Kort verslag mobiliteitsavond – 6 februari jl.

Kort verslag van de Mobiliteitsavond op woensdagavond 6 februari 2019 in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven.

Aanwezig zijn circa 40 inwoners van Brouwershaven, waaronder wethouder Ankie Smit en enkele volksvertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 1. Opening.

De voorzitter Hanno Canters opent de vergadering welke als thema “Vervoer” heeft, heet allen hartelijk welkom en draagt vervolgens de leiding over aan Tom Stuij.

 1. Gespreksonderwerpen.

Tom Stuij geeft de volgende gespreksonderwerpen aan, welke per onderwerp toegelicht worden door een expert:

 1. a) Het Openbaar Vervoer door Ben van der Meer;
 2. b) Het gebruik van deelauto’s door Willem van Zalm, e.a.;
 3. c) De autonoom rijdende auto’s door Ron de Bruijn;
 4. d) Een blik in de toekomst door Rissan Slaghek.

 

 1. Het Openbaar Vervoer (OV).

Ben van der Meer geeft de verschillende vormen van OV in Zeeland weer, de onderscheiden soorten bussen die er rijden, de buslijnnummers op en vanuit Schouwen-Duiveland en hoe en waar er betaald kan worden voor het gebruik van OV.

 1. Het project deelauto’s.

Willem van Zalm van de Energie Werkgroep Schouwen-Duiveland (EWSD), Sjoerd de Jong van E-Mobility Park en Alex Bouwke van Zeeuwland presenteren de mogelijkheden van het gebruik van deelauto’s. Het uiteindelijke doel is dat deelauto’s een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

 1. Autonoom rijdende auto’s.

Ron de Bruijn, adviseur duurzame mobiliteit bij de Provincie Zeeland, geeft uitleg over de ontwikkeling en het gebruik van elektrische- en zelfrijdende auto’s. We moeten nu beginnen aan toekomstbestendige en slimme mobiliteit.

 1. De toekomst van de mobiliteit.

Rissan Slaghek, verbonden aan de TU te Delft, blikt in the future of mobility.  De ontwikkeling en innovatie liggen in de elektrische energie en zelfrijdende vorm.  Maar durven wij hierbij zowel letterlijk als figuurlijk het stuur los te laten?  Overigens liggen hiertoe ook nog de nodige technische uitdagingen.

 1. Afsluiting.

Na deze bijzonder interessante en boeiende (toekomst)visies constateert Tom Stuij  dat er ons veel veranderingen de wachten staan, bedankt de vier sprekers hartelijk met een presentje.

Aansluitend worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een nazit aan de bar.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.