Taalvrijwilliger worden?

vacature taalhuisvrijwilliger dec 2017Het Taalhuis op Schouwen-Duiveland is 6 september j.l. van start gegaan, de inwoners van Schouwen-Duiveland met een taalvraag weten het informatiepunt in de bibliotheek goed te vinden. In oktober zijn de eerste taalvrijwilligers gecertificeerd en ingezet om de mensen met een taalvraag te begeleiden. 15 januari gaat de 2e training van start en we zijn op zoek naar enthousiaste inwoners die taalvrijwilliger zouden willen worden. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking om op deze manier mee te helpen aan de aanpak van de laaggeletterdheid op Schouwen-Duiveland.

vacature taalhuisvrijwilliger dec 2017.pdf

Hulpkring Brouwershaven

Op initiatief van de Stadsraad Brouwershaven hebben een aantal Brouwse verenigingen het plan opgevat om een hulpkring op te zetten. De bedoeling hiervan is om de leefbaarheid van Brouwershaven te verbeteren. Dit als gedeeltelijke uitwerking van het sociale gedeelte van de onlangs gepresenteerde Stadsvisie Brouwershaven. Het doel van de hulpkring is om kwetsbare stadsgenoten, die niet meer alles zelf kunnen doen, de helpende hand te bieden. Dit kan zijn als gevolg van ziekte, handicap, leeftijd of andere redenen. Bijvoorbeeld een keer helpen bij een klein klusje zoals het verwisselen van een lamp of het buitenzetten van de rolemmer. Maar ook het doen van een boodschap, het ophalen van medicijnen of het begeleiden bij een artsbezoek. Zo kan er een sociaal vangnet ontstaan voor medestadsbewoners die niet beschikken over hulp van buren of familie. Zo’n hulpkring bestaat uit vitale Brouwenaars die zich vrijwillig kunnen en willen inzetten voor een ander. Maar zonder dat het de al bestaande hulp door buren/familie/vrienden of andere hulpverleningsorganisaties vervangt.
Als u dit een goed initiatief vindt en interesse heeft om daaraan mee te doen dan kunt u ons tijdens de Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018 van 19:00 – 21:00 uur in het Tonnenmagazijn hierover benaderen. Maar u kunt dit natuurlijk ook aangeven via onze website of in een persoonlijk contact. Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Namens de Stadsraad en verschillende Brouwse verenigingen.

het Brouwse project ‘Hulpkring’

Kort verslag een vergadering van de Stadsraad Brouwershaven betreffende het Brouwse project “Hulpkring”.

Aanwezig namens:
Stichting Ouderensocieteit Brouwershaven: Anneke Bouman.
PKN Brouwershaven: Joëlle Kooman, Heleen van der Mark en Roel van der Wekken.
GKV Brouwershaven: Niels van ’t Hof en Maarten Kristelijn.
Vrouwen van Nu (VVN): Wil Obbink.
SMWO: Wilma Jansen en Stefan Kreeft.
Stadsraad Brouwershaven: Hanno Canters (voorzitter), Angelique van Dongen, Henk Zielman en Peter van der Meide (verslag)

1. Opening.
Hanno opent de vergadering en heet allen welkom.
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.

2. Resumé voorgaand overleg.
Hanno legt de aanleiding en het doel van deze bijeenkomst uit.

3. Presentatie behoefte onderzoek “Hulpkring”.
Stefan geeft een toelichting op het project “Hulpje” en hoe daar in de kernen Renesse, Kerkwerve, Zonnemaire en Dreischor handen en voeten aan wordt gegeven. Wat zijn de resultaten van een onderzoek hiertoe in de kern Brouwershaven en wat betekent dat voor het op te starten project. Dat aan een hulpvraag een materiële, maar ook een immateriële kant kan zitten. Belangrijk is dat de hulpkring een vangnet is: eerst komen de professionele organisaties, de buren of de familie in beeld, dan pas iemand van de hulpkring. Wilma licht toe dat eenzaamheid en kwetsbaarheid de immateriële kanten van het project zijn. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden wat misschien beter via het SMWO gecoördineerd kan worden.

4. Afstemmen intentie, opzet en beleid.
Door allen wordt de wenselijkheid uitgesproken voor het opstarten van het project “Hulpkring” omdat dit een positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van Brouwershaven. De praktijk zal leren hoeveel en welke hulpvragen er zullen komen. De Stadsraad draagt bij in het financiële aspect van het project. De opzet is kortdurende materiële hulpverlening door vrijwilligers met verschillende achtergronden en verschillende deskundigheid. Verzoeken om hulp worden door een drietal vrijwilligers telefonisch gecoördineerd, welke vervolgens kunnen putten uit een netwerk van vrijwilligers die bereid zijn de gevraagde materiële en incidentele hulp te verlenen. Immateriële hulpvragen worden doorgesluisd naar het SMWO.

5. Acties: wie doet wat.
Het SMWO assisteert en adviseert bij het opzetten van het project “Hulpkring” beleid. De Stadsraad zorgt voor de publiciteit, te beginnen bij de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Hiertoe komen woensdag 6 december 2017 om 19.30 uur Wil, Niels, Peter en Stefan bij elkaar. Tevens wordt dan nagedacht over de verdere opzet en uitwerking van het project.

6. Volgend overleg.
Het volgende overleg vindt plaats op maandag 5 maart 2018 om 19.30 uur in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn. Uitgesproken wordt dat deze bijeenkomst in een constructieve sfeer is verlopen en dat het project positief wordt benaderd. Niets meer aan de orde zijnde, sluit Hanno om circa 21.00 uur de vergadering en nodigt allen uit voor een nazit.

 

Klokken en torenspits

Nog even een berichtje n.a.v. een vraag tijdens onze laatste jaarvergadering over de klokken en torenspitsen.
Maandag 27-11-2017 en dinsdag 28-11-2017 worden het carrillion, klok en zeilboot weer teruggeplaatst op het Stadhuis. Woensdag 29-11-2017 de luidklok en de torenhaan op de Grote Kerk. Dus over 1,5 week hebben is er weer muziek te horen en goud te zien!!

‘Rare toestanden met zonnepanelen in Brouwershaven’

zonnepanelen

BROUWERSHAVEN – Zomaar even een zonnepaneel op je dak plaatsen, zit er niet in. Zeker in een kern waar sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht heb je je aan strikte welstandsregels te houden. Dat leidt tot rare situaties in Brouwershaven, kaartte inwoner Peter van der Sluijs woensdagavond bij de stadsraad aan.

Aanleiding voor hem om het onderwerp aan de kaak te stellen is het feit dat de kerk aan het Bostonplein in Brouwershaven geen vergunning krijgt voor de plaatsing van zonnepanelen. De Welstandsnota schrijft voor dat bij monumentale gebouwen of gebouwen in een beschermd stads- en dorpsgezicht geen zonnepanelen aan de voorkant mogen worden geplaatst. ,,Maar die kerk ligt in een gebied waar allemaal huizen staan die na de oorlog zijn gebouwd. Het gaat voor het grootste deel om jaren vijftig woningen.”

Ook wil niet altijd zeggen dat de voorzijde van een pand het meest in het oog springende deel van een gebouw is. Daar moet naar gekeken worden, vindt Van der Sluijs. Temeer omdat de gemeente Schouwen-Duiveland werkt aan de realisatie van een energieneutraal eiland.

De Stadsraad Brouwershaven gaat er over met de gemeente in gesprek, beloofde voorzitter Hanno Canters. Prima plan, reageerde wethouder Cees van den Bos. ,,Het is iets ‘nieuws’ en Brouwershaven is cultuur-historisch een heel specifieke kern. Het is moeilijk om het beleid passend te krijgen, dus het is goed om daarover in gesprek te gaan.”

Schoon zwemwater bij strandje Brouw

BROUWERSHAVEN – Het strandje van Brouw wordt door de provincie als officieel zwemwater aangemerkt.

Daar is tweeëneenhalf jaar aan bemonstering aan vooraf gegaan. Uit de metingen is gebleken dat het water schoon is. Komend voorjaar wordt een bord geplaatst. Er waren al twee picknickbanken neergezet, maar die vielen ten prooi aan vandalisme. De ene is verdwenen, de ander werd beschadigd teruggevonden. De Stadsraad Brouwershaven maakt zich sterk voor herstel.

Stadsraad Brouw hoopt op geld stadsvisie

Wethouder Cees van den Bos.

Wethouder Cees van den Bos. © Marieke Mandemaker

ZIERIKZEE – Leefbaar Schouwen-Duiveland komt tijdens de begrotingsvergadering donderdag met een amendement om structureel geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van masterplannen en stads- en dorpsvisies.

,,Daar zijn we heel blij mee”, gaf voorzitter Hanno Canters van de Stadsraad Brouwershaven woensdagavond tijdens een vergadering van de stadsraad aan. ,,Dit is een opsteker voor ons. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.”

Leefbaar Schouwen-Duiveland wil vanaf 2019 tien jaar lang een jaarlijks bedrag van oplopend 80.000 euro in de begroting opnemen. Waarmee in totaal een investeringsbedrag van 13 miljoen euro voor masterplannen en stads- en dorpsvisies beschikbaar komt. ,,Zodat het niet bij plannen maken alleen blijft, maar zaken ook uitgevoerd kunnen worden”, zegt Joyce den Haan (LSD). Zij heeft zich van meet af aan ingezet voor stads- en dorpsvisies.

‘Ik hou van Brouw’

De Stadsraad Brouwershaven loopt voorop met het zelfstandig ontwikkelen van een eigen stadsvisie. Het resultaat, het document ‘Ik hou van Brouw’, is in juni aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Omdat het om een pilot gaat is het voor de gemeente ook even zoeken hoe het verdere proces snel en efficiënt kan worden opgepakt, aldus wethouder Cees van den Bos. In december wordt door ambtenaren en stadsraad gezamenlijk een voorstel richting gemeenteraad geformuleerd. De verwachting is dat de stadsvisie in januari 2018 bij de raad ligt. ,,En dan zul je zien dat een aantal zaken laaghangend fruit zijn, waar we snel iets aan kunnen doen. Zoals snoeionderhoud bijvoorbeeld.” De bedoeling is zulke zaken direct aan te pakken. Daar is al 75.000 euro voor uitgetrokken in de begroting. Maar grotere projecten is een ander verhaal, aldus Van den Bos. En daar zou een reserve, zoals in het amendement voorgesteld, handig voor zijn.

Beuk voor 100-jarige Aat van der Hout uit Brouwershaven

Burgemeester Gerard Rabelink plantte de beuk samen met Aat in het park aan het Kaeskenswater in Zierikzee.

ZIERIKZEE – De honderdjarige Aat van der Hout-Gast is een pronte dame die nog zelfstandig woont. Woensdag kreeg de Brouwershavense een beukenboom aangeboden van de gemeente.

Burgemeester Gerard Rabelink plantte de boom samen met Aat in het park aan het Kaeskenswater in Zierikzee.  Daarna werd getoost met een glaasje fris. De boom van Aat staat naast die van haar overleden echtgenoot Joop. Hij was in 2015 honderd geworden.

BuitenBeter app

Over BuitenBeter

image001

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol.

Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

Ervaar het zelf:
image002

 • Download nu op je smartphone! (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows Mobile).
 • Doe een proefmelding om de app te proberen. Zie de website: http://www.buitenbeter.nl

‘Er gaat meer kapot dan je scherm’

IMG_7144Waar gebruik jij je telefoon voor? Muziek luisteren, appen, bellen, navigeren, spelletjes… Kan jij je een dag zonder je telefoon voorstellen? Dat hoeft ook niet, maar het is wel handig na te denken over wanneer jij je telefoon wel en niet veilig gebruikt.

Gebruik jij je telefoon bijvoorbeeld ook op de fiets? Nog even snel dat berichtje checken of muziekje wisselen. Dan weet je waarschijnlijk nog niet dat dit de kans op een ongeluk verdubbelt. Smartphonegebruik in het verkeer is dus niet veilig en brengt risico’s met zich mee. Het zorgt ervoor dat je niet je volledige aandacht voor het verkeer hebt waardoor het snel mis kan gaan. Hier kunnen Wessel uit Middelburg en Finn uit Vlissingen helaas over meepraten. Bekijk hun filmpjes hieronder.

“Ook als gedeputeerde van verkeersveiligheid kies ik voor veilig smartphonegebruik op de fiets. Afleiding is een belangrijke oorzaak van ongelukken in het verkeer. Samen kunnen we het een stuk veiliger maken op de weg door onze aandacht bij het verkeer te houden. Kies jij er ook voor om je smartphone veilig te gebruiken?”, aldus Harry van der Maas.

Het verhaal van Wessel
“Ik keek even op mijn telefoon, 3 seconden later lag ik op de grond.”, Wessel (18 jaar) uit Middelburg.
www.aandachtvoorverkeer.nl

Nieuwe leden gezocht!

Nieuwe leden gezocht!

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven? Heb je visie op of ideeën over de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven? Dan is de Stadsraad iets voor jou!
De Stadsraad Brouwershaven zoekt nieuwe leden! Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bijwonen, b.v. op 6 november en 11 december of op 8 november bij de jaarvergadering. Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar de Stadsraad Brouwershaven via info@stadsraadbrouwershaven.info graag met een (korte) motivatie of via pb mag natuurlijk ook.

Uitnodiging dialoogavond over Mobiliteit op SD 6 november in de Zuidhoek

Uitnodigingdialoogavond6novMobiliteitopSDBeste mensen,

Graag nodig ik u uit voor de dialoog op 6 november a.s. over Mobiliteit op Schouwen-Duiveland.
Je kunt je hiervoor aanmelden via bijgaande uitnodiging.

Passend bij het thema kunnen mensen zonder mogelijkheid van vervoer bij de aanmelding aangeven dat ze opgehaald willen worden.

Deze uitnodiging kun je gerust doorsturen naar andere belangstellenden, graag zelfs.
Tot 6 november in de Zuidhoek, Zierikzee!

Uitnodigingdialoogavond6novMobiliteitopSD.pdf

Digitale poll Toekomst Toerisme

 

Schermafbeelding 2017-10-02 om 19.06.13De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland!
-Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

Met deze prikkelende uitdaging is 18 september het Symposium Toekomst van het toerisme afgesloten. Meer dan 130 recreatieondernemers, belangenorganisaties, inwoners, politiek en overheden kwamen meepraten en meedenken over hoe we met elkaar het toerisme ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam kunnen maken en houden. Op 18 september is er enthousiast gediscussieerd, zijn er talloze goede ideeën naar voren gebracht en hebben we elkaar beter leren kennen. Een prachtige oogst waar de recreatieve denktank en de gemeente Schouwen-Duiveland samen mee verder kunnen om de toekomst van ons toerisme verder vorm te geven. Maar we zijn nog niet klaar!

Op dit forum kan iedereen zijn mening en ideeën over het toerisme met ons delen.
Dat doen we aan de hand van een aantal thema’s, volgens ons de tien belangrijkste en overkoepelende thema’s voor de toekomst van ons toerisme. Per thema hebben we een vraag geformuleerd, met daaraan gekoppeld een aantal stellingen. Per vraag kunt u een aantal stellingen kiezen waar u het mee eens bent. Daarnaast is er per thema volop ruimte om in uw eigen woorden aan te geven wat uw wensen, zorgen, of ideeën zijn.

Ook als er naar uw mening nog andere thema´s zijn die aandacht vragen dan horen we dit uiteraard graag!

Bron: https://toekomsttoerismeschouwen-duiveland.nl/Praat-mee

Start project de Bijenlinie, enquête

Geachte heer, mevrouw,

Dagelijks horen we het: het gaat niet goed met de bijen. De achteruitgang van bijen vraagt dus om aandacht. We weten dat er diverse initiatieven zijn om leefomstandigheden van wilde bijen in natuurgebieden, op het platteland en in de stad te verbeteren. Hoe meer we hiervan weten hoe makkelijker we kunnen samenwerken. Daarom houden we een enquête om dit in kaart te brengen.

In Zeeland en andere provincies zijn we gestart met het project de Bijenlinie, met als doel structureel iets te doen voor wilde bijen. Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en het IVN gaan daarvoor samen aan de slag. We gaan actief inzetten op bijvriendelijk beheer en op aanleg van nestel- en leefplekken.

Wat doet de Bijenlinie?
We zoeken samenwerking met erfeigenaren, overheden en particulieren en (biologische) bedrijven die iets (kunnen) doen aan gebiedjes waar bijen kunnen nestelen. We willen zandheuvels of steilwanden creëren. We kijken waar beheer anders kan. We inventariseren geschikte gebieden en geven advies over wat er voor bijen nodig is. Het gaat erom dat we kansrijke bijenplekken krijgen. De Bijenlinie wil in Nederland 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Om vast te stellen waar al bijenplekken zijn en waar kansen liggen komt er landelijk een overzicht van alle bijen-initiatieven die er nu zijn.
Wilt u de enquête invullen? Dan horen we van u en andere partners wat ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Daarmee kunnen we samen bepalen wat nodig is om in Zeeland te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestel- en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt in alle provincies verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met de kansenkaart willen we tonen wat er voor de wilde bij gedaan wordt of nog kan en gaan we landelijk 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Landelijk gaat het om de campagne “Nederland zoemt” .
Ons project maakt deel uit van het nationale project ‘Wilde Bijenlinie’ van de 12 Landschappen en van het nationale project ‘Nederland Zoemt’ van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Landschappen. Beide projecten worden mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Uw reactie is heel waardevol voor ons! Klik op de link om de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

namens de partners van de Zeeuwse Bijenlinie,
Met vriendelijke groet,
Sylvia Tuinder
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)

0113 – 23 09 36
sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN te Goes (Post & Bezoek)

Groen vrijwilligerswerk doen? Kijk op www.natuurwerkzeeland.nl

Speciaal voor onze vrijwilligers diverse (gratis) activiteiten en cursussen!
Kijk hier voor één van de vele bijeenkomsten.

 https://www.facebook.com/LandschapsbeheerZeeland/

Uitnodiging manifestatie leefbaarheid op 1 november

DIGI_UIT_leefbaarheidsmanifistatie-01Geachte heer/mevrouw,

Ik nodig u van harte uit voor de manifestatie “Aantrekkelijk Zeeland, Samen werken aan leefbaarheid”. Zie hiervoor bijgevoegde uitnodiging.
U kunt zich aanmelden via de link in de uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Harry van der Maas
gedeputeerde provincie Zeeland

DIGI_UIT_leefbaarheidsmanifistatie-01.pdf

Toekomst toerisme

Praat digitaal mee vanaf 22 septemberBeste deelnemer,

Afgelopen maandag was het symposium over de toekomst van het Toerisme. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde middag/avond. Met 140 aanwezigen was de belangstelling groot. Recreatie-ondernemers, belangenorganisaties, inwoners en overheden gingen met elkaar in dialoog over de toekomst van de recreatie op Schouwen-Duiveland.

In twee presentaties werd een beeld geschetst van het profiel van de Duitse en Belgische gast. Ook werd in gegaan op de toeristische bestemming Limburg, hoe deze provincie en gemeentes daar bezig zijn met de toekomst van het toerisme en welke lessen Zeeland en Schouwen-Duiveland daaruit kunnen trekken. Deze drie presentaties kunt u hier downloaden.

Na de presentaties en een gezellige netwerkbijeenkomst, vonden de workshops plaats. De resultaten van elke workshop zijn aan het einde van de bijeenkomst aan u gepresenteerd. Hierbij werd ‘live’ meegetekend. Het overzicht van de tekeningen treft u aan in de bijlage.

Reageer nu ook digitaal: vanaf 22 september! Ga naar www.toekomsttoerisme.nl

Het Symposium heeft weer veel informatie opgeleverd en inspiratie gegeven. Dit nemen we allemaal mee om te komen tot een nieuwe visie toerisme. Naast het Symposium kunt u via www.toekomsttoerisme.nl ook nog digitaal reageren. Vanaf 22 september aanstaande kunt u aan de hand van stellingen reageren op de toeristische thema’s. Uiteraard is het ook mogelijk om eventuele overige reacties, tips of ideeën over het toerisme op ons eiland te geven. Bijgevoegd treft u ook de flyer aan die na afloop van het symposium aan alle deelnemers is meegegeven over het digitaal meepraten.

De recreatieve denktank Schouwen-Duiveland dankt u hartelijk voor uw deelname en inbreng!

Met vriendelijke groet,
Denktank Visie Toerisme

Tekening Workshops.pdf

 

Meer strand beleving

Thema - Strand belevingOnze stranden zijn misschien wel onze belangrijkste toeristische trekker. Hoe zorgen we ervoor dat de stranden voor iedereen aantrekkelijk blijven? De natuur op Schouwen-Duiveland is veelzijdig en waterrijk. Dit trekt uiteenlopende groepen natuurliefhebbers. Hoe zorgen we ervoor dat wij en onze gasten kunnen blijven genieten van onze prachtige natuur en stranden, zonder deze te verstoren of aan te tasten?

Bekijk in de bijlage hoe Theo Nieuwenhuizen ‘Directeur van Habo Hoveniers’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer strand beleving” en andere thema’s op 18 september. Aanmelden voor het symposium is niet meer mogelijk! Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.

In de bijlage treft u eveneens het programma en een overzicht van de workshops aan. Inloop is vanaf 14.30. Het programma start om 15.00.

Wij zien u graag dan!

 

Meer duurzame mobiliteit

Thema - Meer duurzame mobiliteitOok de wereld van de mobiliteit verandert snel. De gast van vandaag en morgen laat zich graag vervoeren van de ene plek naar de andere. Gemak en duurzaamheid staan daarbij centraal. Hoe zorgen we samen voor duurzaam toeristisch vervoer van en naar onze kust en naar de unieke plekken op het eiland? En het liefst ook nog met een beetje beleving….

Bekijk in de bijlage hoe Rob Pouw ‘General Manager Landal Port Greve’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer duurzame mobiliteit” en andere thema’s.

Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!

Meld u hier aan.

Thema – Meer duurzame mobiliteit.pdf

Ons eiland het hele jaar gastvrij

doc02351920170828125707_001Schouwen-Duiveland is een gastvrij eiland. Gasten verlangen steeds meer service en gastvrijheid en genieten het liefst het hele jaar door tijdens korte vakanties. Hoe zorgen we met elkaar voor nog meer gastvrijheid op het eiland, waarbij onze gasten in alle seizoenen van ons eiland kunnen genieten?

Bekijk in de bijlage hoe Gerdien Janse ‘Workshopleider/kinderboekenschrijver’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Jaarrond Gastheerschap” en andere thema’s.
Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog en meld u hier aan.

Thema – Jaarrond gastheerschap.pdf

Vooroplopen met (digitale) promotie

De promotie van ons eiland is te versnipperd. Gasten weten niet goed wat er zoal te doen is, terwijl evenementen een belangrijke trekker zijn voor toeristen. De gast van vandaag en morgen kiest steeds sneller en het liefst digitaal. Hoe kunnen we gezamenlijk onze promotie en marketing beter laten aansluiten op de wensen van onze bezoekers? En hoe benutten we samen de kansen van digitalisering en big data?

Bekijk in de bijlage hoe Marc Ruijtenberg ‘eigenaar van Strandpark de Zeeuwse Kust’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer (digitale) promotie” en andere thema’s.
Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog en meld u hier aan.

Thema - Digitale promotie
Thema – Digitale promotie.pdf

“Ik hou van Brouw! De mooiste stad aan de Grevelingen”

Alle bewoners hebben vandaag een ansichtkaart ‘Ik hou van Brouw! mooiste stad aan de Grevelingen ontvangen.
Ik hou van Brouw!Ik hou van Brouw! 1

Beste inwoner(s) van Brouwershaven,

De Stadsvisie Brouwershaven is klaar. Op donderdag 6 juli j.l. is de visie aangeboden aan wethouder van Burg. De stadsvisie is geheel tot stand gekomen door de enthousiaste inzet en inbreng van Brouwse inwoners, ondernemers, organisaties en leden en adviseurs van de Stadsraad Brouwershaven.

De stadsvisie beschrijft de kansen en mogelijkheden voor de toekomst van Brouwershaven aangevuld met ‘verlanglijstjes’ voor zowel de korte als lange termijn. Het doel van de stadsvisie is om de kwaliteit, sociale samenhang en leefbaarheid van onze mooie smalstad voor de toekomst te garanderen en hernieuwde trots tot stand te brengen. Maar ook om de noordkant van Schouwen-Duiveland blijvend te versterken met de nodige voorzieningen. De stadsvisie is te downloaden via onze site www.stadsraadbrouwershaven.info

Wij wensen u een mooie zomer toe. En hopelijk zegt ook u na het lezen van de stadsvisie: “Ik hou van Brouw! De mooiste stad aan de Grevelingen”.

Stadsraad Brouwershaven

Monnikenwerk: Sint Nicolaaskerk voor de gemeenschap

De Nicolaaskerk in Brouwershaven.

De Nicolaaskerk in Brouwershaven.

Monnikenwerk: Sint Nicolaaskerk voor de gemeenschap

Binnenkort viert de watersportvereniging in Brouwershaven haar 50-jarig bestaan. De vereniging organiseert een feestje voor de bevolking. In de kerk en dat is precies de bedoeling: het gebouw is een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Het monument wordt alleen ’s zomers nog gebruikt voor kerkdiensten. Verder is de kerk toegankelijk tijdens exposities, concerten en evenementen zo lang die maar een spiritueel, cultureel of maatschappelijk karakter hebben.

Volgens de Monumentenwacht, die de kerk met regelmaat inspecteert is de staat van onderhoud heel redelijk. “Het zout heeft na de Ramp wel zijn sporen nagelaten. Het water heeft in de kerk twee meter hoog gestaan en nog maanden daarna bleef bij vloed het water de kerk instromen. Inmiddels zijn de muren drie keer gerestaureerd, maar welke garanties daarbij ook zijn afgegeven, na een paar jaar maakt het zout alle werk ongedaan.”

Subsidie

De Stichting stelt alles in het werk om het monument in stand te houden, onder andere door subsidies ‘los te peuteren’. “De eisen die worden gesteld voor verkrijging van de ‘monumentensubsidie’ zijn aangescherpt. Voor ieder project moet tegenwoordig minstens 50% uit eigen middelen bekostigd kunnen worden, voordat de er een subsidieaanvraag voor de andere 50% ingediend kan worden. Zo is vorig jaar het buitenschilderwerk aangepakt. Komend jaar staat het up-to-date maken van de klokkenstoel in de planning en de mechanische restauratie van het orgel. De aanpak van het orgel zal tussen de veertig- tot vijftigduizend Euro gaan kosten.”

Dit voorjaar heeft de stichting subsidie verkregen voor een herbestemmingsonderzoek. “We hopen dat het advies dat uit het onderzoek voortvloeit ons ook in staat stelt nieuwe financiële bronnen aan te boren. De bevolking van Brouwershaven is wat ons betreft ook betrokken bij het behoud van het monument.”

Expositie

Tijdens de zomermaanden zit de loop er goed in, bij de Grote of Sint Nicolaaskerk. Van half tot eind juli was er een expositie van schildersvereniging ‘Tussen de havens’ (die op een zondagmiddag alleen ruim honderd bezoekers trok). Sindsdien is er een expositie over 500 jaar reformatie te zien. De Estafette ‘Als een lopend vuur’, die in het kader van de herdenking van de reformatie wordt georganiseerd eindigt binnen Zeeland op 26 augustus in Brouwershaven (10.45 uur).

Los van de evenementen: de kerk zelf is al een bezoek waard. Je kijkt er je ogen uit. De bouw ervan is in 1293 gestart, het middenschip dateert uit 1300, de zijbeuken uit 1400 en het koor uit het eind van de 15e eeuw.

Bron http://www.pzc.nl/monnikenwerk/monnikenwerk-sint-nicolaaskerk-voor-de-gemeenschap~ab07e477/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Oudersoos start weer op 29 augustus 2017

De ouderensociëteit Brouwershaven start weer op 29 augustus.
Komt u van 14:30 – 17:00 uur spelletjes doen en gezellig bijpraten?

U bent van harte welkom in het bijgebouw van de kerk aan het Bostonplein.

Andere data zijn: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober en 7 en 21 november.
In december zijn er twee feestelijke middagen: Sinterklaas op 5 december en
kerst op 19 december.

Inclusief 2 consumpties € 3,00

Start weer 29-08-2017

Zalig Zeeland

logo

Zalig Zeeland, uw vraagbaak over Schouwen-Duiveland

Heeft u een evenement, op de website http://www.zalig-zeeland.com (inmiddels in 11 maanden al meer dan 16.000 bezoekers) is een agenda http://www.zalig-zeeland.com/agenda ingevoegd.
Hierop worden voor zo ver bekend, evenementen die plaats vinden op Schouwen-Duiveland toegevoegd. Deze evenementen worden druk bekeken.
Op de radio worden de evenementen extra gepromoot.

 

Stadsraad Brouwershaven wil een nautisch kwartier rond jachthaven

694-4

De Nieuwe Jachthaven van Brouwershaven moet worden doorontwikkeld tot een nautisch kwartier. Dat is een van de aanbevelingen uit de donderdag gepresenteerde stadsvisie Brouwershaven. Voor het nautisch kwartier moet op het hoge deel bij de molen een gebouw worden neergezet met horeca, winkels en appartementen.

Daaromheen wordt, grenzend aan het water, een park aangelegd waar kinderen kunnen spelen en waar ook de muziektent staat. Het voetpad langs de jachthaven wordt verbreed tot een boulevard en dat gebeurt ook in de bocht bij het Tonnenmagazijn en aan de Haven Noordzijde. Zo ontstaat een wandelroute naar het centrum.

Daar verdwijnt Jacob Cats van zijn vertrouwde stek op de Markt. Het beeld wordt aan de kop van de Oude Haven op een verhoogd plateau gezet. Eromheen komen trappen, waar je op kan zitten. Op de wanden langs de ‘Trappen van Brouw’ worden verhalen verbeeld: over de handel, de garnalenvangst, het loodswezen en natuurlijk over Cats zelf. Stadsvisie en stadsvlag worden zaterdag ten doop gehouden bij de start van de Brouwse Dag.

 

IMG_6458
IMG_6463
IMG_6462
IMG_6466

Stadsvisie Brouwershaven is af

 

694Na bijna een jaar werk is de stadsvisie Brouwershaven klaar. Eerst wel, toen niet en uiteindelijk toch met een subsidie van de gemeente.

Het document heet ‘Ik hou van Brouw’ en bevat aanbevelingen om het voorzieningenniveau van de Smalstad op peil te houden. De stadsvisie wordt donderdag 6 juli om 17.00 uur in het Tonnenmagazijn aangeboden aan wethouder Jacqueline van Burg.

Onthulling informatieborden gekrompen en verdronken dorpen

Op elf plaatsen op Schouwen-Duiveland komen informatieborden over ‘Gekrompen en verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland’ te staan. De officiële onthulling is woensdag 5 juli in Brouwershaven.

schouwen1540-600x386

In de omgeving van de smalstad wordt het informatiebord over Klaaskinderkerke, één van de elf locaties, onthuld. Op Schouwen-Duiveland zijn in de loop van de vijf eeuwen meer dan twintig dorpen gekrompen of verdronken vanwege de Tachtigjarige Oorlog en de Watersnoodramp. Door middel van borden bij de gekrompen en verdronken dorpen wordt de herinnering levend gehouden aan de plaatsen waar geleefd, gewoond en gewerkt werd. De elf gekrompen dorpen zijn Zuidwelle, Ellemeet, Elkerzee, Looperskapelle, Klaaskinderkerke, Brijdorpe, Duivendijke, Beldert, Capelle, Viane en Nieuwerkerke.
http://www.wereldregio.nl/2017/06/26/onthulling-informatieborden-gekrompen-en-verdronken-dorpen/

Bijna iedereen wil af van tweede woningen

694-3RENESSE – Behalve Renesse willen ook andere kernen op Schouwen-Duiveland dat er geen huizen meer worden verkocht aan toeristen. Alleen Burgh-Haamstede, Ellemeet en Ouwerkerk hebben daar geen moeite mee.

Liever een huis dat jarenlang te koop staat, en dus leeg en niet onderhouden? Of liever dat het wordt gekocht door een Duitser die er nu en dan een weekend doorbrengt? Het blijft een dilemma op Schouwen-Duiveland.

In Renesse zijn ze er klaar mee. De dorpsraad stuurde er twee maanden geleden een brandbrief naar andere dorps- en stadsraden met het verzoek om samen bij de gemeente afschaffing van het tweede-woningen-beleid te bepleiten.

Hanno Canters van de stadsraad in Brouwershaven hoefde er niet eens over na te denken. ,,We hebben zo’n brief zelf ook al eens naar de gemeente geschreven, dus Renesse krijgt onze volledige steun. Hier in Brouw wordt 20 procent van alle huizen verkocht aan toeristen. Je ziet ze nooit!”

In Burgh-Haamstede denken ze er heel anders over. ,,Wij zien liever tweede woningen dan woningen die zo lang leeg staan dat ze verpauperen”, zegt Chantal Cloodt namens de dorpsraad. ,,We zijn het hier ook wel gewend; bijna heel Nieuw-Haamstede is gebouwd op tweede woningen. Die zien er altijd prima verzorgd uit.”

Morgen het hele verslag in de PZC.

Een lintje aanvragen

Lintje2

Traditiegetrouw reikt burgemeester Gerard Rabelink de dag voor Koningsdag onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Lintjesregen in 2018 alweer gestart. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. De voordracht is mogelijk tot en met 15 juli 2017. Een voorstel moet te allen tijde vanuit de samenleving komen. Men moet worden voorgesteld door anderen. Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet u met een aantal zaken rekening houden.

 • Op tijd aanvragen. Belangrijk is dat u de onderscheiding vroegtijdig aanvraagt. Voor de lintjesregen van 2018 moet uw aanvraag vóór 16 juli 2017 zijn ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.
 • Contact. Vrijwilligers die zich vijftien jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Neem vooraf contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente, om in grote lijnen na te gaan of de betrokkene door zijn verdiensten inderdaad in aanmerking komt voor een lintje. Deze kan u vertellen wat u moet doen om iemand voor te dragen.
 • Voorstel. Wilt u iemand voordragen dan moet u hiervoor een voorstelformulier invullen. Het voorstel moet de naw-gegevens bevatten van de kandidaat plus een korte levensbeschrijving. In uw voorstel moet u uiteraard ook motiveren waarom u de betrokkene wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. In uw motivatie moet u een antwoord geven op vragen als; welke activiteiten verricht de kandidaat, waarom zijn de verdiensten zo bijzonder, wat is het belang ervan voor de samenleving, in welke perioden is de kandidaat actief geweest, is de kandidaat lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief en is er sprake van een vergoeding van deze activiteiten. Het voorstel dient eveneens door derden ondersteund te worden.
 • Advies. Op basis van de voorstellen brengt de burgemeester advies uit aan de Commissaris van de Koning. Is dit advies positief dan kan er ook een suggestie worden gedaan over de hoogte van de onderscheiding. Ook de Commissaris van de Koning oordeelt over de voordracht, die vervolgens wordt voorgelegd aan het Kapittel voor de Civiele Orden, dat eveneens advies uitbrengt. Is het eindoordeel van de minister ook positief dan wordt de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.
 • Algemene informatie is ook te verkrijgen via de website van het Kapittel: www.lintjes.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw Nannie Dorst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 168 (maandag en donderdag de gehele dag en dinsdag- en vrijdagochtend) of e-mail nannie.dorst@schouwen-duiveland.nl.

Gemeente besteedt hertenparken niet uit!

694-2

De gemeente Schouwen-Duiveland houdt het beheer van drie hertenkampjes op het eiland in eigen hand.

In de zoektocht naar manieren om kosten te besparen, is voorgesteld om onderhoud en beheer van de hertenparkjes van Nieuwerkerk, Brouwershaven en Ouwerkerk uit te besteden aan de respectievelijke dorpsraden en de stadsraad.

“Dat gaan we toch maar niet doen,” licht wethouder Jacqueline van Burg haar besluit toe. “Hoe welwillend stads- en dorpsraden ook zijn. Ze hebben soms een gebrek aan vrijwilligers en dat kan dan ten koste gaan van de continuïteit van zo’n parkje.

Een ander zorg zijn de besmettelijke dierziekten. Als er bijvoorbeeld vogelgriep uitbreekt, dan vraag je nogal wat van de mensen van de dorpsraad. Dan moeten alle vogels in het hertenparkje worden opgehokt.

Alles overwegende, hebben we als college besloten dat hertenkampjes een maatschappelijke voorziening zijn die de leefbaarheid bevordert. Als gemeente moeten we ze daarom in stand houden.”

Bron PZC

Hoe ziet u het buitengebied in de toekomst?

flyer gebiedsconferentie-A5_1flyer gebiedsconferentie-A5_2
Voor het buitengebied zijn we van start gegaan met het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie omdat de huidige structuurvisie geactualiseerd moet worden. Dit doen we in het licht van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting begin 2019 in werking treedt. Het grote verschil met de vorige wetgeving is dat we echt met onze inwoners en ondernemers actief om de tafel gaan zitten en in contact blijven. Kortom geen eenmalig gesprek, maar een relatie opbouwen is het idee.
We hebben een website laten maken die gaat over de toekomst van Schouwen-Duiveland (www.toekomstschouwen-duiveland.nl) , op deze site gaan we graag met u in gesprek over een aantal belangrijke onderwerpen. We beginnen met het gesprek over de toekomst van het buitengebied (inclusief het water).

Want hoe houden we ons eiland mooi en vitaal?
Wat kunnen inwoners daaraan bijdragen? Wat moeten wij doen? Met wie willen inwoners zich organiseren om iets aan te pakken. Zijn er inwoners die met plannen die wij maken willen meedenken en kunnen wij met hen meedenken? Wat speelt er allemaal in het buitengebied (en water) van de gemeente? Kortom we willen in gesprek met iedereen die een band heeft met het buitengebied.

Meedoen kan op verschillende manieren.

Reageren op de vraagstukken
Begin 2017 hebben we met ongeveer 35 inwoners en partijen in het buitengebied gesproken en dat heeft ons inzicht gegeven in veel vraagstukken die in het buitengebied spelen. Daarnaast hebben we vraagstukken opgehaald bij onze ambtelijke collega’s, van provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en gemeente. Al deze vraagstukken zijn de basis voor onze gesprekken op de gebiedsconferentie. U kunt de vraagstukken op verschillende manieren bekijken en u kunt daar tot 22 mei op reageren via www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl .

23 mei Gebiedsconferentie
Op 23 mei om 19.00 uur organiseren we een openbare gespreksavond voor iedereen die geïnteresseerd is in het buitengebied. In drie ronden gaan we met elkaar in gesprek over een breed scala aan onderwerpen om zo meer kennis en
informatie op te halen. Wilt u meedoen? Meld je dan aan via www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl. Dan houden we rekening met uw komst.

De flyer/poster van de aankondiging van de gebiedsconferentie is in de bijlage opgenomen. Het verzoek aan u is om uw eigen achterban te informeren over de website buitengebiedschouwen-duiveland.nl en de mogelijkheid om mee te praten. Wilt u de flyer via uw eigen kanalen verspreiden ?
flyer gebiedsconferentie-A5.pdf

Internetconsultatie vanaf midden juni
Met het werk dat op de gebiedsconferentie gedaan wordt organiseren we op de website www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl een discussie over de belangrijkste thema’s om de nieuwe koers voor het buitengebied van Schouwen-Duiveland te vinden.

Vragen en informatie
Kijk op onze website www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl .
U kunt natuurlijk ook een emailbericht sturen aan kitty.henderson@schouwen-duiveland.nl of telefonisch contact opnemen.

 

De Schoener, open dag 9 mei en 11 mei

17966232_644775089046069_6175126328656126946_oScheep in te Brouwershaven voor de juiste koers bij De Schoener.

Op 9 mei en op 11 mei zijn er open dagen op OBS de Schoener van 9.00 uur tot 14.30 uur.
Ook bij de peutergroep en de buitenschoolse opvang van Kibeo staat de deur open.
Iedereen die belangstelling heeft of zomaar binnen wil kijken is welkom.

http://deschoener.obase.nl

Hop-on Hop-Off bus, halte Markt en nieuwe haven

Gasten kunnen op een inspirerende manier kennis maken met het eiland Schouwen-Duiveland. Samen met ondernemers, overheden en vervoersmaatschappijen wordt invulling gegeven aan toeristisch openbaar vervoer middels een sightseeing bus. Om gasten fan te maken en verwachtingen te overtreffen zorgt de sightseeing bus voor de ultieme beleving en inspiratie.

sigt-seeingbus-1sigt-seeingbus-2

Vanuit de ondernemers is er een uitdrukkelijke behoefte aan ontsluiting van de gehele regio en de verschillende attracties; het reguliere openbaar vervoer geeft hier niet voldoende invulling aan. De sightseeing bus is de verbinding tussen de verblijfsaccommodatie, attracties en musea op Schouwen-Duiveland. De verschillende musea op Schouwen-Duiveland, waaronder het Watersnoodmuseum, maar ook de Jachthaven in Bruinisse zijn straks nog beter bereikbaar voor de gast. Voor dit vervoer staan niet snelheid en frequentie, maar vooral beleving en ‘sightseeing’ voorop.

Daarnaast rijden er dit jaar ook toeristische taxi’s. Middels de toeristische taxi’s wordt de bereikbaarheid verbeterd voor gasten van de aangesloten accommodaties naar onze stranden, attracties, steden en dorpen op geheel Schouwen-Duiveland.

Toeristische taxi-1Toeristische taxi-2

Met de ZeelandPas krijgen gasten van de leden van de Stichting Schouwen-Duiveland Pas geweldige voordelen én gratis extra’s bij attracties, musea en andere belevenissen in heel Zeeland. Daarnaast reist men gratis én onbeperkt met de sightseeing bus en ontvangt men voordeel op het gebruik van de toeristische taxi. De sightseeing bus is tegen betaling ook toegankelijk voor alle overige gasten op en inwoners van Schouwen-Duiveland. Zij betalen het reguliere OV-tarief en kunnen hierbij gebruik maken van hun OV-chipkaart of andere openbaar vervoerbewijzen.
De opstapplaatsen worden voorzien van duidelijke en herkenbare halteborden inclusief dienstregeling. De acceptanten van de ZeelandPas op Schouwen-Duiveland worden benoemd en de halte wordt voorzien van een wandelroute kaart. Hiermee wordt de gast juist, volledig en op een inspirerende manier geïnformeerd over alle mogelijkheden op Schouwen-Duiveland.

De sightseeing-bus rijdt vanaf 1 juli tot en met 2 september 2017 op dinsdag, donderdag en zaterdag en in het voor- en naseizoen vanaf 22 april tot 24 juni en vanaf 3 september t/m 4 november 2017 tenminste elke zaterdag. De bus vertrekt vanaf het transferium in Renesse in twee richtingen (een noord- en een zuid lijn) en rijdt het gehele eiland rond. Er kan op diverse plaatsen worden ingestapt en uitgestapt. De totale sightseeing ronde duurt 2,5 tot 3 uur. Voor de complete dienstregeling en meer informatie over het toeristisch openbaar vervoer zie www.zeelandpas.nl/info.

De bus gaat rijden vanaf 22 april 2017. Voor de complete route en data van de sightseeing bus klik hier. Voor de volledige dienstregeling en haltes klik hier.

routekaart_en_datums_sightseeing_bus_schouwen-duivelanddienstregeling_sightseeing_bus_schouwen-duiveland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

routekaart_en_datums_sightseeing_bus_schouwen-duiveland.pdf
dienstregeling_sightseeing_bus_schouwen-duiveland.pdf

 

fototentoonstelling ‘Wie is het Waterschap”

Binnenkort wordt in het Watersnoodmuseum de fototentoonstelling “Wie is het Waterschap” van waterschapsfotograaf Rudy Visser geopend.

Op 1 mei 2017  vindt de opening van de tentoonstelling plaats in het museum (inloop vanaf 15.00 uur). De openingshandeling wordt verricht door dijkgraaf Toine Poppelaars van het Waterschap Scheldestromen.

Als afsluiting van het programma bieden we u graag een drankje aan.

Voor verdere details omtrent het programma en wijze van aanmelden verwijs ik u graag naar de uitnodiging in de bijlage.
Uitnodiging opening fototentoonstelling Wie is het Waterschap.pdf

Week van Ons Water

Vanaf 12 tot en met 21 mei is het weer de landelijke Week van Ons Water. Waterschap Scheldestromen organiseert diverse gratis activiteiten. Op diverse plaatsen in Zeeland. Aanmelden is voor de meeste activiteiten nodig.

Lees het programma in bijgaand persbericht.
WeekvanOnsWater.pdf

Stadsraad Brouwershaven blij met unanieme beslissing Gemeenteraad

In november 2016 werd onder regie van en geïnitieerd door de Stadsraad Brouwershaven vol enthousiasme de aftrap gegeven om samen met bewoners en ondernemers te komen tot een Stadsvisie voor Brouwershaven. De plannen en beoogde werkwijze zijn voorafgaand aan dit traject in een Startnotitie aangeboden aan de Gemeente Schouwen-Duiveland. Na een hoopvolle start en vruchtbare eerste fase, leek het twee weken geleden toch nog mis te gaan.

De verantwoordelijk wethouder deelde in een door de Stadsraad aangevraagd bestuurlijk overleg mee dat er vooralsnog geen middelen waren en dat het proces was gestart zonder goedkeuring van de Gemeente. Dat noodzaakte de Stadsraad om de Gemeenteraad te informeren over de ontstane impasse.

De Gemeenteraad reageerde zonder uitzondering met verwondering en onbegrip op de gebeurtenissen. Gisterenavond heeft de Gemeenteraad aan alle twijfel en onzekerheid een einde gemaakt middels een unaniem aangenomen amendement op het inderhaast door het Gemeentebestuur aangeboden Raadsvoorstel inzake subsidies en ondersteuning voor Stads- en Dorpsraden bij het opstellen van stads- en dorpsvisies voor de komende jaren. Dat amendement doet recht aan eerder aan de Stadsraad toegezegde middelen en voorgestelde werkwijze.

Met onverminderd enthousiasme kan en zal het intensieve traject om te komen tot een Stadsvisie worden voortgezet. De verwachting is dat de Stadsvisie in juni 2017 kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Brouwershaven en de Gemeente Schouwen-Duiveland. De Stadsraad Brouwershaven wil langs deze weg de gehele Raad bedanken voor haar consistente en enthousiasmerende houding in dit proces.

Stadsvisie Brouwershaven – de tussenstand

Beste Brouwenaren,

Eind november vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de plannen voor het opstellen van een Stadsvisie, om van Brouwershaven de mooiste Stad aan de Grevelingen te maken. De afgelopen maanden is samen met een aantal bewoners en ondernemers middels werkateliers hard gewerkt om onze wensen en ideeën voor het revitaliseren van Brouwershaven, letterlijk en figuurlijk, in kaart te brengen. Wij zijn daarbij ondersteund door een aantal professionals. Het resultaat van deze eerste verkenning is uitgewerkt in een ‘Kansenkaart’ die u hiernaast ziet.

Graag willen wij onze bevinden met u delen, om aansluitend met u van gedachten te wisselen of wij met de nu gemaakte keuzes op de juiste weg zijn. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een openbare vergadering op:

woensdag 12 april 2017
aanvang 19:30 uur
(zaal open om 19:00 uur)

 


Agenda

1. Opening en welkom

2. Uitgangspunten Stadsvisie

3. De kansenkaart voor Brouwershaven
Toelichting op de kansenkaart door deelnemers van de werkateliers en betrokken adviseurs

Pauze

4. De dialoog
Nadere toelichting op en verkenning van de diverse thema’s (in groepen)

5. Plenaire terugkoppeling

6. Afsluiting

Uitnodiging 12 april - p1Uitnodiging 12 april - p2

Stadsraad Brouwershaven krijgt zijn zin met excuses van gemeenteraad

694ZIERIKZEE – De stadsraad van Brouwershaven mag onder eigen regie verder met zijn stadsvisie. De gemeente betaalt daar geen 50.000, maar 70.000 euro aan mee.

‘Triest dat we dit nu pas kunnen regelen’ (LSD), ‘We betreuren dat dit zo is gegaan’ (VVD). ‘Brouwershaven wacht al veel te lang’(CDA). Het zijn kwalificaties die de gemeenteraad donderdag gaf aan de gang van zaken rond de stadsvisie Brouwershaven. De stadsraad had die al goeddeels op papier staan toen de wethouder vorige maand meldde dat de spelregels waren veranderd. De stadsraad had niet op eigen houtje mogen werken en van 75.000 euro steun kon geen sprake zijn. Dat was in 2015 beloofd, maar in 2016 veranderde de gemeenteraad het beleid. Het gemeentebestuur dacht deze fout met een nieuw voorstel goed te maken, maar daar nam de gemeenteraad donderdagavond genoegen mee.

 In een unaniem gesteund amendement legt de raad de regie bij het opstellen van visies bij de stads- en dorpsraden. Bovendien krijgt Brouwershaven 70.000 euro. In het voorstel van B en W lag de regie naar keuze bij dorpsraad of gemeente en kreeg Brouwershaven slechts 50.000 euro.

Bron PZC

Bijeenkomst Vrijwilligerswerk: ‘Samen optrekken in een veranderende samenleving’

uitnodiging_bijeenkomst_vrijwilligerswerk

Iedere dag zijn talloze vrijwilligers actief op het gebied van sport, hulpverlening, zorg, cultuur, jeugd- en ouderenwerk. Met hart en ziel zetten zij zich in en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen.
Zonder de inzet van vrijwilligers zouden allerlei activiteiten waar inwoners veel plezier en steun in vinden niet mogelijk zijn. Vrijwilligers zijn belangrijk voor Schouwen-Duiveland en worden in de toekomst nog belangrijker!


Vrijwilligerswerk: hoe staan we ervoor?

De tijden veranderen, en snel ook. Veel meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op eigen kracht, op de omgeving en op de inzet van vrijwilligers. Wat betekenen deze veranderingen voor u als vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie?

Samen met u, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en Vrijwilligerspunt Schouwen-Duiveland, willen we in gesprek gaan over hoe we vrijwilligers het best kunnen ondersteunen.

Wanneer en waar?
Maandagmiddag 10 april 2017 van 16.45 uur- 20.30 uur) 453 444 tot en met Brede School Noorderpolder 4301 NW Zierikzee

Aanmelden
Voor een goede organisatie van de avond is het belangrijk om te weten of u wilt deelnemen.

U kunt zich tot en met 3 april 2017 aanmelden bij janny.de.jonge@schouwen-duiveland.nl
Maximaal 2 personen per organisatie.

Voor vragen kunt u mailen aan janny.de.jonge@schouwen-duiveland.nl of bij het Vrijwilligerspunt SMWO s.engel@smwo.nl.

uitnodiging_bijeenkomst_vrijwilligerswerk.pdf

Terugkoppeling commissie- en raadsvergadering inzake Stadsvisie Brouwershaven

Vanavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het ingesloten amendement, waarin het proces en de middelen voor het opstellen van de Stadsvisie worden geborgd. Hier is veel werk en overleg aan vooraf gegaan. En we hadden een mooie volle tribune vanavond. Dit voelt goed! Iedereen heel veel dank voor de inbreng en support.

Onderstaand de opnames van zowel de commissie als de raadsvergadering (raadsbesluit v.a. 27’).

Commissie OR
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/vergadering/407950/Commissie%20Openbare%20Ruimte%2030-03-2017

Gemeenteraadsvergadering
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/vergadering/367028/Gemeenteraad%2030-03-2017

Vanaf volgende week zal het overleg met de gemeente starten over borging.

Tot zover voor nu.
Hanno Canters

Brouwershaven kan verder met stadsvisie

694BROUWERSHAVEN – De stadsraad Brouwershaven kan verder met haar toekomstplan. Er komt alleen geen 75.000 euro subsidie van de gemeente, maar 50.000 euro.

Een week geleden trok de stadsraad boos de stekker uit de stadsvisie, toen in een gesprek met wethouder Wout van den Berg bleek dat de spelregels zijn veranderd. De stads- en dorpsraden hebben niet langer de regie over toekomstplannen, maar de gemeente en het budget is verlaagd. Als antwoord op de boze stadsraad heeft het gemeentebestuur snel een nieuw voorstel geschreven. Daarin staat dat zowel gemeente als stads- en dorpsraden het initiatief mogen nemen.

Wethouder Wout van den Berg: “Een herstelpoging?Ja, kort door de bocht gezegd wel. Maar dan met de nuance dat het de gemeenteraad was die in 2015 besloot dat er stads- en dorpsvisies moesten komen. En dat het ook de gemeenteraad was die eind 2016 vond dat de regie daarover terug naar de gemeente moest.”

Brouwershaven krijgt nu het nieuwe budget van 50.000 euro, 25.000 euro minder dan het oude. Van den Berg: “Als er meer geld moet komen is dat ook aan de raad.” Het nieuwe voorstel komt 30 maart in zowel commissie- als raadsvergadering.

Bron: PZC

Hanno Canters: Dit artikel is zonder raadpleging van de Stadsraad geschreven. Het voorstel voor borging en geld voor de Stadsvisie wordt donderdag 30 maart a.s. om 19:30 in een speciale commissievergadering en direct daarop aansluitend in de gemeenteraad behandeld. De Stadsraad heeft vertouwen in de politiek en het bestuur en gaat er vanuit dat dit donderdag goed komt.

Brouwerhaven: ‘Dit is rommelig. Onnodig’

images0.persgroep.net

BROUWERSHAVEN – Brouwershaven is mooi. Maar kan nog veel mooier. De smalstad is aan onderhoud onderhevig, constateerde de stadsraad. Terecht, zo blijkt bij nadere inspectie. Er zijn wel wat verfpotten en snoeischaren nodig.

Als de stadsraad de stad bijeen roept om het over de toekomst te hebben, dan zit gelijk het hele Tonnenmagazijn vol. De inwoners van Brouwershaven zijn betrokken. Het is hun stadje. En daar valt wel wat aan te verbeteren, luidde de conclusie na de laatste vergadering.

Rommeligimages1.persgroep.net

Wat dan? Kom maar mee, zegt voorzitter Hanno Canters. Die heeft nog maar drie stappen uit zijn woning aan de Markt gezet of hij stopt. Bij een parellelle serie scheefgereden paaltjes. ,,Dit is rommelig. Onnodig.”

Vier stappen verder en hij stopt weer. Op een overvolle parkeerplaats. ,,Zo veel auto’s. Maak er nou eens een mooi plein van, met een paar parkeerplaatsen voor de ondernemers en hun klanten, en laat de rest buiten het centrum parkeren.”

Rotterdamimages2.persgroep.net?

Tien stappen verder en Canters staat weer stil. Tussen ondergrondse afvalcontainers, palen en borden. ,,Als je de ene kant op kijkt, wordt je zicht op het mooie oude stadhuis ontnomen door een wirwar aan borden en als je de andere kant op kijkt, zie je dat het nog 80 kilometer is naar Rotterdam. Rotterdam! Hallo, we staan hier in de oude binnenstad van Brouwershaven. Maar eigenlijk dus op een doorgaande weg. Zonde.”

En zo heeft de voorzitter van de stadsraad nog wel meer kanttekeningen. Over de authentieke straatlantaarns die prompt werden vervangen door moderne lampen, over de loopplank over de sluis die plotseling weg was. ,,Het zijn zaken waar we het hier allemaal over eens zijn”, vertelt Canters. ,,Brouwershaven is mooi, maar als we mooi willen blijven, dan zal er geïnvesteerd moeten worden. Dat heeft de gemeente de laatste jaren te weinig
gedaan. Althans, hier. Al het geld ging naar Renesse, Bruinisse en Zierikzee.”

Bolwerken

De bolwerken, je zou ze haast vergeten. Omdat ze nauwelijks zichtbaar zijn door al die bosschages. ,,We hebben als stadsraad een landschapsarchitect in de arm genomen die eerder werkte in Brielle en Willemstad. Wat hij daar heeft gedaan, is lelijke struiken weghalen zodat je de oude vesting weer te zien kreeg. Dat willen we hier ook.”

Op het bolwerk staan twee picknickplaatsen. Bij de ene ontbreekt het bankje, bij de andere de prullenbak. De 18e eeuwse sluis die groen is van begroeiing, de hekjes met afgebladderde verf, de naast het voetpad gelegen stortplaats van snoeiafval, de eeuwige molshopen. Hoe meer Canters erop let, hoe meer hij zich ergert. ,,We willen echt geen Veere zijn, het hoeft echt niet tot in de puntjes, maar onze toeristen krijgen nu een rommelig beeld van Brouwershaven. Dat vinden wij zonde.”

Antikraak

Maar ja, wie moet dat allemaal gaan betalen? Met de 75.000 euro die de stadsraad dacht te krijgen, maar die nu toch niet meer komen omdat de gemeente de regie van de stadsraad heeft overgenomen, kun je nog geen fractie van alle wensen bekostigen.

Maar kijk eens daar, wijst Canters naar de oude peuterspeelzaal. ,,Dat is nu antikraak, maar het is allemaal strategische grond van de gemeente. Bouw daar huizen! Mensen staan te springen om hier te wonen. En als je autobedrijf Slager nou naar het industrieterrein verplaatst, heb je nog meer bouwgrond. Een prachtig stadje onder de rook van Rotterdam. Wie wil dat nou niet?”

 Bron PZC

Miscommunicatie nekt stadsvisie Brouwershaven

Vorige week heeft de Stadsraad Brouwershaven een brief geschreven naar alle fractievoorzitters in de gemeenteraad en de leden van het college van B&W over de borging van onze stadsvisie (regievoering) en de financiële middelen die wij daarvoor willen inzetten. Door de publicatie van onze brief op de website van de gemeente, is dit krantenartikel vandaag in de PZC gekomen. We willen graag de rust bewaren, want wat in het artikel staat is niet helemaal waar; we hebben het proces namelijk niet stil gelegd en het loopt juist heel erg goed. Mocht er meer nieuws volgen dan houden jullie daar uiteraard graag van op de hoogte.

Volledig krantenartikel Bron PZC
694BROUWERSHAVEN – De stadsraad van Brouwershaven stopt met voorbereidingen van de stadsvisie. Het geld dat de raad dacht te krijgen voor het toekomstplan, komt niet. Miscommunicatie tussen stad en bestuur.

Brouwershaven kan wel een opkikker gebruiken, kaartte de stadsraad vorig jaar aan in het gemeentehuis. Dat vonden ze daar ook: 75.000 euro zou vrijkomen om de smalstad te revitaliseren.

Samen met een landschapsarchitect ging de stadsraad aan de slag met de stadvisie. Het gemeentehuis werd op de hoogte gehouden. In december was er nog een afspraak, in januari was er nog mailcontact. Maar toen werd het stil. Tot de stadsraad hoorde dat er helemaal geen geld komt.

Tussendoor is namelijk nog een amendement aangenomen. ,,Daarin staat dat de regie wordt gelegd bij de gemeente”, zegt wethouder Wout van den Berg. ,,Met dat besluit komen eerdere besluiten te vervallen. Ook geldelijke toezeggingen.”

Terwijl de stadsraad nou juist dacht dat met dat amendement de regie bij de stadsraad werd gelegd. ,,Wij voelen ons niet serieus genomen”, schrijft Hanno Canters namens de stadsraad.

Verkeerde interpretatie of verkeerde uitleg? Allebei, zegt LSD-raadslid Robbert Lievense. ,,We zijn al heel lang regiegemeente, maar als we iets niet kunnen is het regie voeren. Dus we gaan eerst de term regie goed omschrijven en die vervolgens voeren. Met de stadsvisie blijft de basis, zodat de stadsraad door kan met waar die mee bezig was.”

 

Kastanjeboom geplant voor 100 jarige in Brouwerhaven

VIDEO | BURGHSLUIS – Vijfenzestig jaar heeft Martien Hart op ‘‘t Ouwe Sluusje’ gewoond. Had de gemeente Schouwen-Duiveland geen boom voor Martien geplant, dan hadden zijn oude buurtjes dat wel gedaan als-ie honderd werd.

694Want de familie Hart is Burghsluis en Burghsluis is de familie Hart, zoals één van de buren het donderdag zei. ,,Hij is een echte Zeeuw, in hart en nieren en helemaal vergroeid met het Sluusje’’, vertelt oud-buurvrouw Annemarie Kuipers. Met de Watersnoodramp werd ’t Sluusje hard getroffen. Tien mensen uit het buurtje kwamen om. Voormalig paardenknecht én ‘burgemeester van ’t Sluusje’ Martien bouwde daarna stukje bij beetje de buurt weer op. Donderdag plantte hij er eigenhandig een juttepeer. ,,Omdat ik die peertjes vroeger ook altijd in Burgh ging halen.’’


De gemeente Schouwen-Duiveland geeft elk jaar alle eeuwelingen een boom. Behalve de juttepeer van Martien werd een tamme kastanjeboom geplant voor mevrouw Corrie Catsman-Slager, in het Slingerbos in Brouwershaven. Op Schouwen-Duiveland zijn inmiddels zo’n dertig bomen voor honderdjarigen geplant.

Boomfeestdag

OBS de Schoener doet mee met 20 leerlingen aan de te houden boomfeestdag op woensdag 22 maart 2017. Het thema dit jaar is “Bomen verbinden”.
De wens is wilgen knotten aan de trambaan in Zonnemaire tussen 10:30 – 12:00 uur.

Gedenkboom

Nieuwe bomen voor oude mensen

Twee 100-jarigen van Schouwen-Duiveland krijgen komende week een eigen gedenkboom.

Op donderdagmiddag 16 maart, Mevrouw Catsman plant een tamme kastanje geplant in het Slingerbos bij Brouwershaven en meneer Hart zet een juttepeer aan de Oude Havenweg in Burghsluis. Het planten van bomen voor en door eeuwelingen is een traditie op het eiland. De 100-jarigen mogen dan ook altijd zelf de soort kiezen.

Bron PZC

Terrassenbeleid

foto

Terrassenbeleid 2017

Het huidige terrassenbeleid sluit niet meer aan op de hedendaagse praktijk. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het terrassenbeleid in 2017 actualiseren.


Wij horen graag uw mening

Inmiddels hebben wij een eerste concept gemaakt van een nieuw terrassenbeleid.

Graag informeren wij u over de voorgenomen wijzigingen. Voordat wij dit nieuwe beleid vaststellen willen wij bij de gebruikers van terrasvergunningen, de omwonenden, dorpsraden, de branchorganisatie en ondernemersverenigingen toetsen of dit beleid beter aansluit op de behoefte.

Wij hopen dat de aanwezigen extra input kunnen geven om het conceptbeleid aan te vullen en te verbeteren. Dit doen we met een openbare inspraakavond op maandag 27 maart 2017 in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur starten we met een presentatie, gevolgd door een discussie. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Wat komt er zoal ter sprake?

 • Ruimere mogelijkheden voor meubilairkeuze
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een winterterras
 • De verplichte ruimte tussen terras en rijbaan
 • Welstand, masterplannen en beeldkwaliteitsplannen van enkele kernen
 • Het voorkomen van overlast voor omwonenden

Aanmelden
Wilt u als u komt dit uiterlijk 23 maart 2017 melden aan Carina Verlinde via carina.verlinde@schouwen-duiveland.nl.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

concept beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1
concept toelichting en bijlagen beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1

Buurtzorg vindt onderkomen in Brouwershaven

Buurtzorg onderkomen in BrouwershavenBuurtzorg heeft na tien jaar haar plaats wel veroverd. Nieuw onderkomen in Brouwershaven

Buurtzorg Nederland bestaat tien jaar en ook op Schouwen Duiveland is de club al acht jaar actief. Reden voor een feestje... Deze week reden er drie bussen met cliënten naar de Zak van Zuid-Beverland. Even eruit. Buurtzorg is op Schouwen-Duiveland inmiddels uitgegroeid tot zes teams (twee in Zierikzee, en één in Bruinisse, Renesse, Haamstede en Brouwershaven) en telt vijftig medewerkers. Buurtzorg is een initiatief geweest van Jos de Blok uit Almelo. Hij wilde af van de ongebreidelde groei van managementlagen in de zorg en bedacht een concept, waarbij de managementstructuur werd weggelaten en de zorgverleners zelf aan het roer kwamen te staan. En na tien jaar werkt het nog steeds prima, zeggen Annet Verwest uit Drieschor en Margriet Selders; beiden actief in Middenschouwen. De komst van Buurtzorg hakte er wel even in op Schouwen-Duiveland. Zo'n zesentwintig medewerkers van bestaande zorgaanbieders namen ontslag en stortten zich in het Buurtzorgavontuur. Volgens Annet Verwest zijn de meesten nog steeds actief binnen de organisatie wat voor haar betekend dat de medewerkers het naar hun zin hebben. Op dit moment heeft Buurtzog zo'n driehonderd cliënten en dat is volgens Margriet Selders redelijk constant. "Ja eigenlijk verandert dat niet echt. Er gaat eens iemand weg en er komen weer nieuwe mensen bij".Mensen die zorg aan huis nodig hebben; persoonlijke verzorging en verpleegzorg. Nadrukkelijk niet te verwarren met huishoudelijke hulp, zoals die door de gemeente wordt toegekend. Wie zorg nodig denkt te hebben meldt zich bij een zorgaanbieder naar keuze, die vervolgens met het zorgkantoor het administratieve deel voor haar rekening neemt. Ook de medewerkers van Buurtzorg hebben geen last van die administratieve rompslomp. Die wordt in het hoofdkantoor in Almelo afgehandeld. En juist dat vinden de twee erg prettig. Op die manier zeggen ze meer tijd vrij te kunnen maken voor wat sociaal contact met de cliënten. Die dreigen vaak in eenzaamheid te raken en stellen een praatje of een kop koffie erg op prijs. Annet Verwest: "Er is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de zorg en daar kwam Buurtzorg erg goed uit. Dat is natuurlijk erg leuk om te horen". De kritiek dat Buurtzorg vooral de 'gemakkelijke' cliënten heeft en de andere zorgaanbieder de intensieve zorg, spreekt ze tegen. "Dat hoor je ja. Maar dat is niet waar. Wij verplegen de mensen ook thuis hoor". Volgende week opent het team Middenschouwen overigens haar nieuwe kantoor in Brouwershaven; aan de Noorddijkstraat nummer 8 waar eerder een witgoedzak zat. Het moet nog ingericht worden, maar op deze manier probeert het team zichtbaarder te zijn. En als die verhuizing achter de rug is gaan de teams op het eiland kijken of ze het onderlinge overleg kunnen verbeteren. Volgens Margriet Selders van belang omdat de verschillende teams verschillende deskundigheid in huis hebben. "En daar kunnen we dan allemaal gebruik van maken". Maar deze week stonden de busreisjes centraal. "In het teken van eenzaamheidsbestrijding. Want dat is zo belangrijk", besluit ze.
Bron Wereldregio

Standplaatsenbeleid

foto

Inspraak beleidsvorming standplaatsenbeleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om in 2017 het standplaatsenbeleid te actualiseren. Het huidige beleid dateert alweer van 2011 en gebleken is dat de hedendaagse praktijk niet meer aansluit op het huidige beleid..

Uw mening is van belang…..bezoek de inspraakavond

Wij hebben inmiddels een eerste concept gemaakt van een nieuw standplaatsenbeleid.

Dit beleid willen we, voordat wij het vaststellen, toetsen bij de gebruikers van de standplaatsvergunningen, de omwonenden van standplaatslocaties, dorpsraden en ondernemersverenigingen. Wij organiseren daarvoor een voor iedereen toegankelijke inspraakavond in de burgerzaal op het gemeentehuis in Zierikzee op 16 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.00 uur maken we kennis aan de bar met een kopje koffie en om 19.30 uur starten we met de presentatie en de discussie. Wij hopen van de aanwezigen nuttige informatie te krijgen om het beleidsstuk aan te vullen of te versterken.

Wij verzoeken u uw komst voor 12 maart 2017 aan te kondigen bij de behandelend ambtenaar de heer A. Franse via het mailadres adrie.franse@schouwen-duiveland.nl.

De belangrijkste wijzgigen op een rijtje

 • Het mogelijk maken van een culinaire standplaats op het Havenplein in Zierikzee.
 • Het niet langer verlenen van standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen in de openbare ruimte als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn. Die vergunningen krijgen een maximale looptijd van 5 jaren.
 • Bij meer gegadigden voor een standplaatslocatie wordt geloot.
 • Voor standplaatsvergunningen op eigen terrein en voor medische diensten (bevolkingsonderzoek) kan ongewijzigd een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.
 • Er is een overgangsregeling voor huidige vergunninghouders met een standplaats in de openbare ruimte: de vergunning voor onbepaalde tijd wordt omgezet naar een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van éénmalige verlenging voor drie jaar. Na die periode komen alle standplaatsen beschikbaar om via een loting te worden vergund.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

Concept beleidsregels standplaatsen 2017
Concept toelichting beleidsregels standplaatsen 2017
Bijlage beleidsregels standplaatsen 2017

Subsidie koningsdag & sinterklaas

Op 24 november 2016 nam de gemeenteraad een motie aan over een pilot met subsidies voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas in 2017. De in de motie benoemde subsidie bedraagt 1 euro per inwoner voor Koningsdag en 1 euro per inwoner voor Sinterklaas. Het college heeft vandaag besloten over de uitvoering van deze motie.

Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen. De bedragen per kern, per feest, zoals benoemd in de motie staan vermeld in onderstaande tabel. We verzoeken u deze subsidiemogelijkheid onder de aandacht te brengen bij lokale organisatoren van volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas.

Besluit college: centraal aanvragen
In de motie staan de beschikbare extra subsidiebedragen voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern benoemd. Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, maar ook stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen.

Dorps- en stadsraden ontvangen nu al leefbaarheidsbudgetten ter verdeling voor lokale initiatieven (budgetsubsidie). Deze subsidiebedragen blijven in tact, hier verandert niets aan. Als stads- en dorpsraden zelf volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas willen organiseren, kunnen zij hier ook zelf subsidie voor aanvragen. Hierbij geldt wel dat zij deze extra subsidie correct moeten opnemen en verantwoorden in hun administratie over 2017. In 2018 wordt deze verantwoording opgevraagd om de evaluatie van de pilot te kunnen uitvoeren.

Pilot betreft alleen 2017
In 2017 kunnen organisatoren van activiteiten rondom Koningsdag en Sinterklaas subsidie aanvragen bij het college. De pilot wordt voorlopig alleen in het jaar 2017 uitgevoerd. Of de pilot nog een vervolg krijgt wordt in 2018 naar aanleiding van de evaluatie besproken.

Hoe subsidie aan te vragen
Wilt u een subsidieaanvraag indienen, maakt u hiervoor dan gebruik van het aanvraagformulier. Uw aanvraag voor deze projectsubsidie voor volksfeesten moet uiterlijk 4 weken voor de activiteit bij het college ingediend zijn. Deze termijn wijkt af van de standaard termijn die op het aanvraagformulier vermeld staat.

Iedereen kan het formulier downloaden en printen door op de gemeentelijke website http://www.schouwen-duiveland.nl in het zoekvak rechts boven ‘subsidie aanvragen’ te tikken. Kies uit de resultaten het onderwerp “Subsidie aanvragen bij de gemeente Schouwen-Duiveland”. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden en printen.

Contactpersoon bij vragen
Hebt u vragen over deze pilot, de subsidiebudgetten of werkwijze, neemt u dan contact op met Bert Stuit via 0111 452 141 of bert.stuit@schouwen-duiveland.nl

Maximale budgetten voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern
Kernen op S-D Aantal inwoners 1-1-2016 Budget Koningsdag Budget Sinterklaas

Kernen op S-D 
Brouwershaven
Bruinisse
Burgh-Haamstede
Dreischor
Ellemeet
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland
Ouwerkerk
Renesse
Scharendijke
Serooskerke
Sirjansland
Zierikzee
Zonnemaire

Aantal inwoners 1-1-2016
1.368
3.913
4.284
984
354
1.019
2.691
758
320
2.298
626
1.552
1.284
288
350
11.017
757

Budget Koningsdag
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Budget Sinterklaas
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Openbare raadsbijeenkomst toekomst huisvesting basisonderwijs Schouwen-Duiveland

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de openbare raadsbijeenkomst over de toekomst van de huisvesting van basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. Het conceptplan wordt aanstaande maandagavond 13 februari 19:00 uur aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare raadsbijeenkomst. Wethouder Onderwijs Jacqueline van Burg opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio, inclusief financiële consequenties. Het gaat hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader uitgewerkt samen met betrokkenen binnen de kaders van het beleidsplan.

De aard van deze bijeenkomst is puur informatief.

Vervolg
Na de raadsbijeenkomst volgt het reguliere besluitvormingsproces in het college, de raadscommissie Samenleving en Bestuur en de gemeenteraad. Naar verwachting wordt Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op 20 april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd.

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig.

Landschapsontwikkelingsplan

In 2016 is er weer gewerkt aan de TOP-projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan van Schouwen-Duiveland. Zo hebben 60 basisschoolleerlingen landschapslessen gevolgd en zijn met (natuur)ouders op pad gegaan, is er voor de derde maal een landschapsdag georganiseerd op het terrein van De Molenberg in Burgh-Haamstede, zijn er 382 cultuurhistorische elementen in het buitengebied van Schouwen-Duiveland geïnventariseerd die via een digitale kaart raadpleegbaar zijn, zijn de voorbereidingen gestart voor realiseren van twee ruiterrustplaatsen en het beleefbaar maken van de 16 verdronken en gekrompen dorpen van Schouwen-Duiveland, zijn er weer een aantal Schouwers geplaatst en zijn de klapbank bij museum Goemanszorg, het voetpontje bij Schuddebeurs en Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee een feit. In de recent verschenen nieuwsbrief hebben we de resultaten van 2016 op een rij gezet en gaan we in op het vervolg.

Hier kunt u de nieuwsbrief nr.6 downloaden.

Informatieavond speelruimtebeleid

Afgelopen periode is het speelruimtebeleid opgesteld. Dit is tot stand gekomen op basis informatie die eilandbreed is opgehaald.

Onder andere door rondgangen met de kinderen. Flmpjes van deze rondgangen kunt u hier zien.

Op 24 januari heeft het college het concept speelruimteplan besproken en vrijgegeven voor inzage. Graag lichten we het beleidsplan ook aan u toe en willen we u de gelegenheid bieden om uw laatste opmerkingen aan ons mee te geven.

We nodigen u daarom uit voor een Informatieavond op donderdag 9 februari. In verband met de reservering van de ruimte vragen wij u om aan te melden op het e-mail adres Annelieke.Schipper@schouwen-duiveland.nl

Op basis van deze avond wordt het beleid, voordat het naar de raadscommissie gaat, mogelijk nog aangepast. Vervolgens is het de bedoeling om het plan aan te bieden aan de raadscommissie. Vervolgens wordt het dan besproken in de gemeenteraad. Voor u is er dan nog gelegenheid om in te spreken.

Highlights speelruimteplan
Met het speelruimteplan hebben we rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen op ons eiland. De wens tot meer uitdaging is er in verwerkt, voor iedere speelplek is een advies gegeven hoe deze (her)ingericht kan worden.

Het tijdsbestek voor uitvoering van het speelruimteplan is tien jaar. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt. Door omvorming en verplaatsing willen we de ambities uit het speelruimteplan realiseren.

Hier kunt u het Speelruimteplan en de Plekkentekening downloaden. 

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig op deze informatieavond.

Kerstboomverbranding & lampionoptocht

03_20161221_poster-kerstboomverbrandingDe Scouting Grevelingengroep Brouwershaven houdt op zaterdag 14 januari 2017 in samenwerking met de Brandweer, Stadsraad, Muziekvereniging Apollo, Majorettevereniging Apollonia, de Watersportvereniging en andere vrijwilligers voor de tweede keer de traditionele Kerstboomverbranding en dit jaar combineren we dat met de lampionnenoptocht. Die avond bent u van harte welkom onder het genot van Koek en Zopie om het enorme vreugdevuur bij te wonen. Gratis lampionnen worden vanaf 18:15 uur uitgedeeld bij de muziektent op de Markt, onder begeleiding van de muziek en majorettes is de aanvang van de verlichte optocht om 18:30 uur. Aansluitend is er de spectaculaire kerstboomverbranding op het scoutingterrein waar de brandweer om 19:00 het vreugdevuur zal aansteken. De kerstbomen kunnen ingeleverd worden in Brouwershaven op de Markt, veldje Meekrapstraat of het scoutingterrein. In Zonnemaire bij de ingang van het sportveld, het transport naar Brouw wordt verzorgd.

http://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/71930/kerstboomverbranding-en-lampionoptocht-
http://www.wereldregio.nl/2017/01/03/kerstboomverbranding-en-lampionoptocht/

Rayonhoofd gezocht!

Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Schouwen-Duiveland is in samenwerking met de Gemeente Schouwen-Duiveland en Hartveilig Wonen gestart om onze gemeente Schouwen-Duiveland Hartveilig te maken. Dat wil zeggen dat er voldoende AED's (Automatsiche Externe Defibrillator) beschikbaar zijn en ook voldoende burgerhulpverleners. Een burgerhulpverlener is iemand die is opgeleid om te kunnen reanimeren, inclusief het gebruik van een AED.

Om dit project is goede banen te leiden is er een werkgroep gevormd bestaande uit een kerngroep en rayonhoofden. Wij hebben echter nog niet voor iedere stads- en dorpskern een rayonhoofd. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die deze taak voor hun stad of dorp op zich willen nemen.
In de bijlage vind u de taakomschrijving voor de rayonhoofden.

Voor de kernen waar nog geen rayonhoofd beschikbaar voor is, wordt deze taak voorlopig weg gelegd bij de stads- of dorpsraad.

Bij deze vragen wij u om uzelf beschikbaar te stellen als rayonhoofd! Of deze informatie door te sturen naar iemand die interesse heeft in deze taak. Aanmelden kan door uw gegevens te mailen naar: dejongeriny@gmail.com.
Vermeld daarbij de volgende gegevens.

Kern
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres

Er zijn al mensen die zich voor hun kern beschikbaar hebben gesteld als rayonhoofd waarvoor dank! Willen deze mensen wel even reageren op deze email met hun gegevens?

Bij voorbaat dank.

Werkgroep Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland

Dhr. M.J. (Riny) de Jonge

Taakomschrijving rayonhoofd

Voor het project `Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland” is er een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit een kerngroep en per stad of dorpskern een rayonhoofd.

Kerngroep

De kerngroep bewaakt de grote lijnen van de werkgroep en fungeert als vraagbaak voor de rayonhoofden. De kerngroep bestaat uit:

 • Peter Aarnoudse vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten
 • Jeffrey van Doorenmalen vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten, financiën
 • Riny de Jonge aansturing rayonhoofden
 • Evelein Mesman coördinator opleidingen reanimatie en AED

Rayonhoofden

Rayonhoofden zijn mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven. Van de rayonhoofden wordt verwacht dat zij voor hun stad of dorp zorg dragen dat er een volledige dekking is met betrekking tot het aantal AED’s die beschikbaar zijn voor Hartveilig Wonen. Daarnaast zorgt het rayonhoofd dat er voldoende vrijwilligers aangemeld zijn als burgerhulpverlener.

Voor een uitleg over de werking van Hartveilig Wonen zie:

Het rayonhoofd zorgt dat de kerngroep altijd beschikt over de actuele informatie. Zodra uw rayon voldoende AED’s en vrijwilligers heeft, is het uw taak om deze situatie te bewaken. Dat wil zeggen dat u regelmatig controleert of de AED’s nog aanwezig zijn, voldoende onderhouden en bereikbaar zijn.

Als het aantal vrijwilligers terugloopt, zoekt u naar nieuwe vrijwilligers, die vervolgens geschoold worden. Daarnaast neemt u deel aan de werkgroepvergaderingen.

Uiteraard hoeft u dat niet allemaal alleen te doen. Binnen de werkgroep is al veel werk verzet en kennis beschikbaar. Heeft u vragen over:

 • De werking van Hartveilig Wonen;
 • De werking van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Een AED (buiten)kast;
 • De juiste manier om uw project aan te pakken;
 • De cursus reanimatie & AED;
 • Enz.

Dan kunt u altijd contact opnemen met één van de werkgroep leden. Samen staan we sterk en zorgen we voor een Hartveilige gemeente Schouwen- Duiveland!

Ben je Bob, zeg het hardop!

ben-je-bob-zeg-het-hardop
Van half december 2016 tot half maart 2017 wordt er campagne gevoerd gericht op preventie van rijden onder invloed van alcohol. De campagne wordt massamediaal gevoerd met TV-sports, radiospots, online banners, attentieborden, posters langs de weg e.d. Uiteraard zal politie ook controleren op alcohol in het verkeer.

In 200 is Bob in Zeeland geïntroduceerd. Sindsdien is Bob een vaste waarde in de campagnes. Voor een ruime meerderheid van de automobilisten is het maken van Bob-afspraak inmiddels een gewoonte.

Doel van de campagne is automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Dat schept voor henzelf en voor iedereen in de directe omgeving duidelijkheid over het voornemen om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden. Uit onderzoek weten we dat als mensen dit uitspreken ze meer geneigd zijn om zicht eraan te houden. Door zich vroeg als Bob kenbaar te maken doet diegene ook een beroep op zijn omgeving om hem/haar te helpen bij het nakomen van zijn/haar voornemen. Met de poster "Ben je Bob, zegt 't hardop!" wordt hier nadrukkelijk de aandacht op gevestigd.

Als vaste deelnemer van onze Zeeuwse verkeersveiligheidcampagnes, sturen wij u bijgaande campagnematerialen. Hiermee kunt u meewerken aan het verkeersveiliger maken van de provincie.

rovz_folder_bob_2016

rovz_folder_bob_2016_0

Slim met geld omgaan ‘Dina schrijft’!

logo-sd

Persbericht

Datum             28-11-2016
Woordvoering      Debby Hanse
debby.hanse@schouwen-duiveland.nl
Tel: 0111-452273
06-30281772

Gratis magazine aan voor minima
met bespaartips en regelingen

Schouwen-Duiveland is een nieuw magazine rijker: ‘Dina schrijft’. Deze speciale editie voor en door de minima is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland en Dina Bart, budgetcoach en hoofdredacteur van ‘Dina schrijft. Deze bewaarspecial bevat informatie over de minimaregelingen van de gemeente en allerlei tips om slim met geld om te gaan ‘Dina schrijft’ is gratis verkrijgbaar, onder meer in de hal van het gemeentehuis (balie werk en inkomen).

De regelingen om mensen met een krappe beurs te ondersteunen zijn er. Maar in de praktijk blijkt dat mensen met weinig inkomen niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke voorzieningen. Daardoor missen ze een tegemoetkoming waarop ze wel recht hebben. “Als gemeente steken we veel energie in de voorlichting over deze regelingen aan mensen met een minimum inkomen. Toch bereiken we nog lang niet iedereen en dat is jammer”, aldus wethouder Cees van den Bos (sociaal domein).

Om daarin verandering te brengen heeft Dina Bart op verzoek van de gemeente een speciale, eenmalige en gratis editie voor Schouwen-Duiveland samengesteld. ‘Dina schrijft’ is een full colour bewaarmagazine met informatie, tips, regelingen en mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen. Het tijdschrift is een initiatief van Dineke Bart van de stichting Uit-zicht ( http://www.stichtinguit-zicht.nl/ ).

Als budgetcoach, maar vooral ook als ervaringsdeskundige deelt zij via dit tijdschrift haar kennis met anderen Dat gebeurt onder meer door een artikel over verstandig boodschappen doen, goedkoop wassen met zelfgemaakt wasmiddel en budgettering.

Dina schrijft is behalve in het gemeentehuis, ook verkrijgbaar bij de bibliotheek in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede, het Leger des Heils (Poststraat Zierikzee), sportcentrum Laco (Zierikzee) en de ruilwinkel/kledingbeurs (Calandweg, Zierikzee) en de dorpshuizen.

Digitale versie: Dina schrijft:
DINAschrijft Schouwen-D. v9.pdf

Stadsvisie

Stadsvisie Brouwershaven 2017

 Stad – Haven – Buitenplaatsen

In 2013 heeft de Stadsraad een visie voor de toekomst gepresenteerd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland onder de titel “Tijd voor de Toekomst” waarbij veel elementen zijn benoemd die nog steeds actueel zijn. Geconstateerd kan worden dat er nog onvoldoende is uitgevoerd van de gewenste acties.

Geheel in lijn met de door de overheid gewenste Participatie-samenleving en de eigen notitie van de Gemeente “Tij voor de Toekomst” heeft de Stadsraad onlangs besloten haar eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk te nemen om te komen tot een concretere visie met daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor de komende jaren.

Daarin zullen ‘verlanglijstjes’ worden opgenomen die op korte termijn worden gerealiseerd en uiteraard ook wensen voor de nabije toekomst.

Daarbij is ondersteuning vanuit de Gemeente in allerlei aspecten onontbeerlijk en noodzakelijk zowel bestuurlijk, politiek als ambtelijk.

Frisse start

Omdat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de wensen uit 2013 van de Stadsraad bestaat er op dit moment weinig vertrouwen dat er in Brouwershaven werkelijk ‘iets’ wordt gedaan of gaat gebeuren.

Dat gevoel moet veranderen en dat kan !!!

Brouwershaven is de 2e ‘stad’ op het eiland Schouwen-Duiveland en ook de enige plaats die de naam ‘haven’ draagt !

Vanuit de historische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en de relatie met het water willen we in kaart brengen welke acties en ingrepen wenselijk en noodzakelijk zijn om deze ‘cadeaus’ voor vooral eigen bewoners maar ook voor bezoekers ‘zichtbaar’ en ‘voelbaar’ te maken.

Het is al op vele plaatsen gebleken dat het revitaliseren van de buitenruimte, de woonomgeving, leidt tot revitalisering van de samenleving, wat weer leidt tot particuliere initiatieven. Dat gebeurt op velerlei terrein, zowel materieel (investeringen) als immaterieel (leefbaarheid en sociale cohesie).

Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie voor de korte en langere termijn is het de bedoeling er zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken.

Middels werkateliers en excursies denken we bewoners te kunnen interesseren om op voor hen belangrijke onderwerpen te kunnen participeren. Professionals, onder regie van de Stadsraad, zullen daarbij behulpzaam zijn om voorstellen en verlangens realistisch en zichtbaar te maken. Ook de Gemeente zal gevraagd worden de nodige input en ondersteuning te leveren.

In maart/april 2017 zullen we weer een openbare vergadering houden waarin de resultaten zullen worden gemeld en besproken. In mei/juni 2017 zullen we dan onze nieuwe Stadsvisie kunnen presenteren.

Doe mee en maak Brouwershaven ’t mooiste stadje aan de Grevelingen !!!

Nieuwe leden gezocht!

img_4636Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mailtje naar Stadsraad Brouwershaven info@stadsraadbrouwershaven.info met motivatie en cv, of neem contact op met de secretaris van de Stadsraad, Angelique van Dongen via http://www.stadsraadbrouwershaven.info/contact/.

Extra geld voor straten Brouwershaven

extra-geld-voor-straten

BROUWERSHAVEN – Tijdens het vervangen van de riolering onder het Bostonplein en de Verhoeffstraat in Brouwershaven werd ontdekt dat de wegverharding nodig aan vervanging toe is. De straat dichtleggen en volgend jaar met geld uit de begroting weer open maken is niet ‘handig en verstandig’, laat wethouder Jacqueline van Burg weten. De budgetten voor het onderhoud van wegen zijn echter al besteed, dus haalt het college 76.500 euro uit het potje ‘onvoorzien’. Dat mag als de kosten ‘onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar’ zijn. Volgens de wethouder is daar nu sprake van. De gemeenteraad wordt achteraf gevraagd de investering goed te keuren.

door Ton van den Nouweland – © Provinciale Zeeuwse Courant, op dit artikel rust copyright.

Stadsraad Brouwershaven tegen verkoop huizen als tweede woning

Stadsraad Brouwershaven tegen verkoop huizen als tweede woning
tekoopverkocht

BROUWERSHAVEN – De stadsraad Brouwershaven vreest leegstand nu het laatste jaar vrijwel alle te koop staande huizen in Duitse of Belgische handen zijn overgegaan. De stadsraad heeft hierover een alarmerende brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Sinds de zomer van vorig jaar staat het gemeentebestuur ‘deeltijdwonen’ toe. Dat geeft recreanten de mogelijkheid om op Schouwen-Duiveland een tweede huis te kopen. “Deze woningen zullen een groot deel van het jaar leeg staan en dat tast de leefbaarheid aan,” meldt de stadsraad. De raad wijst er verder op dat deeltijdbewoners minder gebruik maken van scholen, horeca, winkels en andere voorzieningen, waardoor het moeilijk wordt deze in stand te houden. De Brouwse volksvertegenwoordigers raden het gemeentebestuur dan ook aan de verkoop van huizen alleen toe te staan voor permanente bewoning.
Bron PZC

Onkruidverbrander gespot!

 

IMG_4172

Inwoners van Brouw, de onkruidverbrander is vandaag gespot in de Molenstraat! Heel de week nog actief van 06:00 – 18:00 uur. Top werk van deze meneer, jammer genoeg hoort hij dikwijls anders. Tenslotte wordt deze meneer ook maar gestuurd. Heeft u klachten bel de servicelijn……

‘Rondje Schouwen-Duiveland’ in de ‘Week van de Eenzaamheid’

Zoals u wellicht in de media hebt gelezen, organiseert SMWO op 22 september een “Rondje Schouwen-Duiveland” voor mensen die weinig contacten hebben en thuiswonend zijn (dus niet in een verpleeeghuis of verzorgingshuis). Gedurende een ochtend of een middag gaan vrijwilligers met eigen auto met de deelnemers op pad om volgens een routesuggestie (waar dus ook wat vanaf geweken kan worden) mooie plaatsen te bezoeken en bv. plaatsen “van vroeger”. Halverwege is een koffiestop bij de Heerenkeet. Reiskosten worden vergoed tot een max. aantal km. Verdere informatie vindt u onder persbericht.
Mocht u mensen uit uw omgeving kennen die dit leuk zouden vinden en tot de doelgroep behoren, dan kunt u, in overleg, diegene aanmelden via de site www.smwosd.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden. De inschrijving sluit 10 september (vol=vol). We hopen dat we mensen die misschien weinig uitstapjes meer maken, wat van ons mooie eiland kunnen laten zien en dat zij een gezellige ochtend/middag hebben.
Hartelijk bedankt voor de medewerking en we hopen op een gezellige en mooie dag met elkaar!

Persbericht ‘Rondje Schouwen-Duiveland’

Eind september 2016 wordt landelijk aandacht besteed aan de problemen rondom eenzaamheid tijdens de Week van de Eenzaamheid. In Nederland voelt meer dan een miljoen mensen zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en individualisering krijgen zij het gevoel “er niet meer bij te horen”.Minder contacten leiden er vaak toe, dat je wereldje letterlijk en figuurlijk kleiner wordt. Ook gezondheidsproblemen kunnen een gevolg zijn van een gevoel van eenzaamheid.SMWO organiseert op 22 september een “Rondje Schouwen-Duiveland”: een autoritje over ons mooie eiland met een gezellige koffiestop in de Heerenkeet in Kerkwerve, waar de deelnemers en vrijwilligers samen komen voor een kopje koffie/thee en wat lekkers. Bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, weinig contacten hebben en die het leuk vinden om een ochtend of middag op stap te gaan. De route wordt gereden door vrijwilligers en voert langs leuke en markante plaatsen op Schouwen-Duiveland. Er kan gekozen worden voor de ochtend (van ± 9.15- 12.30 uur) of de middag ( van ± 13.15- 16.30 uur). Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, meldt u zich dan aan via onze site: www.smwosd.nl onder het thema leefbaarheid. Dit kan eventueel ook telefonisch: 0111- 453 444. Het kan ook zijn, dat u iemand kent in uw woonomgeving die weinig contacten heeft. U kunt dan diegene vragen of hij/zij het leuk vindt om op 22 september mee te gaan. Het is wel belangrijk dit te bespreken, anders staan we misschien voor een gesloten deur. U kunt dan vervolgens (samen) de aanmelding doen.

Aanmelden kan tot 10 september. Vol=vol.

Voor deze activiteit hebben we ook vrijwilligers nodig die met hun auto een ochtend of middag (of beide dagdelen) op pad willen gaan aan de hand van een door ons verstrekt routevoorstel. De vrijwilliger ontvangt hiervoor een reiskostenvergoeding. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de site www.smwosd.nl onder het thema leefbaarheid.

Voor verdere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met SMWO, Sandra Engel, tel. 0111 – 453 444.

 

Bootje geplaatst op het strandje!

Hoe leuk is dat! Het bootje is gesponsord door Sailmakers Ullman Sails, en geplaatst door Sven Vermeijden. Hartelijk bedankt voor de vrijwillige bijdrage! Het strandje wordt steeds gezelliger….

image
image
image
image
image
image

 

Oproep ‘Wat doe jij Buiten’?

De gemeente wil van zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders horen wat zij van de speelruimten op Schouwen-Duiveland vinden. U kunt uw mening digitaal geven door een enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het speelruimtebeleidsplan dat de gemeente gaat schrijven.
https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Nieuws/Nieuwsberichten/2016/Denk_digitaal_mee_over_de_speelplekken_op_Schouwen_Duiveland

Poster enquete kinderen sd

 

Verdiepingsworkshop Fondsenwerving

Twee leden van de Stadsraad hebben deelgenomen aan de Verdiepingsworkshop Fondsenwerving.

Geld vragen bij een fonds is niet iets wat je zomaar even doet. Zeker niet als je er niet dagelijks mee bezig bent. Het is veel werk en er komt behoorlijk wat bij kijken. Bij zo’n aanvraag krijg je bijvoorbeeld te maken met doel, doelgroepen, begroting en dekkingsplan. Dit kost veel minder tijd als je goed voorbereid bent. In deze workshop doorlopen we de belangrijkste onderwerpen en thema’s die bij fondsenwerving aan bod komen:
1. financiering van het project (welke financieringsbronnen zijn er)
2. korte samenvatting van het project
3. projectplan
4. begroting en dekkingsplan
5. evaluatie

Achterstallig onderhoud groenvoorziening

Er zijn door meerdere bewoners klachten gemeld bij de Stadsraad omtrent het onkruid en het maai beleid. Wij hebben dit gemeld bij de servicelijn en hebben inmiddels contact gehad met het uitvoeringsbedrijf.  Wij kunnen jullie mededelen dat door het uitvoeringsbedrijf is toegezegd half juli alles gemaaid en onkruid vrij te hebben. De prioriteit wordt nu gegeven rondom de oude haven, Haven Noordzijde, Markt, dwarskade en de Haven Zuidzijde i.v.m. de Brouwse dag, de rest wordt na de Brouwse dag weggewerkt. Wij hopen op jullie begrip!

Dragende vierde kern voor Brouwershaven?

Heel goed nieuws voor de stadsraad als dit wordt doorgezet voor Brouwershaven! De raad wil een vierde dragende kern in het noorden, goed voor alle inwoners en omwonende, bezoekers en ondernemers van Brouwershaven. De naam wordt niet genoemd, maar hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk Brouwershaven bedoeld! Lees hier het volledige artikel. 

Uitnodiging Economie en Jeugd Debat op 21 juni

image001

50 jaar brug & dam, wat gaat ons dat brengen?

UITNODIGING
ECONOMISCH DEBAT MET GEDEPUTEERDE JO-ANNES DE BAT.

Uitnodiging om met elkaar een brug te slaan tussen jeugd en economie op Schouwen-Duiveland.

Wat is er nodig om een gezonde economie in stand te houden?
Wat moeten we jeugd bieden op ons eiland om hier te kunnen wonen en of werken? Verbreding N59 ? Onderwijs? Woon/werk reistijd.

Dit zijn een paar van de vragen die deze avond ter tafel komen.
Aan Tafel !! met een enthousiaste ondernemers/inwoners van diverse leeftijden en vanuit diverse achtergronden van ons eiland.
Onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat.
Ook voor het publiek is er ruimte mee te doen in de discussie.

Komt u mee praten, wij zorgen voor de koffie met bolus!

We zien u graag de 21 juni, Team CDA-SD
Daniël Joppe – Marleen van Kooten – José Schikker-Hoekman
Jan Bij de Vaate – JaapJan Op’t Hof – Marieke Braber-Schot
WIE AAN TAFEL
Wethouder van den Berg
Zeelandia
Ondernemerskring Schouwen-Duiveland
Jong OVRenesse
Your Surprise
Gebr. Op ’t Hof
Tuin & Landbouw
e.a.
WANNEER Dinsdag 21 juni
Aanvang 20.15 uur
Waar
Korte Moermondsweg 5 – Renesse Vakantiepark Zonnedorp
www.cda-sd.nl
info@cda-sd.nl

Afscheid wethouder de heer Verseput

logo
Na 10 jaar legt wethouder de heer A.M. Verseput zijn ambt als wethouder namens de VVD van Schouwen Duiveland neer. De stadsraad was aanwezig bij het afscheid van wethouder de heer A.M. Verseput. De wethouder heeft m.n. een waterbemonstering voor het strandje in gang gezet en gefinancierd.