Stadsvisie

Stadsvisie Brouwershaven 2017

 Stad – Haven – Buitenplaatsen

In 2013 heeft de Stadsraad een visie voor de toekomst gepresenteerd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland onder de titel “Tijd voor de Toekomst” waarbij veel elementen zijn benoemd die nog steeds actueel zijn. Geconstateerd kan worden dat er nog onvoldoende is uitgevoerd van de gewenste acties.

Geheel in lijn met de door de overheid gewenste Participatie-samenleving en de eigen notitie van de Gemeente “Tij voor de Toekomst” heeft de Stadsraad onlangs besloten haar eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk te nemen om te komen tot een concretere visie met daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor de komende jaren.

Daarin zullen ‘verlanglijstjes’ worden opgenomen die op korte termijn worden gerealiseerd en uiteraard ook wensen voor de nabije toekomst.

Daarbij is ondersteuning vanuit de Gemeente in allerlei aspecten onontbeerlijk en noodzakelijk zowel bestuurlijk, politiek als ambtelijk.

Frisse start

Omdat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de wensen uit 2013 van de Stadsraad bestaat er op dit moment weinig vertrouwen dat er in Brouwershaven werkelijk ‘iets’ wordt gedaan of gaat gebeuren.

Dat gevoel moet veranderen en dat kan !!!

Brouwershaven is de 2e ‘stad’ op het eiland Schouwen-Duiveland en ook de enige plaats die de naam ‘haven’ draagt !

Vanuit de historische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en de relatie met het water willen we in kaart brengen welke acties en ingrepen wenselijk en noodzakelijk zijn om deze ‘cadeaus’ voor vooral eigen bewoners maar ook voor bezoekers ‘zichtbaar’ en ‘voelbaar’ te maken.

Het is al op vele plaatsen gebleken dat het revitaliseren van de buitenruimte, de woonomgeving, leidt tot revitalisering van de samenleving, wat weer leidt tot particuliere initiatieven. Dat gebeurt op velerlei terrein, zowel materieel (investeringen) als immaterieel (leefbaarheid en sociale cohesie).

Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie voor de korte en langere termijn is het de bedoeling er zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken.

Middels werkateliers en excursies denken we bewoners te kunnen interesseren om op voor hen belangrijke onderwerpen te kunnen participeren. Professionals, onder regie van de Stadsraad, zullen daarbij behulpzaam zijn om voorstellen en verlangens realistisch en zichtbaar te maken. Ook de Gemeente zal gevraagd worden de nodige input en ondersteuning te leveren.

In maart/april 2017 zullen we weer een openbare vergadering houden waarin de resultaten zullen worden gemeld en besproken. In mei/juni 2017 zullen we dan onze nieuwe Stadsvisie kunnen presenteren.

Doe mee en maak Brouwershaven ’t mooiste stadje aan de Grevelingen !!!

Nieuwe leden gezocht!

img_4636Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mailtje naar Stadsraad Brouwershaven info@stadsraadbrouwershaven.info met motivatie en cv, of neem contact op met de secretaris van de Stadsraad, Angelique van Dongen via http://www.stadsraadbrouwershaven.info/contact/.

Extra geld voor straten Brouwershaven

extra-geld-voor-straten

BROUWERSHAVEN – Tijdens het vervangen van de riolering onder het Bostonplein en de Verhoeffstraat in Brouwershaven werd ontdekt dat de wegverharding nodig aan vervanging toe is. De straat dichtleggen en volgend jaar met geld uit de begroting weer open maken is niet ‘handig en verstandig’, laat wethouder Jacqueline van Burg weten. De budgetten voor het onderhoud van wegen zijn echter al besteed, dus haalt het college 76.500 euro uit het potje ‘onvoorzien’. Dat mag als de kosten ‘onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar’ zijn. Volgens de wethouder is daar nu sprake van. De gemeenteraad wordt achteraf gevraagd de investering goed te keuren.

door Ton van den Nouweland – © Provinciale Zeeuwse Courant, op dit artikel rust copyright.

Stadsraad Brouwershaven tegen verkoop huizen als tweede woning

Stadsraad Brouwershaven tegen verkoop huizen als tweede woning
tekoopverkocht

BROUWERSHAVEN – De stadsraad Brouwershaven vreest leegstand nu het laatste jaar vrijwel alle te koop staande huizen in Duitse of Belgische handen zijn overgegaan. De stadsraad heeft hierover een alarmerende brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Sinds de zomer van vorig jaar staat het gemeentebestuur ‘deeltijdwonen’ toe. Dat geeft recreanten de mogelijkheid om op Schouwen-Duiveland een tweede huis te kopen. “Deze woningen zullen een groot deel van het jaar leeg staan en dat tast de leefbaarheid aan,” meldt de stadsraad. De raad wijst er verder op dat deeltijdbewoners minder gebruik maken van scholen, horeca, winkels en andere voorzieningen, waardoor het moeilijk wordt deze in stand te houden. De Brouwse volksvertegenwoordigers raden het gemeentebestuur dan ook aan de verkoop van huizen alleen toe te staan voor permanente bewoning.
Bron PZC

Onkruidverbrander gespot!

 

IMG_4172

Inwoners van Brouw, de onkruidverbrander is vandaag gespot in de Molenstraat! Heel de week nog actief van 06:00 – 18:00 uur. Top werk van deze meneer, jammer genoeg hoort hij dikwijls anders. Tenslotte wordt deze meneer ook maar gestuurd. Heeft u klachten bel de servicelijn……

‘Rondje Schouwen-Duiveland’ in de ‘Week van de Eenzaamheid’

Zoals u wellicht in de media hebt gelezen, organiseert SMWO op 22 september een “Rondje Schouwen-Duiveland” voor mensen die weinig contacten hebben en thuiswonend zijn (dus niet in een verpleeeghuis of verzorgingshuis). Gedurende een ochtend of een middag gaan vrijwilligers met eigen auto met de deelnemers op pad om volgens een routesuggestie (waar dus ook wat vanaf geweken kan worden) mooie plaatsen te bezoeken en bv. plaatsen “van vroeger”. Halverwege is een koffiestop bij de Heerenkeet. Reiskosten worden vergoed tot een max. aantal km. Verdere informatie vindt u onder persbericht.
Mocht u mensen uit uw omgeving kennen die dit leuk zouden vinden en tot de doelgroep behoren, dan kunt u, in overleg, diegene aanmelden via de site www.smwosd.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden. De inschrijving sluit 10 september (vol=vol). We hopen dat we mensen die misschien weinig uitstapjes meer maken, wat van ons mooie eiland kunnen laten zien en dat zij een gezellige ochtend/middag hebben.
Hartelijk bedankt voor de medewerking en we hopen op een gezellige en mooie dag met elkaar!

Persbericht ‘Rondje Schouwen-Duiveland’

Eind september 2016 wordt landelijk aandacht besteed aan de problemen rondom eenzaamheid tijdens de Week van de Eenzaamheid. In Nederland voelt meer dan een miljoen mensen zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en individualisering krijgen zij het gevoel “er niet meer bij te horen”.Minder contacten leiden er vaak toe, dat je wereldje letterlijk en figuurlijk kleiner wordt. Ook gezondheidsproblemen kunnen een gevolg zijn van een gevoel van eenzaamheid.SMWO organiseert op 22 september een “Rondje Schouwen-Duiveland”: een autoritje over ons mooie eiland met een gezellige koffiestop in de Heerenkeet in Kerkwerve, waar de deelnemers en vrijwilligers samen komen voor een kopje koffie/thee en wat lekkers. Bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, weinig contacten hebben en die het leuk vinden om een ochtend of middag op stap te gaan. De route wordt gereden door vrijwilligers en voert langs leuke en markante plaatsen op Schouwen-Duiveland. Er kan gekozen worden voor de ochtend (van ± 9.15- 12.30 uur) of de middag ( van ± 13.15- 16.30 uur). Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, meldt u zich dan aan via onze site: www.smwosd.nl onder het thema leefbaarheid. Dit kan eventueel ook telefonisch: 0111- 453 444. Het kan ook zijn, dat u iemand kent in uw woonomgeving die weinig contacten heeft. U kunt dan diegene vragen of hij/zij het leuk vindt om op 22 september mee te gaan. Het is wel belangrijk dit te bespreken, anders staan we misschien voor een gesloten deur. U kunt dan vervolgens (samen) de aanmelding doen.

Aanmelden kan tot 10 september. Vol=vol.

Voor deze activiteit hebben we ook vrijwilligers nodig die met hun auto een ochtend of middag (of beide dagdelen) op pad willen gaan aan de hand van een door ons verstrekt routevoorstel. De vrijwilliger ontvangt hiervoor een reiskostenvergoeding. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de site www.smwosd.nl onder het thema leefbaarheid.

Voor verdere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met SMWO, Sandra Engel, tel. 0111 – 453 444.

 

Bootje geplaatst op het strandje!

Hoe leuk is dat! Het bootje is gesponsord door Sailmakers Ullman Sails, en geplaatst door Sven Vermeijden. Hartelijk bedankt voor de vrijwillige bijdrage! Het strandje wordt steeds gezelliger….

image
image
image
image
image
image

 

Oproep ‘Wat doe jij Buiten’?

De gemeente wil van zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders horen wat zij van de speelruimten op Schouwen-Duiveland vinden. U kunt uw mening digitaal geven door een enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het speelruimtebeleidsplan dat de gemeente gaat schrijven.
https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Nieuws/Nieuwsberichten/2016/Denk_digitaal_mee_over_de_speelplekken_op_Schouwen_Duiveland

Poster enquete kinderen sd

 

Verdiepingsworkshop Fondsenwerving

Twee leden van de Stadsraad hebben deelgenomen aan de Verdiepingsworkshop Fondsenwerving.

Geld vragen bij een fonds is niet iets wat je zomaar even doet. Zeker niet als je er niet dagelijks mee bezig bent. Het is veel werk en er komt behoorlijk wat bij kijken. Bij zo’n aanvraag krijg je bijvoorbeeld te maken met doel, doelgroepen, begroting en dekkingsplan. Dit kost veel minder tijd als je goed voorbereid bent. In deze workshop doorlopen we de belangrijkste onderwerpen en thema’s die bij fondsenwerving aan bod komen:
1. financiering van het project (welke financieringsbronnen zijn er)
2. korte samenvatting van het project
3. projectplan
4. begroting en dekkingsplan
5. evaluatie

Achterstallig onderhoud groenvoorziening

Er zijn door meerdere bewoners klachten gemeld bij de Stadsraad omtrent het onkruid en het maai beleid. Wij hebben dit gemeld bij de servicelijn en hebben inmiddels contact gehad met het uitvoeringsbedrijf.  Wij kunnen jullie mededelen dat door het uitvoeringsbedrijf is toegezegd half juli alles gemaaid en onkruid vrij te hebben. De prioriteit wordt nu gegeven rondom de oude haven, Haven Noordzijde, Markt, dwarskade en de Haven Zuidzijde i.v.m. de Brouwse dag, de rest wordt na de Brouwse dag weggewerkt. Wij hopen op jullie begrip!

Dragende vierde kern voor Brouwershaven?

Heel goed nieuws voor de stadsraad als dit wordt doorgezet voor Brouwershaven! De raad wil een vierde dragende kern in het noorden, goed voor alle inwoners en omwonende, bezoekers en ondernemers van Brouwershaven. De naam wordt niet genoemd, maar hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk Brouwershaven bedoeld! Lees hier het volledige artikel. 

Uitnodiging Economie en Jeugd Debat op 21 juni

image001

50 jaar brug & dam, wat gaat ons dat brengen?

UITNODIGING
ECONOMISCH DEBAT MET GEDEPUTEERDE JO-ANNES DE BAT.

Uitnodiging om met elkaar een brug te slaan tussen jeugd en economie op Schouwen-Duiveland.

Wat is er nodig om een gezonde economie in stand te houden?
Wat moeten we jeugd bieden op ons eiland om hier te kunnen wonen en of werken? Verbreding N59 ? Onderwijs? Woon/werk reistijd.

Dit zijn een paar van de vragen die deze avond ter tafel komen.
Aan Tafel !! met een enthousiaste ondernemers/inwoners van diverse leeftijden en vanuit diverse achtergronden van ons eiland.
Onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat.
Ook voor het publiek is er ruimte mee te doen in de discussie.

Komt u mee praten, wij zorgen voor de koffie met bolus!

We zien u graag de 21 juni, Team CDA-SD
Daniël Joppe – Marleen van Kooten – José Schikker-Hoekman
Jan Bij de Vaate – JaapJan Op’t Hof – Marieke Braber-Schot
WIE AAN TAFEL
Wethouder van den Berg
Zeelandia
Ondernemerskring Schouwen-Duiveland
Jong OVRenesse
Your Surprise
Gebr. Op ’t Hof
Tuin & Landbouw
e.a.
WANNEER Dinsdag 21 juni
Aanvang 20.15 uur
Waar
Korte Moermondsweg 5 – Renesse Vakantiepark Zonnedorp
www.cda-sd.nl
info@cda-sd.nl

Afscheid wethouder de heer Verseput

logo
Na 10 jaar legt wethouder de heer A.M. Verseput zijn ambt als wethouder namens de VVD van Schouwen Duiveland neer. De stadsraad was aanwezig bij het afscheid van wethouder de heer A.M. Verseput. De wethouder heeft m.n. een waterbemonstering voor het strandje in gang gezet en gefinancierd.

Open Monumentendag 10 september 2016

OMD

Zoals u weet wordt elk jaar de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag gehouden. De werkgroep Open Monumentendag willen graag andere kernen betrekken om een eiland brede promotie te bewerkstelligen. De suggestie is om elk jaar een kern te kiezen en extra in de aandacht te zetten. De werkgroep kiest voor Brouwershaven, naast de Rijksmonumenten is het ook goed om meer particulieren te betrekken bij de Open Monumentendag. Meegenomen wordt het Brouws museum, de Jacob Cats wandeling met gids en het oude stadhuis in Brouwershaven. Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar ‘Iconen en Symbolen’. Een zeer passend thema; want juist in, aan en op monumenten wemelt het van de iconen en symbolen. Gevelstenen, beeldhouwwerk, reliëfs en ga zo maar door. En vaak hebben monumenten ook zelf een iconische waarde of symbolische betekenis; ze getuigen van religiositeit, van macht of een bepaalde periode in de geschiedenis.

Mariniers in opleiding

De mariniers komen van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 juli in Brouwershaven voor een oefening. In 2014 gebeurde dat ook al eens en dat is het Mariniers Opleidingscentrum goed bevallen. Klik hier voor meer informatie.

Hartveilig Wonen

Naamloos

Hartveilig Wonen is een landelijk project voor georganiseerde burenhulp, een alarmeringssysteem waarbij getrainde vrijwilligers (burenhulpverleners) worden opgeroepen om iemand met de dichtstbijzijnde AED te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Klik hier voor meer informatie.

Bericht van de gemeente over BuurtWhatsApp

BuurtWhatsAppMomenteel zien politie en gemeente een toename van het aantal BuurtWhatsApp groepen in onze gemeente. Beide partijen zijn erg positief en enthousiast over het feit dat dit initiatief genomen wordt. Politie en gemeente willen daarin, geheel vrijblijvend naar de behoefte van de groep, in ondersteunen.

Wat bieden wij?
• Een Whatsapp groep voor alle beheerders
• Een uniforme handleiding
• Brievenbus stickers
• Waarschuwingsborden

Het aantal stickers en borden zal in overleg geleverd worden.

De bij politie en gemeente bekende groepen zijn hier al over benaderd. Op de gemeentelijke website wordt volgende week een kaart gepubliceerd waarop burgers kunnen zien of er een Buurt-Whatsapp bestaat in eigen buurt en uw e-mailadres om zich bij aan te melden. Wanneer er nog geen groep actief is wordt de burger doorverwezen naar de gemeente via: BuurtWhatsApp@schouwen-duiveland.nl.