Terrassenbeleid

foto

Terrassenbeleid 2017

Het huidige terrassenbeleid sluit niet meer aan op de hedendaagse praktijk. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het terrassenbeleid in 2017 actualiseren.


Wij horen graag uw mening

Inmiddels hebben wij een eerste concept gemaakt van een nieuw terrassenbeleid.

Graag informeren wij u over de voorgenomen wijzigingen. Voordat wij dit nieuwe beleid vaststellen willen wij bij de gebruikers van terrasvergunningen, de omwonenden, dorpsraden, de branchorganisatie en ondernemersverenigingen toetsen of dit beleid beter aansluit op de behoefte.

Wij hopen dat de aanwezigen extra input kunnen geven om het conceptbeleid aan te vullen en te verbeteren. Dit doen we met een openbare inspraakavond op maandag 27 maart 2017 in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur starten we met een presentatie, gevolgd door een discussie. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Wat komt er zoal ter sprake?

  • Ruimere mogelijkheden voor meubilairkeuze
  • Wat zijn de mogelijkheden voor een winterterras
  • De verplichte ruimte tussen terras en rijbaan
  • Welstand, masterplannen en beeldkwaliteitsplannen van enkele kernen
  • Het voorkomen van overlast voor omwonenden

Aanmelden
Wilt u als u komt dit uiterlijk 23 maart 2017 melden aan Carina Verlinde via carina.verlinde@schouwen-duiveland.nl.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

concept beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1
concept toelichting en bijlagen beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.