Verslag Bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven – 1 April

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 1 april 2019

Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: Henk Zielman Gast: Teun Schoenmaker   In overleg tussen de betrokkenen is de geplande bijeenkomst van de Stadsraad op 25 maart één week opgeschoven naar 1 april 2019.

Voorzitter Hanno Canters neemt de bestuursleden mee door de agenda, waarbij er allereerst tijd ingeruimd wordt voor een gast, die op zijn verzoek de gelegenheid krijgt zijn onderwerp nader toe te lichten. Teun Schoenmaker uit Scharendijke is aldaar betrokken bij het opzetten van een netwerk van Burger Hulp Verleners. Deze BHV’ers worden door hem getraind in reanimatie na een hartstilstand en het gebruik van de AEDees. In Scharendijke zijn inmiddels tientallen vrijwilligers actief als BHV’er. Teun zou dit, vanuit zijn betrokkenheid bij de Reanimatieraad, ook graag opzetten in Brouwershaven en vraagt de leden van de Stadsraad hem behulpzaam te zijn bij deze opstart. De Stadsraad staat zeer positief tegenover dit levensreddende werk. Om deze reden is enige jaren geleden ook het opzetten van een netwerk van AEDees in Brouwershaven actief gesteund. De AEDees hebben inmiddels hun plek bewezen en veel ondernemers en instellingen investeren in een AED. De Staatsraad stelt Teun voor om hem te faciliteren in het maken van een Flyer die in Brouwershaven huis aan huis verspreid kan worden en waarin hij oproept een reanimatiecursus tegen zeer lage kosten te volgen. Daarnaast kan Teun wellicht zijn verhaal doen op de najaarsvergadering of zelfs tijdens een speciale avond over “veiligheid”. Een avond met dit onderwerp staat nog altijd met potlood gepland en het verhaal van Teun zou daar zeker passen. Nick vult aan dat hij het verhaal zal doorkoppelen naar de OVB, want ook de OVB zal het belang er van inzien en de plannen wellicht willen ondersteunen.

Er is een brief ontvangen van bewoonster Wil Obbink waarin ze extra aandacht vraagt voor het onderwerp AED. Dit sluit perfect aan bij de missie van Teun en Wil zal op de actie van Teun gewezen worden.

Tom heeft  verslag uitgebracht vanuit het project deelauto’s van de werkgroep SD Op Weg. De werkgroep vraagt de Stadsraad om bij de herinrichting van de Markt rekening te houden met 2 parkeerplaatsen bestemd  voor de deelauto’s. Hanno zegt toe dit gegeven mee te nemen naar de ateliers. Als het project wordt gerealiseerd zullen de bewoners worden geïnformeerd. Vooruitlopend zal er alvast een oproep worden gedaan voor vrijwilligers om het deelauto project operationeel te ondersteunen.

Er zijn deze bijeenkomst maar liefst drie aanvragen voor subsidie ontvangen. Goedgekeurd worden de aanvragen vanuit de Stichting Brouwse Dag 2019 en Apollo.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.