Het Bestuur

Wie zijn wij?

De Stadsraad heeft een bestuur dat wordt gevormd uit minimaal zeven en maximaal negen leden. Die bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het huidig bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Hanno Canters
Henk Zielman
Peter van der Meide
Corina Jansen
Tom Stuij
Marcel Flikweert
Vacant

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Verkeer, water en wonen
Verkeer, water en wonen
Senioren, algemene zaken en publieke relaties
Jeugd

Nieuwe leden gezocht!

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dat een e-mail naar Stadsraad Brouwershaven info@stadsraadbrouwershaven.info

Reacties zijn gesloten.