Openbare raadsbijeenkomst toekomst huisvesting basisonderwijs Schouwen-Duiveland

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de openbare raadsbijeenkomst over de toekomst van de huisvesting van basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. Het conceptplan wordt aanstaande maandagavond 13 februari 19:00 uur aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare raadsbijeenkomst. Wethouder Onderwijs Jacqueline van Burg opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio, inclusief financiële consequenties. Het gaat hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader uitgewerkt samen met betrokkenen binnen de kaders van het beleidsplan.

De aard van deze bijeenkomst is puur informatief.

Vervolg
Na de raadsbijeenkomst volgt het reguliere besluitvormingsproces in het college, de raadscommissie Samenleving en Bestuur en de gemeenteraad. Naar verwachting wordt Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op 20 april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd.

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.