Stadsraad Brouwershaven blij met unanieme beslissing Gemeenteraad

In november 2016 werd onder regie van en geïnitieerd door de Stadsraad Brouwershaven vol enthousiasme de aftrap gegeven om samen met bewoners en ondernemers te komen tot een Stadsvisie voor Brouwershaven. De plannen en beoogde werkwijze zijn voorafgaand aan dit traject in een Startnotitie aangeboden aan de Gemeente Schouwen-Duiveland. Na een hoopvolle start en vruchtbare eerste fase, leek het twee weken geleden toch nog mis te gaan.

De verantwoordelijk wethouder deelde in een door de Stadsraad aangevraagd bestuurlijk overleg mee dat er vooralsnog geen middelen waren en dat het proces was gestart zonder goedkeuring van de Gemeente. Dat noodzaakte de Stadsraad om de Gemeenteraad te informeren over de ontstane impasse.

De Gemeenteraad reageerde zonder uitzondering met verwondering en onbegrip op de gebeurtenissen. Gisterenavond heeft de Gemeenteraad aan alle twijfel en onzekerheid een einde gemaakt middels een unaniem aangenomen amendement op het inderhaast door het Gemeentebestuur aangeboden Raadsvoorstel inzake subsidies en ondersteuning voor Stads- en Dorpsraden bij het opstellen van stads- en dorpsvisies voor de komende jaren. Dat amendement doet recht aan eerder aan de Stadsraad toegezegde middelen en voorgestelde werkwijze.

Met onverminderd enthousiasme kan en zal het intensieve traject om te komen tot een Stadsvisie worden voortgezet. De verwachting is dat de Stadsvisie in juni 2017 kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Brouwershaven en de Gemeente Schouwen-Duiveland. De Stadsraad Brouwershaven wil langs deze weg de gehele Raad bedanken voor haar consistente en enthousiasmerende houding in dit proces.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.