Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 mei 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 mei 2019

Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: Henk Zielman

De opening wordt extra feestelijk doordat Wilfra Deurloo gebak brengt als dank voor de bemoeienis die de Stadsraad gehad heeft rondom haar koninklijke onderscheiding.

Voorzitter Hanno neemt de bestuursleden mee door de agenda.  Naar aanleiding van het verslag dat Tom gemaakt heeft van zijn bezoek aan het Innovation Event Aquathermie wordt besloten dat Brouwershaven als mogelijke pilot voor andersoortige verwarming / energie in de belangstelling mag blijven. Dit kan voor de bewoners zeer voordelig uitpakken. Natuurlijk wel altijd gekoppeld aan de gebiedsvisie, zoals ook  de ontwikkeling van lokale zonneparken nog getoetst wordt.

Er is een uitnodiging ontvangen om een datum vast te stelen waarop de Stadsraad overleg kan hebben met de raads- en collegeleden van Schouwen-Duiveland over voorgenomen veranderingen zoals vastgelegd in de Markt- en Oude Havenvisie. Wellicht kan de ontmoeting nog in juni plaatsvinden.

Het verslag Markt en Oude Haven visie is inmiddels in concept aan de gemeente toegezonden. Daar wordt nu gewerkt aan het maken van een financiële verantwoording van de gewenste en voorziene aanpassingen. Natuurlijk is de visie nog niet compleet en afgerond en opmerkingen kunnen dan ook altijd nog worden ingepast.

Bij het SCEB en het project- en stuurgroepoverleg Stadsvisie is de afgelopen maand geen bijeenkomst geweest

Marcel heeft zich weer beziggehouden met de ontwikkeling van de website. Er wordt nu naar gestreefd de website in juni operationeel te krijgen. Dit streven wordt gesteund door de OVB. Er wordt ook gezocht naar een webmaster voor het dagelijks onderhoud van de site.

Het deelautoproject zal op de Brouwse Dag aanwezig zijn. Door  de organisatie is toegezegd dat er een plekje voor de deelauto wordt vrijgehouden op het parkeerterrein aan de Nieuwe haven. Er zal ook worden geflyerd in Brouwershaven.

De mogelijke “renovatie” van de spuisluis blijft een punt van aandacht voor de Stadsraad. Daarnaast zou de Stadsraad et hzeer op prijs stellen als er in de loop van het jaar een kundige vrijwilliger(ster) gevonden wordt om Corina en Marcel op te volgen.

De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 24 juni 2019.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.