Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 april 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 april 2019

Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: –

Doordat het overleg van maart 2019 is doorgeschoven naar 1 april, zijn er deze maand dus twee bijeenkomst van de Stadsraad Brouwershaven in de kleine vergaderkamer van het Tonnenmagazijn. Er is een uitgebreide agenda deze 29ste, dus de avond wordt goed besteed.

Voorzitter Hanno neemt de bestuursleden mee door de agenda.  Hanno en Peter hebben een bezoek gebracht aan het “westhoekoverleg” met de dorpsraden van Serooskerke, Ellemeet, Renesse, Burg-Haamstede, Scharendijke en Brouwershaven. Besloten is een gezamenlijke brief te richten aan het College over het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor de scholen en de sport.

Er is een uitnodiging ontvangen vanuit organisatie “ikbenraamambtenaar” voor een bijeenkomst waarin de verschillende vormen van samenwerking en hoe deze toe te passen, aan de orde komen. Verschillende leden hebben al eens deelgenomen aan zo’n sessie, maar Tom zal zich voor deze aanmelden en rapporteren.

Terugkijkend op de bijeenkomst waarop de koninklijke onderscheiding werd verleend aan Wilfra Deurloo-Jonker, kan niet anders dan gezegd worden dat deze zeer geslaagd was. De Stadsraad vindt het belangrijk dat ook dit jaar weer een maatschappelijk betrokkenen inwoner van Brouwershaven in het zonnetje gezet werd. Nu afwachten wie volgend jaar in aanmerking komt voor dit eerbetoon.

Inzake het project “deelauto’s” heeft Tom verslag gedaan van twee bijeenkomsten, op 1 en 15 april. Het project lijkt goed op koers. De financiering is, zoals gebruikelijk, nog een wel een punt van aandacht. Inmiddels zijn er twee oplaadpunten voor de deelauto’s op de Markt  “ingetekend”. Gezocht moet nog worden naar één of twee vrijwilligers vanuit Brouwershaven die de auto’s en de gebruiker willen begeleiden. Daarvoor zal een oproep worden gedaan. Geplande startdatum staat nog steeds op 1 oktober. Het project wil zich graag aan de bewoners presenteren op de Brouwse Dag. Dit lijkt de Stadsraad een  prima idee. Via Nick zal een plekje worden gereserveerd. Wellicht in de buurt van de “historische voertuigen”?

Het Marktatelier op 10 april is een succes geweest. Bewoners hebben goed gebruik gemaakt van hun mogelijkheden om de plannen te becommentariëren en nieuwe ideeën in te brengen.  Er zal nu een samenvatting worden gemaakt die uiteindelijk uit moet monden in een visiestuk dat de komende maand aangeboden moet worden aan het College.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.