Stadsvisie atelier

Naar aanleiding van een oproep tijdens onze jaarvergadering 30 november 2016, hebben wij bewoners gevraagd om zich aan te melden voor het 'Stadsvisie atelier'. Deze werkateliers denken wij bewoners, onder regie van de Stadsraad, daarbij behulpzaam zijn om voorstellen en verlangens realistisch en zichtbaar te maken. Hieronder volgt een beknopte toelichting op de werkateliers.

Doe mee en maak Brouwershaven ’t mooiste stadje aan de Grevelingen !!!


Werkatelier 1 februari 2017

De vierde werkatelier zijn we wederom begonnen met een presentatie, met toelichting en de benodigde aanvullingen van afgevaardigden.

 


Werkatelier 21 december 2016

De tweede werkatelier zijn we begonnen met een presentatie, met toelichting en de benodigde aanvullingen van afgevaardigden 

 • Projectgebied
 • Oorspronkelijke situatie 1250
 • Huidige dijken en vestingwallen
 • Huidig watersysteem
 • Infrastructuur
 • Omliggend landschap
 • Functies nieuwe rand
 • Historische aanzichten
 • Conclusie huidige groenstructuur
 • Conclusie ruimtelijke kwaliteit / samenhang
 • Kansenkaart, kern
 • Kansenkaart, rand
 • Kansenkaart, landschap
 • Model vestingtadskarakter versterken
 • Kansenkaart
 • Percelenkaart
 • Model Vernatting Westzijde
 • Model groenstructuur woonwijk zuidkant

 

s_2016-12-22-kaart-met-opm-werkgroep-21-12-2016


Werkatelier 7 december 2016

De eerste aftrapbijeenkomst Stadsvisie Brouwershaven 2017

 • Kennismaking, vertellen wie je bent en wat je hoopt dat de Stadsvisie zal uitstralen en wat je denkt dat jouw bijdrage daaraan kan zijn
 • Opdracht/vraag aan allen: Schrijf op, maak foto’s van situaties en gebeurtenissen die je óf schitterend óf afschuwelijk vindt in en om Brouwershaven
 • Planning (zie startnotitie) (misschien nog 1x bij elkaar komen vóór de Kerst)

Wie kent mensen en/of organisaties die informatie of op een andere wijze een bijdrage kunnen leveren aan de Stadsvisie?

 • Ondersteuning inhoudelijk Hollandschap
 • Ondersteuning communicatie

Afstemming en overleg met de Gemeente
Welke mensen van ons?
Rolpatronen en verdeling?

Samenvatting
Tijdens het atelier is het volgende genoteerd wat door een afvaardiging is aangedragen.

 • Hoe is Brouwershaven aantrekkelijker
 • Haven ontwikkelen, parel aan de Grevelingen
 • Haven aantrekkelijker maken, de weg verplaatsen aan de kant van het recreëren dus tegen de haven ipv je de weg moet oversteken
 • Oude en nieuwe haven splitsen
 • Verlanglijstje maken
 • Bouwgrond met toekomst veel kinderen op scholen, bouwen voor jonge mensen
 • Redelijk budget met ver kijken
 • Samenstelling aanpassen (oud, midden en jong) duur/goedkoop, zoeken naar luxere/goedkopere woningen
 • Vrachtwagens weren uit de oude kern, vuilnis/bevoorrading ondernemers
 • Groen meer bomen op grote parkeerplaats nieuwe haven
 • Verlichtingsplan kan beter vb oude haven oranje bollen
 • Pinapparaat in het oude weeghuisje markt voor oudere als praathuisje
 • Dwarskade opknappen onkruid vrij en opnieuw voegen
 • Nieuwbouw parkeerprobleem, amper passeren
 • Uitbreiding bedrijventerrein
 • Entree’s brouw
 • Communicatie PR
 • Hotel op loswal
 • Passagiersschepen aanmeren loswal (net zoals zz)
 • Loodsen verplaatsen in het groen zetten
 • Camping uitbreiden door bedrijventerrein
 • Kerk terrein eromheen commercieel gebruik
 • Kruidberg realiseren 
 • Remmingwerk nieuwe haven
 • Spuisluis

Dit zijn de volgende items
- Groen
- Woningen
- Oude en nieuwe haven
- Verlichting
- Entree’s
- Verkeer en groen nieuwbouw
- Horeca
- Kerk
- Markt

Reacties zijn gesloten.