Hulpkring Brouwershaven

Op initiatief van de Stadsraad Brouwershaven hebben een aantal Brouwse verenigingen het plan opgevat om een hulpkring op te zetten. De bedoeling hiervan is om de leefbaarheid van Brouwershaven te verbeteren. Dit als gedeeltelijke uitwerking van het sociale gedeelte van de onlangs gepresenteerde Stadsvisie Brouwershaven. Het doel van de hulpkring is om kwetsbare stadsgenoten, die niet meer alles zelf kunnen doen, de helpende hand te bieden. Dit kan zijn als gevolg van ziekte, handicap, leeftijd of andere redenen. Bijvoorbeeld een keer helpen bij een klein klusje zoals het verwisselen van een lamp of het buitenzetten van de rolemmer. Maar ook het doen van een boodschap, het ophalen van medicijnen of het begeleiden bij een artsbezoek. Zo kan er een sociaal vangnet ontstaan voor medestadsbewoners die niet beschikken over hulp van buren of familie. Zo’n hulpkring bestaat uit vitale Brouwenaars die zich vrijwillig kunnen en willen inzetten voor een ander. Maar zonder dat het de al bestaande hulp door buren/familie/vrienden of andere hulpverleningsorganisaties vervangt.
Als u dit een goed initiatief vindt en interesse heeft om daaraan mee te doen dan kunt u ons tijdens de Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018 van 19:00 – 21:00 uur in het Tonnenmagazijn hierover benaderen. Maar u kunt dit natuurlijk ook aangeven via onze website of in een persoonlijk contact. Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Namens de Stadsraad en verschillende Brouwse verenigingen.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.