de vraag naar een huis in de regio dubbel zo groot wordt.

Bron: PZC
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.