Verslag Stadsraad 25 Februari 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 25 februari 2019
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen en Sonja van Tooren
Afwezig mk: Corina Jansen en Tom Stuij
Op deze maandelijkse vergadering in 2019 hebben de stadsraadleden verslag gedaan van hun representaties de afgelopen maand. Zo is onder andere de SRB  vertegenwoordigd geweest tijdens het bezoek van Minister Cora van Nieuwenhuizen aan Zierikzee.
Verder is het doorlopend overleg met de Gemeente over de voortgang van de Stadsvisie aan de orde gekomen.
De Marktateliers voor de herinrichting verlopen voorspoedig. Ook komt er een extra overleg met de ondernemers. Het is de bedoeling om half april een voorlichtingsavond voor de bewoners te organiseren in het Tonnenmagazijn.
De georganiseerde Mobiliteitsavond op 6 februari heeft een behoorlijk aantal bezoekers getrokken. Als vervolg op deze avond wordt er vanuit de Stadsraad en de Provincie verder gesproken over de mogelijkheid om te komen tot een deelautoproject in Brouwershaven.

Door de Stichting Cultureel Erfgoed Brouwershaven (SCEB) wordt rondom de
Monumentendag 2019 een tentoonstelling georganiseerd in de Grote Kerk “Rotjeknor en Brouwse Bruis”! Gelijker tijd is er dan ook de expositie rondom de Tram in Brouwershaven.
Stadsraadlid Corina Jansen is aan haar statutair laatste jaar bezig als stadsraadslid. Het is dus zaak nu al uit te zien naar opvolging. Belangrijk omdat Corina ook het penningmeesterschap vervult.
Er zijn deze bijeenkomst geen subsidieaanvragen afgewikkeld. Wel is het bekend dat er komende periode weer een of meer aanvragen verwacht kunnen worden.
Verdere ingekomen stukken (meldingen en uitnodigingen) zullen worden beantwoord of zijn afgewikkeld.
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 25 maart 2019.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.