Standplaatsenbeleid

foto

Inspraak beleidsvorming standplaatsenbeleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om in 2017 het standplaatsenbeleid te actualiseren. Het huidige beleid dateert alweer van 2011 en gebleken is dat de hedendaagse praktijk niet meer aansluit op het huidige beleid..

Uw mening is van belang…..bezoek de inspraakavond

Wij hebben inmiddels een eerste concept gemaakt van een nieuw standplaatsenbeleid.

Dit beleid willen we, voordat wij het vaststellen, toetsen bij de gebruikers van de standplaatsvergunningen, de omwonenden van standplaatslocaties, dorpsraden en ondernemersverenigingen. Wij organiseren daarvoor een voor iedereen toegankelijke inspraakavond in de burgerzaal op het gemeentehuis in Zierikzee op 16 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.00 uur maken we kennis aan de bar met een kopje koffie en om 19.30 uur starten we met de presentatie en de discussie. Wij hopen van de aanwezigen nuttige informatie te krijgen om het beleidsstuk aan te vullen of te versterken.

Wij verzoeken u uw komst voor 12 maart 2017 aan te kondigen bij de behandelend ambtenaar de heer A. Franse via het mailadres adrie.franse@schouwen-duiveland.nl.

De belangrijkste wijzgigen op een rijtje

  • Het mogelijk maken van een culinaire standplaats op het Havenplein in Zierikzee.
  • Het niet langer verlenen van standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen in de openbare ruimte als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn. Die vergunningen krijgen een maximale looptijd van 5 jaren.
  • Bij meer gegadigden voor een standplaatslocatie wordt geloot.
  • Voor standplaatsvergunningen op eigen terrein en voor medische diensten (bevolkingsonderzoek) kan ongewijzigd een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.
  • Er is een overgangsregeling voor huidige vergunninghouders met een standplaats in de openbare ruimte: de vergunning voor onbepaalde tijd wordt omgezet naar een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van éénmalige verlenging voor drie jaar. Na die periode komen alle standplaatsen beschikbaar om via een loting te worden vergund.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

Concept beleidsregels standplaatsen 2017
Concept toelichting beleidsregels standplaatsen 2017
Bijlage beleidsregels standplaatsen 2017

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.