Archief

Archief 2015

16 december 2015 – Van statushouder naar buurtgenoot.
De stadsraad was aanwezig bij de bijeenkomst ‘Thuis in de kern’ van statushouder naar buurtgenoot. Klik hier voor meer informatie.

Archief 2014

Oefening Mariniers in Brouwershaven 14 t/m 18 juni 2014
Beste vakantiegasten
Van 14 tot en met 18 juni vindt er een militaire oefening plaats in en rond Brouwershaven (reikwijdte van 5 km). Omdat u op dit moment verblijft in deze omgeving willen wij u hierover informeren.
De oefening vindt plaats in het kader van de eindoefening van de Praktische Opleiding Tot Officier der Mariniers (POTOM) die wordt gegeven op het Mariniers Opleidings Centrum in Rotterdam (van Ghentkazerne). De militairen beoefenen het zogenoemde irreguliere optreden. Dit houdt in dat met te maken heeft met tegenstanders die zich onder de bevolking verschuilen.
De oefening vindt 24 uur per dag plaats. Uiteraard proberen we het overlast tot een minimum te beperken, toch is het heel waarschijnlijk dat u in de genoemde periode gewapende militairen tegenkomt die patrouilles lopen en acties uitvoeren. Hierbij zal er regelmatig geschoten worden maar uiteraard met munitie die ongevaarlijk is en geen schade kan toebrengen.
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u vragen en/of klachten hebben dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.
Een paar foto’s van wat u mogelijk kunt tegenkomen:

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
W. Diepeveen
Kapitein der Mariniers
Hoofd Opleidingseenheid Officieren
Ministerie van Defensie
Directie Personeel
Mariniers Opleidings Centrum
Opleidingsafdeling Loopbaan
Opleidingseenheid Officieren

Archief 2013

Wind in de zeilen voor Brouwershaven
De openbare jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven zal op maandag 16 december, om 19.30 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven plaatsvinden. De avond staat in het teken van de voortgang en ontwikkelingen voor Brouwershaven.
In april van dit jaar heeft de Stadsraad haar ontwikkelplan ‘Tijd voor de Toekomst Brouwershaven’ gepresenteerd aan het College van B&W. We hebben duidelijk gemaakt dat er, na een lange periode van geen of nauwelijks ontwikkeling, een noodzaak ligt om, in ieder geval op korte termijn, een aantal acties in gang te zetten. Bijvoorbeeld voorzieningen voor de jeugd, verkeersgevaarlijke situatie en opknappen van het strandje aan de noordzijde. In het plan hebben we onderscheid gemaakt tussen korte, midden en lange termijn acties waarbij de nadruk ligt op de kernpunten Water, Landschap en Stadskern. Inmiddels hebben we, in een overleg, de terugkoppeling van het College gekregen en kan de Stadsraad aan de slag. Hierover willen we de inwoners en belangstellenden graag informeren.
Daarnaast staan een aantal andere belangrijke punten op de agenda. De Stadsraad blikt terug op het afgelopen jaar; wat is er bereikt en wat zijn de lopende zaken en waaraan is subsidie verleend?
Na de pauze is er een politiek café. Op een originele manier willen wij de inwoners van Brouwershaven kennis laten maken met de verschillende politieke partijen. Afgevaardigden geven hun visie op Brouwerhaven en Schouwen-Duiveland. In kleine groepen, waarbij onderwerpen als leefbaarheid, onderwijs en veiligheid centraal staan, wordt kort van gedachte gewisseld en stellen wij de inwoners in de gelegenheid vragen te stellen en zo een beter beeld te vormen van onze eilandelijke politiek
De inbreng, meningen en standpunten van inwoners en belangstellenden worden bij deze vergadering altijd zeer op prijs gesteld.

Strandje Brouwershaven versneld opgeknapt
PZC, 28 november 2013

BROUWERSHAVEN – Het Natuur- en Grevelingenschap gaat proberen het strandje achter de scouting van Brouwerhaven versneld op te knappen. Wethouder Ad Verseput heeft hierom gevraagd namens de gemeente.

Het strandje aan het Grevelingenmeer wordt veel gebruikt en is nu in slechte staat.

Drempel in haven Brouwershaven verdwijnt
PZC, 18 november 2013

BROUWERSHAVEN – Het Grevelingenschap laat onderzoek doen naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de haven in Brouwershaven.

De vaargeul zou breder moeten worden en de drempel die voor de haveningang ligt, kan weg. Zo ontstaat meer ruimte voor de oestervisserij en de recreatievaart. Het onderzoek kost 11.000 euro.
Auteur: Ton van den Nouweland, foto: Rick Nederstigt.

Defibrillatoren in Brouwershaven
BROUWERSHAVEN- In navolging op de reeds elders op Schouwen-Duiveland geplaatste openbare defibrillatoren (AED) zijn er nu ook de eerste drie apparaten in Brouwershaven dank zij plaatselijke sponsors.

Stadsraad Brouwershaven
Tijdens de laatste openbare vergadering van de Stadsraad Brouwershaven heeft Steven Marteijn, namens de Stichting Hart voor Schouwen-Duiveland (opgezet door de Junior Kamer) een uiteenzetting gegeven over nut en noodzaak om ook in Brouwershaven te beschikken over een of meerdere defibrillatoren (AED) voor directe hulp bij hartstilstand. Hiermee werd het startsein gegeven.
Bij grote evenementen, zoals de Brouwse Dag, zijn de EHBO en het Rode Kruis wel altijd aanwezig met zo’n draagbaar apparaat, maar nu is de tijd gekomen om ook permanent over de volautomatisch werkende defibrillator te beschikken die in geval van nood dag en nacht bereikbaar is voor iedereen die snel hulp wil en kan verlenen ingeval van een hartstilstand.
Woonzorgcentrum Poortershof
Daarom is gekozen voor een plek in de afgesloten, maar vrij toegangkelijke, entree-hal van het Woonzorgcomplex Poortershof, een onderdeel van Allévo Zorg en Dienstverlening, gelegen in het centrum van Brouwershaven. De bewoners vierden 2 oktober ook al feest omdat dan Poortershof, als eerste Woonzorgcentrum in Nederland, 15 jaar bestaat.

Sponsors
Naast de Watersportvereniging (die dit jaar haar 40 jarig bestaan viert) hebben ook de Stadsraad, de Stichting Vrienden van Poortershof en de plaatselijke Ondernemingsvereniging financieel bijgedragen om de eerste defibrillator aan te schaffen.
Een tweede apparaat kon intussen worden geplaatst op de buitenmuur van het toiletgebouw aan de haven van de Watersportvereniging.

Appartementencomplex De Muralt
De Vereniging van Eigenaren van De Muralt heeft onlangs de derde AED aangebracht en wel in de – vanaf de weg gezien – achterste Fotoentreehal van het complex. De hal is voor iedereen toegankelijk.

Opleiding en training
Hoe meer mensen een cursus reanimatie volgen en vertrouwd raken met de luid sprekende instructies die het apparaat automatisch geeft, des te groter is de kans op tijdig succesvol ingrijpen. Allévo Zorg- en Dienstverlening levert een bijdrage door ruimte en facilitaire benodigdheden ter beschikking te stellen voor de training van zoveel mogelijk Brouwenaren, die de eerste hulp kunnen verlenen in samenwerking met de plaatselijke EHBO- en Rode Kruis- afdelingen, dat alles met aanvullende financiële steun van de Stichting Hart voor Schouwen-Duiveland. De zo breed mogelijke opleiding zal onder leiding van de arts Leo Bruel van de Stadsraad plaats vinden.
Populair
In navolging van het buitenland komen er in Nederland ook steeds meer AED apparaten, zoals bijvoorbeeld in de grote winkelcentra en supermarkten, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, klinieken, fitnesscentra, sportstadions, op luchthavens en in andere openbare ruimten en niet te vergeten ook steeds meer voor thuisgebruik.
De Stadsraad Brouwershaven blijft streven om tot plaatsing van meerdere apparaten te komen, maar is al blij met de toegezegde donaties voor de eerste defibrillator en de voorgenomen inzet van de participanten om dit tot een succes te maken.
De Stadsraad streeft ernaar het aantal AED’s verder uit te breiden, om te beginnen met een plek op de Markt en in de buitenwijk van Brouwershaven. Immers: elke minuut telt.
Overigens: ga eens kijken waar ze hangen en zegt het voort!

Reacties zijn gesloten.