Een lintje aanvragen

Lintje2

Traditiegetrouw reikt burgemeester Gerard Rabelink de dag voor Koningsdag onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Lintjesregen in 2018 alweer gestart. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. De voordracht is mogelijk tot en met 15 juli 2017. Een voorstel moet te allen tijde vanuit de samenleving komen. Men moet worden voorgesteld door anderen. Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet u met een aantal zaken rekening houden.

  • Op tijd aanvragen. Belangrijk is dat u de onderscheiding vroegtijdig aanvraagt. Voor de lintjesregen van 2018 moet uw aanvraag vóór 16 juli 2017 zijn ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.
  • Contact. Vrijwilligers die zich vijftien jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Neem vooraf contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente, om in grote lijnen na te gaan of de betrokkene door zijn verdiensten inderdaad in aanmerking komt voor een lintje. Deze kan u vertellen wat u moet doen om iemand voor te dragen.
  • Voorstel. Wilt u iemand voordragen dan moet u hiervoor een voorstelformulier invullen. Het voorstel moet de naw-gegevens bevatten van de kandidaat plus een korte levensbeschrijving. In uw voorstel moet u uiteraard ook motiveren waarom u de betrokkene wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. In uw motivatie moet u een antwoord geven op vragen als; welke activiteiten verricht de kandidaat, waarom zijn de verdiensten zo bijzonder, wat is het belang ervan voor de samenleving, in welke perioden is de kandidaat actief geweest, is de kandidaat lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief en is er sprake van een vergoeding van deze activiteiten. Het voorstel dient eveneens door derden ondersteund te worden.
  • Advies. Op basis van de voorstellen brengt de burgemeester advies uit aan de Commissaris van de Koning. Is dit advies positief dan kan er ook een suggestie worden gedaan over de hoogte van de onderscheiding. Ook de Commissaris van de Koning oordeelt over de voordracht, die vervolgens wordt voorgelegd aan het Kapittel voor de Civiele Orden, dat eveneens advies uitbrengt. Is het eindoordeel van de minister ook positief dan wordt de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.
  • Algemene informatie is ook te verkrijgen via de website van het Kapittel: www.lintjes.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw Nannie Dorst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 168 (maandag en donderdag de gehele dag en dinsdag- en vrijdagochtend) of e-mail nannie.dorst@schouwen-duiveland.nl.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.