VVD bezorgd over mogelijke verzilting gronden rond Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer vanaf het strandje van Bommenede bij Zonnemaire.SCHARENDIJKE – Een eventuele verzilting van de (landbouw)gronden bij terugkeer van een beperkt getij in de Grevelingen, ligt volgens burgemeester en wethouders niet voor de hand. Maar de ontwikkeling wordt hoe dan ook nauwgezet in de gaten gehouden, tracht het college zorgen van de VVD-fractie hierover weg te nemen.

De raadsfractie vindt dat er nu al een ‘nulmeting’ moet worden gehouden, om eventuele toekomstige schade aan de gronden rond de Grevelingen te kunnen vaststellen. De VVD vreest voor dergelijke schade, zodra de grote doorlaat in de Brouwersdam is gerealiseerd. Het kabinet maakte vorige maand bekend 75 miljoen euro uit te trekken voor het creëren van een open verbinding tussen het meer en de Noordzee. Die maatregel brengt meer zuurstof binnen en zorgt zo voor verbetering van de waterkwaliteit voor vissen en planten in de Grevelingen.

Met een doorlaat ontstaat er een beperkt getij. Daarbij gaat het om maximaal verschil van een halve meter, aldus B en W.  Uit onderzoek blijkt dat er pas duidelijke toename van verzilting optreedt bij verhoging van het middenpeil van de waterstand en niet wanneer dit peil per etmaal 25 centimeter hoger en lager uitvalt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met vertegenwoordigers van de landbouwsector en die herkennen zich in dit beeld, aldus het college.

Rijkswaterstaat gaat de praktijksituatie evenwel goed in de gaten houden. Bij de verdere planuitwerking worden de zoutwaardes opgemeten en als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling achter de Brouwersdam. De uitkomsten van die monitoring worden periodiek gedeeld met alle belanghebbenden.
Bron

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.