Stadsvisie Brouwershaven – de tussenstand

Beste Brouwenaren,

Eind november vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de plannen voor het opstellen van een Stadsvisie, om van Brouwershaven de mooiste Stad aan de Grevelingen te maken. De afgelopen maanden is samen met een aantal bewoners en ondernemers middels werkateliers hard gewerkt om onze wensen en ideeën voor het revitaliseren van Brouwershaven, letterlijk en figuurlijk, in kaart te brengen. Wij zijn daarbij ondersteund door een aantal professionals. Het resultaat van deze eerste verkenning is uitgewerkt in een ‘Kansenkaart’ die u hiernaast ziet.

Graag willen wij onze bevinden met u delen, om aansluitend met u van gedachten te wisselen of wij met de nu gemaakte keuzes op de juiste weg zijn. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een openbare vergadering op:

woensdag 12 april 2017
aanvang 19:30 uur
(zaal open om 19:00 uur)

 


Agenda

1. Opening en welkom

2. Uitgangspunten Stadsvisie

3. De kansenkaart voor Brouwershaven
Toelichting op de kansenkaart door deelnemers van de werkateliers en betrokken adviseurs

Pauze

4. De dialoog
Nadere toelichting op en verkenning van de diverse thema’s (in groepen)

5. Plenaire terugkoppeling

6. Afsluiting

Uitnodiging 12 april - p1Uitnodiging 12 april - p2

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.