Start project de Bijenlinie, enquête

Geachte heer, mevrouw,

Dagelijks horen we het: het gaat niet goed met de bijen. De achteruitgang van bijen vraagt dus om aandacht. We weten dat er diverse initiatieven zijn om leefomstandigheden van wilde bijen in natuurgebieden, op het platteland en in de stad te verbeteren. Hoe meer we hiervan weten hoe makkelijker we kunnen samenwerken. Daarom houden we een enquête om dit in kaart te brengen.

In Zeeland en andere provincies zijn we gestart met het project de Bijenlinie, met als doel structureel iets te doen voor wilde bijen. Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en het IVN gaan daarvoor samen aan de slag. We gaan actief inzetten op bijvriendelijk beheer en op aanleg van nestel- en leefplekken.

Wat doet de Bijenlinie?
We zoeken samenwerking met erfeigenaren, overheden en particulieren en (biologische) bedrijven die iets (kunnen) doen aan gebiedjes waar bijen kunnen nestelen. We willen zandheuvels of steilwanden creëren. We kijken waar beheer anders kan. We inventariseren geschikte gebieden en geven advies over wat er voor bijen nodig is. Het gaat erom dat we kansrijke bijenplekken krijgen. De Bijenlinie wil in Nederland 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Om vast te stellen waar al bijenplekken zijn en waar kansen liggen komt er landelijk een overzicht van alle bijen-initiatieven die er nu zijn.
Wilt u de enquête invullen? Dan horen we van u en andere partners wat ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Daarmee kunnen we samen bepalen wat nodig is om in Zeeland te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestel- en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt in alle provincies verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met de kansenkaart willen we tonen wat er voor de wilde bij gedaan wordt of nog kan en gaan we landelijk 300 extra wilde bijenplekken realiseren. Landelijk gaat het om de campagne “Nederland zoemt” .
Ons project maakt deel uit van het nationale project ‘Wilde Bijenlinie’ van de 12 Landschappen en van het nationale project ‘Nederland Zoemt’ van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Landschappen. Beide projecten worden mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Uw reactie is heel waardevol voor ons! Klik op de link om de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

namens de partners van de Zeeuwse Bijenlinie,
Met vriendelijke groet,
Sylvia Tuinder
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)

0113 – 23 09 36
sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN te Goes (Post & Bezoek)

Groen vrijwilligerswerk doen? Kijk op www.natuurwerkzeeland.nl

Speciaal voor onze vrijwilligers diverse (gratis) activiteiten en cursussen!
Kijk hier voor één van de vele bijeenkomsten.

 https://www.facebook.com/LandschapsbeheerZeeland/

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.