Jaarvergaderingen

Jaarvergadering 8 november 2017

Uitnodiging  jaarvergadering

Graag nodigen wij alle inwoners van Brouwershaven uit voor de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven op

 Woensdag 8 november 2017

 U bent van harte welkom om 19.30 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. Zaal open vanaf 19.00 uur. De avond staat onder leiding van Hanno Canters en de agenda zal er als volgt uit zien:

 1. Opening en welkom
 2. Financieel jaarverslag
  - Subsidiebeleid en financiële verantwoording Stadsraad Brouwershaven 2017
 3. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing
  - Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!
 4. Vervolg Stadsvisie Brouwershaven
 5. Rondvraag
 6. Sluiting van de vergadering

Na afloop van deze bijeenkomst biedt de Stadsraad u graag nog een drankje aan om informeel met elkaar na te praten.

Wilt u de laatste informatie over leefbaarheid en ontwikkelingen in en om Brouwershaven uit eerste hand? Mis de jaarvergadering van de Stadsraad dan niet!

De Stadsraad wil graag dat zoveel mogelijk mensen meepraten over de invulling van de visie op de toekomst van Brouwershaven.

Klik hier voor de presentatie die gepresenteerd is door de Stadsraad tijdens de jaarvergadering.
Klik hier voor het verslag van de jaarvergadering.

Jaarvergadering 30 november 2016

uitnodiging

stadsvisie
agenda-jaarvergadering
Klik hier voor de presentatie die gepresenteerd is door de Stadsraad tijdens de jaarvergadering.

Jaarvergadering maandag 9 november 2015

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven op maandag 9 november 2015.
Voor de presentatie lees Jaarvergadering 2015.

Jaarvergadering maandag 17 november 2014

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven op maandag 17 november 2014.

U bent van harte welkom, om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur), in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. De avond staat onder leiding van Hanno Canters en zal er als volgt uitzien:

 1. Opening door de vice voorzitter
 2. Bestuursmededelingen
 3. Verkiezing leden Stadsraad
 4. Subsidiebeleid
 5. Activiteiten Stadsraad van het afgelopen jaarTerugkoppeling Gemeente / SMWO
  Pauze
 6. Brouwershaven; thuis in de kern
  Het project 'Thuis in de Kern' wil er aan bijdragen, dat elke inwoner zich "thuis" kan (blijven) voelen in zijn eigen dorp. Door de toename van de vergrijzing en het verminderen van de voorzieningen in de stadskern komt het steeds meer op onszelf aan. 'Thuis in de Kern' gaat uit van burgerkracht: vitale en betrokken mensen die zich inzetten en mee willen helpen met verschillende activiteiten in Brouwershaven. 'Thuis in de Kern' gaat niet persé om iets nieuws, maar om er achter te komen wat er allemaal is in de kern, wat kan beter? Kennen we elkaar? Kunnen we, waar mogelijk meer afstemmen en samenwerken?
 7. Uitkomst van de tafelgesprekken
 8. Afsluiting van de vergadering

Wij hopen u graag te ontvangen en stellen uw mening zeer op prijs. Na afloop van deze bijeenkomst biedt de Stadsraad u graag nog een drankje aan om informeel met elkaar na te praten.

Lees de notulen van de Jaarvergadering op 17 november 2014.

Jaarvergadering maandag 16 december 2013

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven op maandag 16 december 2013.

U bent van harte welkom, om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur), in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. De avond staat onder leiding van Hanno Canters en zal er als volgt uitzien:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Bestuursmededelingen
 3. Subsidiebeleid
 4. Activiteiten van de Stadsraad van het afgelopen jaar
 5. Terugkoppeling gemeente door de heer G. Houtekamer
  Pauze
 6. Politiek café - Wind in de zeilen voor Brouwershaven
  Vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen geven hun visie op Brouwershaven en Schouwen-Duiveland. In kleinere groepen, waarbij onderwerpen als leefbaarheid, onderwijs en veiligheid centraal staan, wordt kort van gedachten gewisseld en stellen wij de inwoners in de gelegenheid kennis te maken met de verschillende partijen.
 7. Uitkomst politiek café
 8. Afsluiting van de vergadering

Wij hopen u graag te ontvangen en stellen uw mening zeer op prijs. Na afloop van deze bijeenkomst biedt de Stadsraad u graag nog een drankje aan om informeel met elkaar na te praten.

Lees de notulen van de Jaarvergadering op 16 december 2013.

Jaarvergadering maandag 12 november 2012

Ontwikkelplan voor de leefbaarheid in Brouwershaven.

De openbare jaarvergadering 2012 van de Stadsraad Brouwershaven vond op maandag 12 november 2012, om 19.30 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven plaats. De avond stond in het teken van de toekomst van Brouwershaven en de leefbaarheid van de smalstad.

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk of geschikt een kern of gemeenschap is om er te wonen, werken of te recreëren. Naar de mening van de Stadsraad heeft Brouwershaven alle aspecten en de capaciteit om zich te ontwikkelen tot een kern met een sterke satelliet functie. Na het afblazen van Innovation Island en het aannemen van de motie voor toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven, heeft de Stadsraad zich het afgelopen jaar sterk gericht op het opstellen van het Ontwikkelplan ‘Tijd voor de Toekomst Brouwershaven’. Uitgangspunt voor dit Plan van Aanpak is het visiedocument van de gemeente Schouwen-Duiveland en de motie. Daarbij ligt de nadruk op de kernpunten Water, Landschap en Stadskern op korte, midden en lange termijn.

Daarnaast wilde de Stadsraad tijdens de openbare vergadering zoveel mogelijk de activiteiten van de verschillende verenigingen en stichtingen in Brouwershaven voor 2013 opvragen en verwerken in een activiteiten jaarkalender. Hiervoor deed de Stadsraad een beroep op de medewerking van alle verenigingen en stichtingen. Het maken van een jaarkalender heeft tot doel om meer samenwerking op gang te brengen, als het gaat om het organiseren van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de kern. Een goed voorbeeld hiervan is het onlangs georganiseerde Halloween feest voor alle kinderen. Sportvereniging ASV, de Ondernemers Vereniging Brouwershaven en de Stadsraad hebben gezamenlijk een griezelspeurtocht door Brouwershaven en Halloweenparty in het Tonnenmagazijn georganiseerd en verzorgd.

Daarnaast staat een aantal andere belangrijke punten op de agenda. De Stadsraad blikte terug op het afgelopen jaar; wat is er bereikt en wat zijn de lopende zaken en waaraan is subsidie verleend. De inbreng, meningen en standpunten van inwoners en belangstellenden werden bij deze vergadering zeer op prijs gesteld. Na afloop van de jaarvergadering bood de Stadsraad nog een drankje en een hapje aan om informeel met elkaar na te praten.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Voorstellen stadsraadleden
 3. Subsidiebeleid
 4. Activiteiten Stadraad van het afgelopen jaar
 5. Jaarkalender leefbaarheid 2013
  Pauze
 6. Afstemmen concept ontwikkelplan
  “Tijd voor de toekomst Brouwershaven”
  • Vaststellen definitief ontwikkelplan
  • Presentatie innovatie jachthaven
  • Toelichting ‘Tij van de Toekomst’ door wethouder G.E. Houtekamer
 7. Afsluiting van de vergadering

Lees de notulen van de Jaarvergadering op 12 november 2012.

Jaarvergadering maandag 14 november 2011

Lees de notulen van de Jaarvergadering op 14 november 2011.

Reacties zijn gesloten.