Subsidie koningsdag & sinterklaas

Op 24 november 2016 nam de gemeenteraad een motie aan over een pilot met subsidies voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas in 2017. De in de motie benoemde subsidie bedraagt 1 euro per inwoner voor Koningsdag en 1 euro per inwoner voor Sinterklaas. Het college heeft vandaag besloten over de uitvoering van deze motie.

Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen. De bedragen per kern, per feest, zoals benoemd in de motie staan vermeld in onderstaande tabel. We verzoeken u deze subsidiemogelijkheid onder de aandacht te brengen bij lokale organisatoren van volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas.

Besluit college: centraal aanvragen
In de motie staan de beschikbare extra subsidiebedragen voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern benoemd. Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, maar ook stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen.

Dorps- en stadsraden ontvangen nu al leefbaarheidsbudgetten ter verdeling voor lokale initiatieven (budgetsubsidie). Deze subsidiebedragen blijven in tact, hier verandert niets aan. Als stads- en dorpsraden zelf volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas willen organiseren, kunnen zij hier ook zelf subsidie voor aanvragen. Hierbij geldt wel dat zij deze extra subsidie correct moeten opnemen en verantwoorden in hun administratie over 2017. In 2018 wordt deze verantwoording opgevraagd om de evaluatie van de pilot te kunnen uitvoeren.

Pilot betreft alleen 2017
In 2017 kunnen organisatoren van activiteiten rondom Koningsdag en Sinterklaas subsidie aanvragen bij het college. De pilot wordt voorlopig alleen in het jaar 2017 uitgevoerd. Of de pilot nog een vervolg krijgt wordt in 2018 naar aanleiding van de evaluatie besproken.

Hoe subsidie aan te vragen
Wilt u een subsidieaanvraag indienen, maakt u hiervoor dan gebruik van het aanvraagformulier. Uw aanvraag voor deze projectsubsidie voor volksfeesten moet uiterlijk 4 weken voor de activiteit bij het college ingediend zijn. Deze termijn wijkt af van de standaard termijn die op het aanvraagformulier vermeld staat.

Iedereen kan het formulier downloaden en printen door op de gemeentelijke website http://www.schouwen-duiveland.nl in het zoekvak rechts boven ‘subsidie aanvragen’ te tikken. Kies uit de resultaten het onderwerp “Subsidie aanvragen bij de gemeente Schouwen-Duiveland”. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden en printen.

Contactpersoon bij vragen
Hebt u vragen over deze pilot, de subsidiebudgetten of werkwijze, neemt u dan contact op met Bert Stuit via 0111 452 141 of bert.stuit@schouwen-duiveland.nl

Maximale budgetten voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern
Kernen op S-D Aantal inwoners 1-1-2016 Budget Koningsdag Budget Sinterklaas

Kernen op S-D 
Brouwershaven
Bruinisse
Burgh-Haamstede
Dreischor
Ellemeet
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland
Ouwerkerk
Renesse
Scharendijke
Serooskerke
Sirjansland
Zierikzee
Zonnemaire

Aantal inwoners 1-1-2016
1.368
3.913
4.284
984
354
1.019
2.691
758
320
2.298
626
1.552
1.284
288
350
11.017
757

Budget Koningsdag
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Budget Sinterklaas
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.